TETRAO dezinfekčný prostriedok (aj na ruky) na báze alkoholu (univerzálny) s rozprašovačom 100ml
Zľava 66%

TETRAO dezinfekčný prostriedok (aj na ruky) na báze alkoholu (univerzálny) s rozprašovačom 100ml

Kód produktu: TX-100ml
Záručná doba: 2 roky
Dostupnosť: Dostupný
0.99 € s DPH 2.90 €

TETRAO dezinfekčný prostriedok je univerzálny tekutý prípravok na báze alkoholu, určený na rýchle a bezpečné čistenie. Obsahuje účinné látky ETANOL ( min. 80% v/v ), ajatín a glycerín. Je vhodný na čistenie a dezinfekciu rúk, riadu, kľučiek a iných materiálov bez vody a mydla. Univerzálny čistiaci prípravok na báze alkoholu.

Všeobecné informácie

Vzhľad: číra bezfarebná kvapalina
Zápach: typický alkoholový
Hodnota pH pri 20 °C: 6,5 (koncentrát)
Teplota varu a destilačné rozpätie: neuvedená
Teplota vzplanutia: 18°C (uzatvorená nádoba)
Horľavosť: veľmi horľavá kvapalina
Výbušné vlastnosti: neuvedené
Oxidačné vlastnosti: produkt nie je nebezpečný z hľadiska explózie
Tlak pár (hPa): neuvedené
Rozpustnosť vo vode (g.l-1): miešateľný vo vode
Rozdeľovací koeficient n-okt./voda: neuvedené
Viskozita: neuvedené
Hustota pár: neuvedené

Recenzie produktu TETRAO dezinfekčný prostriedok (aj na ruky) na báze alkoholu (univerzálny) s rozprašovačom 100ml

Hore