Obranný sprej proti medveďom TETRAO Bear Spray USA edition 150 ml Obranný sprej proti medveďom TETRAO Bear Spray USA edition 150 ml 1 Obranný sprej proti medveďom TETRAO Bear Spray USA edition 150 ml 2 Obranný sprej proti medveďom TETRAO Bear Spray USA edition 150 ml 3
Zľava 3%

Obranný sprej proti medveďom TETRAO Bear Spray USA edition 150 ml

Kód produktu: TX-RAL-150
Záručná doba: 2 roky
Dostupnosť: Skladom, odosielame ihneď
41.60 € s DPH 42.90 €
 • Extrémne vysoký obsah OC (Oleoresin Capsicum) až 15%
 • Inšpirovaný USA trhom 
 • Komponenty dovážané z Ameriky 
 • Odľahčené fľaše pre ľahšie prenášanie a manipuláciu
 • Dosah až do 10 metrov 
 • Spoľahlivý pomocník pri útoku agresívneho medveďa 
 • Použité 2% MC (Major Capsaicinoids)
 • Dlhodobo testované pre maximálnu ochranu
 • Rýchly prístup k manipulácii s poistkou
 • Vhodný pre každého milovníka turistík a pobytu v prírode
 • Rýchlosť látky až 114 km/h
 • Dlhodobo testovaný a overený praxou 
 • Možnosť viacnásobného použitia 

Obranný sprej proti medveďom s objemom 150 ml tých najkvalitnejších a najspoľahlivejších látok na našom trhu, ktorý bol inšpirovaný USA trhom. Účinná látka pozostáva z extrémne vysokého obsahu OC (Oleoresin Capsicum) - 15% a látky MC (Major Capsaicinoids) - 2%. Je pripravený na použitie v medziach nutnej obrany alebo krajnej núdze pri útoku medveďa, šelmy a útočiacej zveri, psom a pod. Jeho účinok sa dostavuje ihneď, a to okamžitou paralýzou vedomia. Sprej je reálne vyskúšaný a testovaný v praxi. Tlak v nádobe zaisťuje rýchlosť látky až 114 km/h, vďaka čomu je možné jeho použitie aj v prípade protivetra. 

Obranný sprej proti medveďom je jednou z najúčinnejších možností, ako sa ubrániť proti medveďovi v prípade napadnutia. Účinok je zaručený aj proti útočiacim psom či iným zvieratám. Samotný dostrek spreja je až do 10 metrov a dostatočne široký rozptyl látky. Dokáže vyvolať okamžitý účinok takže medveďa to môže zdržať na niekoľko minút. Výhodou tohto spreja je jeho účinnosť, rozptyl a agresivita. Okamžitý účinok zaručí, že medveď a iné zviera nemá šancu najbližších 5 minút akéhokoľvek zásahu. Spôsobí slzavenie očí, podráždenie slizníc, dočasné oslepnutie (do 5 minút), štipľavú bolesť okolo úst. Preto sa spreje považujú za najlepšiu sebaobranu. 

Je vybavený ochrannou poistkou, s ktorou je manipulácia veľmi jednoduchá a rýchla. Dostatočne pevne drží spúšť spreja v stave, aby nedošlo k samovoľnému uvolneniu látky. Komponenty spreja sú vyrobené v USA, konštruovaný je v EÚ. 

Výhodou použitia obranného spreja TETRAO je aj fakt, že pri prípadnom použití nedôjde k trvalému zraneniu alebo smrti zvieraťa. Tým sa stáva sprej proti medveďom nie len účinnejším a bezpečnostnejším spôsobom obrany, ale taktiež aj etickejším. Nosenie spreja proti medveďom predstavuje užitočný nástroj ochrany pre všetkých, ktorí sa pohybujú v prírode či už rekreačne alebo pracovne. Nechajte strach doma a užívajte si prírodu s istotou.

OC (Oleoresin Capsicum) - je prírodným netoxickým výťažkom kajenského korenia – čili papričiek, ktorý má po zasiahnutí takmer okamžitý zastavovací účinok a spôsobuje silné slzenie očí, silné pálenie v oblasti dýchacích ciest, dráždivý kašeľ, pocit dusenia, a aj pálenie zasiahnutej pokožky. Okamžité zastavovacie účinky zneškodnia aj zvieratá so zvýšeným prahom citlivosti na bolesť. Zastavovacie účinky trvajú dlhšie ako 20 minút a tým poskytnú potrebný čas na útek pred zvieraťom.

K obrannému spreju proti medveďom odporúčame dokúpiť ochranné puzdro, ktoré vám zaručí pohodlné nosenie na opasku.

Parametre produktu: 

Objem: 150 ml
Dosah: do 10 m
Rýchlosť látky: až 114 km/h
Zloženie: 15% OC (obsah OC 15%, MC 2%), alkohol, propán bután
Vyrobený v:
Komponenty vyrobené v: USA
Použitie: medveď, šelmy, útočiace zvieratá a pod.

Návod na použitie: 

Pred použitím potiahnite oranžovú plastovú poistku smerom k sebe. Stlačte tlačidlo a prúd plynu smerujte na hlavu. Použite len v prípade obrany. Po odistení aplikujte priamo na určené miesto zo vzdialenosti 80 - 120 cm v krátkych dávkach 1 - 2 sekundy, v smere vetra. Účinný dosah do 10 metrov.

Výstražné upozornenia:
H223 - Horľavý aerosol. 
H229 - Nádoba je pod tlakom, pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 - Dráždi kožu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 

Predlekárska prvá pomoc: Zasiahnuté miesta vymývajte prúdom vody, pokožku umyte vodou a mydlom. Nechajte samovoľne odoznieť príznaky. 

Bezpečnostné upozornenia:
P102
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P211 - Nestriekajte na otvorený oheň ani na iný zdroj vznietenia.
P251 - Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P270 - Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P302 + P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P314 - Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P403 - Uchovávajte na dobre vetranom miestre.
P410 + P412 - Chránte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C / 122°F.

Zakúpením produktov modernej a profesionálnej značky TETRAO podporujete návrat ohrozeného druhu Hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) späť do prírody. IBO POĽOVNÍK sa aktívne podieľa na zvýšenie populácie tohto druhu vo voľnej prírode a zároveň na zlepšení kvality jeho životného prostredia.

Recenzie produktu Obranný sprej proti medveďom TETRAO Bear Spray USA edition 150 ml

Hore