Čistenie pozemkov a ciest

Čistenie pozemkov a ciest - Horné Naštice

Pohľad z vrchu na skládku v Horných Našticiach

Na týchto dvoch obrázkoch môžete vidieť plochu skládky popolčeka, na ktorej bol vykonaný výrub náletových drevín v rámci projektu revitalizácie a odstránenia environmentálnej záťaže prostredia.

Čelný pohľad na skládku

Pohľad na priečelie skládky po spílení náletových drevín

Na obrázku vidno množstvo spílených stromov a krov, ktoré bolo v rámci projektu nutne odstrániť.

Realizácia vývozu spílenej dendromasy pomocou ťažkej "forwarderovej" vyvážačky

Na obrázku je vidieť forvarderovú vyvážačku priamo v akcii. Ľahko si poradí s množstvom dendromasy aj v pomerne nedostupnom teréne.

Realizácia vývozu spílenej dendromasy pomocou ťažkej forvarderovej vyvážačky

Pohľad z vrchu na vyvážačku pri práci.

Štiepkovanie dendromasy

Sústredená dendromasa z realizácie výrubu sa následne štiepkovala pomocou automobilového štiepkovača do veľkokapacitného návesu na prepravu štiepky.

Čelný pohľad na plochu po ukončení vývozu dendromasy

Na obrázku vidieť plochu po celkovom vyčistení a odstránení dendromasy.

Firma IBO LESY okrem lesníckych činností zabezpečuje tiež aj čistenie pozemkov od náletových drevín a krov. V rámci rôznych stavebných, developérskych alebo revitalizačných projektov je často nutné odstrániť porasty náletových drevín a krov. Tieto práce naša firma vykonáva ručne pomocou motorových píl alebo strojovo pomocou mulčovacích fréz, v závislosti od dostupnosti terénu a hrúbky náletového porastu. V prípade ručného spilovania sa následne spílená hmota odváža na našich vlastných odvozných prostriedkoch.

Hore