Ťažba

Ak sa aj Vaše porasty dostali do rubného veku, ak máte predpísanú výchovnú ťažbu, teda potrebujete služby v tejto oblasti, prípadne s nasledovnou manipuláciou, sortimentáciou, odvozom a predajom dreva, kontaktujte IBO LESY.

Prekonzultujeme, dohodneme, vykonáme. Služby na európskej úrovni, s dobrou organizáciou a technickým zabezpečením Vám ponúka IBO LESY.


IBO LESY rieši komplexne všetky pestovateľské, ťažbové, manipulačné, sortimentačné, odvozné otázky vo svojich lesoch, prenajatých lesoch a v lesoch ktoré obhospodaruje.


IBO LESY uprednostňuje v ťažbe tie najjemnejšie technológie, a ich kombinácie. Do ťažby sú nasadený iba pracovníci s povolením, prehliadkami, školený a s dlhoročnými skúsenosťami. K stínke, odvetvovaniu a manipulácií sú nasadené iba píly svetového výrobcu STIHL. V náväznosti na stínku sú podľa možnosti nasadené k vyťahovaniu kone, UKT s lesnou nadstavbou, LKT, nasledujú vyvážacie súpravy, alebo priamo odvozné súpravy. Ťažba sa plánuje podľa viacerých faktorov. Typ ťažby, hospodársky spôsob, terénne podmienky, ročné obdobie... Zosúladiť všetky faktory znamená naplánovať ťažbu dreva tak, aby nebolo drevo poškodené ťažbou, nepoškodilo ostatný porast, mladý podrast, a čo najskôr bolo dopravené ku odberateľovi. Približovanie, ako najnákladnejšiu operáciu IBO minimalizuje. Šetrí tak prostriedky, cesty, porasty a predovšetkým drevnú hmotu. Aby bolo drevo ihneď odvezené, spracované, prípadne ošetrené musí byť aj proces odvozu, manipulácie pracovníkmi IBO LESY dobre rozvrhnutý.

Ťažba špeciálne cvičenými koňmi

UKT s nadstavbou pre ťažbu dreva


IBO LESY svoje služby spojené so starostlivosťou o les, plánovanie, pestovanie lesa, ochranu lesa, ťažbu, manipuláciu, sortimentáciu dreva, odvoz, predaj a kúpu dreva ponúka aj Vám.

Váš les nám môžete prenajať a denne kontrolovať našu činnosť.
Váš les Vám na zákazku vyťažíme a drevo sústredíme na lesný sklad.
Vaše drevo z lesa zmanipulujeme, vyrobíme sortimenty a predáme ich.
Vieme sa o Váš les postarať!

Hore