Vreckové predpisy pre poľovníkov

Kategória: Literatúra
Záručná doba: 2 roky
Dostupnosť: Dostupný
4.90 € s DPH

Vrecková príručka určená najmä poľovníkom obsahuje základné právne predpisy z tejto oblasti:

  • Zákon č.274/2209 Z.z. o poľovníctve v znení zákona č.72/2012 Z.z.
  • Vyhláška MP SR č.344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení zákona č.125/2012 Z.z.
  • Vyhláška MZ SR č.229/2011 Z.z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku v znení vyhlášky č.105/2012 Z.z.

Recenzie produktu Vreckové predpisy pre poľovníkov

Hore