Pestovanie

IBO LESY je tím odborníkov pracujúcich v lesnom hospodárstve, pristupujúcich nie k lesu, ale ku každému stromu osobitne. IBO poskytuje aj odborné poradenstvo, pomoc, vykonanie jednotlivých prác, ako aj obhospodárenie celého subjektu komplexne. Robíme zalesňovanie vlastými pracovníkmi, prostriedkami, po dohode môžeme vykonávať ochranu lesa, mladín, alebo ošetrenie stromov po ťažbách. Vykonávame ťažbu, odvoz, manipuláciu dreva, predaj,...


IBO LESY má kontakty na dodávateľov komponentov k starostlivosti o les, množstvo komponentov na zabezpečenie starostlivosti má k dispozícií z vlastných zásob na predajniach. Zalesňovanie robíme po konzultácií s objednávateľom rôznymi sadbami, ochrana mechanická, či chemická sa taktiež konzultuje s objednávateľom.


IBO LESY Vám s radosťou poradí a pomôže. Práce vykonávame vo svojich lesoch s citom, racionálnym prístupom a s rovnakým citom a zodpovednosťou pristupujeme aj k obhospodarovaniu iných, cudzích subjektov, aj k tomu Vášmu...


Firma IBO LESY obhospodaruje vlastné a prenajaté lesy. Obhospodaruje aj viacero iných subjektov, kde tak ako u seba vykonáva obnovu lesa, ochranu, ťažbu. IBO má pre všetky práce ktoré vykonáva a ponúka dostatok mechanizmov, materiálu a pracovníkov vo vlastníctve. Do praxe sú nasadený pracovníci znalí lesníctva, ktorý musia zodpovedne plniť úlohy, ktoré kladie sama príroda. IBO používa najnovšie technológie vo všetkých činnostiach, v pestovaní lesa, ochrane, napreduje v ťažbe lesa, manipulácií dreva a výrobe sortimentov, v zhodnotení dreva. Veľký dôraz sa kladie na ekológiu krajiny a ergonómiu práce. Prirodzená obnova lesa je sledovaná a usmerňovaná. Umelá obnova je vykonávaná semenáčmi a sadenicami z kontrolovaných a kvalitných zdrojov lesného reprodukčného materiálu. "Rodné listy", "list o pôvode osiva a sadeníc" ako aj dodržiavanie zásad horizontálneho a vertikálneho prenosu semena je u nás samozrejmosťou. Firma IBO LESY používa nezávadné prostriedky na ochranu lesa, spĺňajúce Európske normy. Ochrana lesa je vykonáva mechanicky, chemicky, celoplošny a individuálne. Úprava lesa, jeho zdravotný stav a produkčné schopnosti sú neustále sledované a v rámci možností vylepšované.

Pracné uhadzovanie,
prípadne aj pálenie haluziny po ťažbe.
Čistota v porastoch je pre IBO dôležitá

Umelá obnova lesa, v IBO sa
ju snažíme minimalizovať,
uprednostňujeme prirodzenú

"MADE IN IBO" prirodzená obnova,
takmer 80% pokrytej plochy

Poškodenie spodnej etáže zverou
je veľmi časté

Jedinec je neskôr napadnutý hubami,

podkôrnym hmyzom, znehodnotený

Opatrenia pre ochranu špeciálnym
náterom na prírodnej báze v
IBO sú rýchle, a správne

IBO LESY svoje služby spojené so starostlivosťou o les, plánovanie, pestovanie lesa, ochranu lesa, ťažbu, manipuláciu, sortimentáciu dreva, odvoz, predaj a kúpu dreva ponúka aj Vám.

Váš les nám môžete prenajať a denne kontrolovať našu činnosť.
Váš les Vám na zákazku vyťažíme a drevo sústredíme na lesný sklad.
Vaše drevo z lesa zmanipulujeme, vyrobíme sortimenty a predáme ich.
Vieme sa o Váš les postarať!

Spolupráca s firmou TEPLO ZIMA

Firma IBO LESY spustila v spolupráci Teplo Zima nový projekt. Firma Teplo Zima sa špecializuje na montáže klimatizácií a pripravila si reklamnú kampaň – Za každú predanú klimatizáciu bude vysadený jeden stromček. Táto myšlienka oslovila aj nás a to z dôvodu dlhoročných skúseností, ktoré máme v oblasti obhospodarovania a v oblasti pestovania lesa. Spoločnými silami sa nám podarilo vysadiť prvú plochu so smrekom obyčajným v lokalite Košecké podhradie.

Pracovná skupina plná elánu pred začiatkom výsadby

V pri plnom pracovnom nasadení

Spečatenie úspešnej spolupráce

Výsledok našej práce

Ďakujeme za úspešnú spoluprácu a už sa tešíme na ďalšie projekty.

Hore