Obranná plynová pištoľ EKOL Majorov Black 9 mm

Kód produktu: EK2201
Je nám to ľúto, ale predaj skončil.

Obranná plynová pištoľ EKOL Majorov Black je replikou zbrane Walther PPK. Patrí medzi menšie a ľahšie zbrane s kvalitnou kovovou konštrukciou a plastovými pažbičkami. Zbraň je svojimi menšími rozmermi a nízkou hmotnosťou vhodná aj pre ženy. Používaním kvalitného streliva a pravidelnou údržbou dosiahnete maximálnu spoľahlivosť zbrane. Balenie obsahuje nástavec na vystreľovanie signálnych svetlíc a iných pyrotechnických výrobkov kalibru 15mm.

Držiteľ zbrane kategórie D je povinný pri manipulácii s touto zbraňou mať pri sebe doklad totožnosti a ak ide o držiteľa zbrane kategórie D uvedenej v odseku 1 písm. a), d), i) alebo písm. k), aj preukaz zbrane. Držiteľ zbrane kategórie D nesmie zbraň viditeľne nosiť na verejne prístupných miestach, okrem účasti na kultúrnej činnosti alebo prepravovať; na držiteľa zbrane kategórie D sa primerane vzťahujú ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a), i), j), o), ods. 4 písm. b) a § 28 ods. 6 a na držiteľa zbrane uvedenej v § 7 ods. 1 písm. k) sa primerane vzťahuje ustanovenie § 27 ods. 6

Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), d), i) a k) možno na základe povolenia, zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz.

Technické parametre:

Typ: pištoľ
Kaliber: 9 mm
Kapacita zásobníka: 7+1
Spúšťový mechanizmus: SA/DA
Hmotnosť: 570 g
Rozmery: 162 x 115 mm
Farba: čierna

 

Obsah balenia:

  • Plynová pištoľ EKOL Majorov Black + zásobník
  • Plastový kufrík
  • Nadstavec na pyrotechniku
  • Návod a záručný list


Pred prvým použitím zbrane treba zbraň naolejovať

Postup pri nadobudnutí expanznej – plynovej zbrane alebo flobertky:

Ak nie ste držiteľom zbrojného preukazu:

Krok 1  ŽIADOSŤ O VYDANIE NÁKUPNÉHO POVOLENIA

Ak máte záujem o kúpu expanznej - plynovej zbrane alebo flobertky a nie ste držiteľom zbrojného preukazu, navštívte našich odborných predajcov (v niektorej z našich kamenných predajní). Náš odborný predajca vám vypíše žiadosť na nákup zbrane kategórie D. V žiadosti sa vypisujú okrem Vašich osobných údajov ako žiadateľa, aj konkrétne údaje o zbrani, na ktorú vám bude vydaná žiadosť. Pri výbere zbrane vám radi poradíme.

Krok 2 ZÍSKANIE NÁKUPNÉHO POVOLENIA

Vyplnenú  žiadosť prinesiete na OR PZ (oddelenie dokladov – evidencia zbraní a streliva) v mieste vášho trvalého pobytu.  K žiadosti sa prikladá kolok v hodnote 6 €. Následne vám policajný útvar vydá povolenie na nákup zbrane. Podmienkou je bezúhonnosť a oprávnenosť na vlastníctvo zbrane. Povolenie na nákup zbrane je platné 6 mesiacov od jeho vystavenia. Počas tejto doby máte možnosť zakúpiť len konkrétny typ a model zbrane, na ktorý vám bolo vydané nákupné povolenie. Ak sa tak nestane, nákupné povolenie musíte odovzdať späť na OR PZ, kde vám ho vystavili.

Krok 3 ZAKÚPENIE ZBRANE NA PREDAJNI

Nákupné povolenie, ktoré získate, vás oprávňuje na nákup konkrétneho typu a modelu zbrane, na ktorú je nákupné povolenie vystavené. Po predložení tohto nákupného povolenia a občianskeho preukazu na našej predajni, vám odborný predajca povolenie vyplní a zbraň odpredá.

Krok 4 ZAEVIDOVANIE ZBRANE

POZOR, po zakúpení zbrane, ste podľa zákona povinný zbraň do 7 dní predložiť na zaevidovanie policajnému útvaru, ktorý vám nákupné povolenie vydal. Policajný útvar vám zbraň zaeviduje a vystaví preukaz zbrane (tento preukaz ste podľa zákona povinný mať pri sebe vždy pri manipulácií a prevoze zbrane).
Pre zaevidovanie zbrane budete potrebovať: vyplnené nákupné povolenie, kolok v hodnote 6€ a zbraň ktorú ste zakúpili. V našich predajniach tiež dostanete doklad o prevode vlastníctva zbrane, ktorý tiež priložíte k dokladom pre zaevidovanie zbrane.

Ak ste držiteľom zbrojného preukazu

Od zákazníka, ktorý je držiteľom zbrojného preukazu, sa nákupné povolenie na zbraň kategórie D nevyžaduje. Na našej predajni dostanete doklad o prevode vlastníctva zbrane kategórie D a zbraň si môžete zakúpiť. Nadobudnutú zbraň ste podľa zákona povinný zaregistrovať do 7 dní na OR PZ - evidencia zbraní a streliva, v mieste trvalého pobytu rovnako, ako je to pri strelných zbraniach.

Pre rýchlejšiu komunikáciu počas celého nákupného procesu vám odporúčame:

Pri rezervácii zbrane prostredníctvom našej internetovej stránky, napísať vaše telefónne číslo pri rezervácii do poznámky.

Pri kúpe zbrane v našej kamennej predajni, uviesť vaše telefónne číslo predajcovi.

Žiadosť o vydanie Povolenia na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie D nájdete tu: Žiadosť o vydanie nákupného povolenia

Recenzie produktu Obranná plynová pištoľ EKOL Majorov Black 9 mm

Vojtech
EKOL Majorov je momentálne najlepšia plynovka na našom trhu za tú cenu len sa zle čistí lebo má moc obmedzenú hlaveň. Neviem ako sa dá prečistiť. Ale to je problém všetkých pištolí na trhu.
Vojcech
Som spokojný a doporučujeme, kto má rád poriadnú pištoľ.
Stránky, na ktoré sa chystáte vstúpiť sú určené pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva. Vstupom na ne vyhlasujete, že ste držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

Hore