Odvoz

Firma IBO LESY okrem ostatnej lesníckej práce zabezpečuje odvoz dreva vlastnými prostriedkami na území Slovenska a Českej republiky. Logistika odvozu a dodávok dreva je na najvyššej úrovni. Do procesu sú zapojený iba školený odborníci s praxou v odvetví. Odvoz dreva ja komplexne doriešený špeciálnymi nákladnými automobilmi s nadstavbou na odvoz dreva a hydromanipulátormi (hydraulickými rukami). Preprava sa vykonáva počas celého roka aj v terénne náročných podmienkach so sťaženým prístupom. Vykonávame odvoz dlhého dreva a krátkeho dreva, sortimentov, vlákninového dreva, palivového dreva. Medzinárodnú dopravu dreva vykonávame cestnými ťahačmi so špeciálnymi odľahčenými klanicovými návesmi vyrobenými s našou spoluprácou. Spolupracovali sme na konštrukcii špeciálneho klanicového návesu, ktorý vlastníme s výrobným číslom 001. Na území SR jazdíme s lesovozmi na odvoz dlhého dreva – guľatiny, sólo vozmi na odvoz sortimentov, sólo vozmi s tandemovým prívesom, plošinovými automobilmi. Nakládku a vykládku zabezpečujeme hydromanipulátormi Johnsered, Loglift, Epsilon. Firma IBO LESY poskytuje služby na európskej úrovni.

IBO LESY svoje služby spojené so starostlivosťou o les, plánovanie, pestovanie lesa, ochranu lesa, ťažbu, manipuláciu, sortimentáciu dreva, odvoz, predaj a kúpu dreva ponúka aj Vám.

Váš les nám môžete prenajať a denne kontrolovať našu činnosť.
Váš les Vám na zákazku vyťažíme a drevo sústredíme na lesný sklad.
Vaše drevo z lesa zmanipulujeme, vyrobíme sortimenty a predáme ich.
Vieme sa o Váš les postarať!

Hore