Obranná plynová pištoľ EKOL Arda Black 8 mm

Kód produktu: EK7501
Je nám to ľúto, ale predaj skončil.

Obranná plynová pištoľ EKOL Arda Black patrí medzi najmenšie a najľahšie obranné expanzné zbrane. Zbraň je svojimi miniatúrnymi rozmermi a nízkou hmotnosťou ideálnou obrannou zbraňou pre ženy. Používaním kvalitného streliva a pravidelnou údržbou dosiahnete maximálnu spoľahlivosť zbrane. Balenie obsahuje nadstavec na vystreľovanie signálnych svetlíc a iných pyrotechnických výrobkov kalibru 15 mm.

Držiteľ zbrane kategórie D je povinný pri manipulácii s touto zbraňou mať pri sebe doklad totožnosti a ak ide o držiteľa zbrane kategórie D uvedenej v odseku 1 písm. a), d), i) alebo písm. k), aj preukaz zbrane. Držiteľ zbrane kategórie D nesmie zbraň viditeľne nosiť na verejne prístupných miestach, okrem účasti na kultúrnej činnosti alebo prepravovať; na držiteľa zbrane kategórie D sa primerane vzťahujú ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a), i), j), o), ods. 4 písm. b) a § 28 ods. 6 a na držiteľa zbrane uvedenej v § 7 ods. 1 písm. k) sa primerane vzťahuje ustanovenie § 27 ods. 6

Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), d), i) a k) možno na základe povolenia, zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz.

Technické parametre:

Typ: revolver
Kaliber: 8 mm
Kapacita zásobníka: 5
Spúšťový mechanizmus: Single Action
Hmotnosť: 255 g
Rozmery: 100 x 98 mm
Farba: čierna
Pred prvým použitím zbrane treba zbraň naolejovať


Postup pri nadobudnutí expanznej – plynovej zbrane alebo flobertky:

Ak nie ste držiteľom zbrojného preukazu:

Krok 1  ŽIADOSŤ O VYDANIE NÁKUPNÉHO POVOLENIA

Ak máte záujem o kúpu expanznej - plynovej zbrane alebo flobertky a nie ste držiteľom zbrojného preukazu, navštívte našich odborných predajcov (v niektorej z našich kamenných predajní). Náš odborný predajca vám vypíše žiadosť na nákup zbrane kategórie D. V žiadosti sa vypisujú okrem Vašich osobných údajov ako žiadateľa, aj konkrétne údaje o zbrani, na ktorú vám bude vydaná žiadosť. Pri výbere zbrane vám radi poradíme.

Krok 2 ZÍSKANIE NÁKUPNÉHO POVOLENIA

Vyplnenú  žiadosť prinesiete na OR PZ (oddelenie dokladov – evidencia zbraní a streliva) v mieste vášho trvalého pobytu.  K žiadosti sa prikladá kolok v hodnote 6 €. Následne vám policajný útvar vydá povolenie na nákup zbrane. Podmienkou je bezúhonnosť a oprávnenosť na vlastníctvo zbrane. Povolenie na nákup zbrane je platné 6 mesiacov od jeho vystavenia. Počas tejto doby máte možnosť zakúpiť len konkrétny typ a model zbrane, na ktorý vám bolo vydané nákupné povolenie. Ak sa tak nestane, nákupné povolenie musíte odovzdať späť na OR PZ, kde vám ho vystavili.

Krok 3 ZAKÚPENIE ZBRANE NA PREDAJNI

Nákupné povolenie, ktoré získate, vás oprávňuje na nákup konkrétneho typu a modelu zbrane, na ktorú je nákupné povolenie vystavené. Po predložení tohto nákupného povolenia a občianskeho preukazu na našej predajni, vám odborný predajca povolenie vyplní a zbraň odpredá.

Krok 4 ZAEVIDOVANIE ZBRANE

POZOR, po zakúpení zbrane, ste podľa zákona povinný zbraň do 7 dní predložiť na zaevidovanie policajnému útvaru, ktorý vám nákupné povolenie vydal. Policajný útvar vám zbraň zaeviduje a vystaví preukaz zbrane (tento preukaz ste podľa zákona povinný mať pri sebe vždy pri manipulácií a prevoze zbrane).
Pre zaevidovanie zbrane budete potrebovať: vyplnené nákupné povolenie, kolok v hodnote 6€ a zbraň ktorú ste zakúpili. V našich predajniach tiež dostanete doklad o prevode vlastníctva zbrane, ktorý tiež priložíte k dokladom pre zaevidovanie zbrane.

Ak ste držiteľom zbrojného preukazu

Od zákazníka, ktorý je držiteľom zbrojného preukazu, sa nákupné povolenie na zbraň kategórie D nevyžaduje. Na našej predajni dostanete doklad o prevode vlastníctva zbrane kategórie D a zbraň si môžete zakúpiť. Nadobudnutú zbraň ste podľa zákona povinný zaregistrovať do 7 dní na OR PZ - evidencia zbraní a streliva, v mieste trvalého pobytu rovnako, ako je to pri strelných zbraniach.

Pre rýchlejšiu komunikáciu počas celého nákupného procesu vám odporúčame:

Pri rezervácii zbrane prostredníctvom našej internetovej stránky, napísať vaše telefónne číslo pri rezervácii do poznámky.

Pri kúpe zbrane v našej kamennej predajni, uviesť vaše telefónne číslo predajcovi.

Žiadosť o vydanie Povolenia na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie D nájdete tu: Žiadosť o vydanie nákupného povolenia

 

Recenzie produktu Obranná plynová pištoľ EKOL Arda Black 8 mm

Anonym
Maličká, jednoduchá, spoľahlivá a konštrukčne veľmi zaujímavá.
Robo
veľmi malá zmestím do dlani , jednoduché ovládanie , spoľahlivá kvalitné prevedenie vrelo odporúčam
Stránky, na ktoré sa chystáte vstúpiť sú určené pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva. Vstupom na ne vyhlasujete, že ste držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

Hore