Obranný sprej proti medveďom TETRAO Bear Spray USA edition 200 ml

Kód produktu: TX-RAL-200
Záručná doba: 2 roky
Dostupnosť: Skladom, odosielame ihneď
44.90 € s DPH
 • Extrémne vysoký obsah OC (Oleoresin Capsicum) až 15%
 • Inšpirovaný USA trhom 
 • Komponenty dovážané z Ameriky 
 • Odľahčené fľaše pre ľahšie prenášanie a manipuláciu
 • Dosah až do 10 metrov 
 • Spoľahlivý pomocník pri útoku agresívneho medveďa 
 • Použité 2% MC (Major Capsaicinoids)
 • Dlhodobo testované pre maximálnu ochranu
 • Rýchly prístup k manipulácii s poistkou
 • Vhodný pre každého milovníka turistík a pobytu v prírode
 • Rýchlosť látky až 114 km/h
 • Dlhodobo testovaný a overený praxou 
 • Možnosť viacnásobného použitia 

Obranný sprej proti medveďom s objemom 200 ml tých najkvalitnejších a najspoľahlivejších látok na našom trhu, ktorý bol inšpirovaný USA trhom. Účinná látka pozostáva z extrémne vysokého obsahu OC (Oleoresin Capsicum) - 15% a látky MC (Major Capsaicinoids) - 2%. Je pripravený na použitie v medziach nutnej obrany alebo krajnej núdze pri útoku medveďa, šelmy a útočiacej zveri, psom a pod. Jeho účinok sa dostavuje ihneď, a to okamžitou paralýzou vedomia. Sprej je reálne vyskúšaný a testovaný v praxi. Tlak v nádobe zaisťuje rýchlosť látky až 114 km/h, vďaka čomu je možné jeho použitie aj v prípade protivetra. 

Obranný sprej proti medveďom je jednou z najúčinnejších možností, ako sa ubrániť proti medveďovi v prípade napadnutia. Účinok je zaručený aj proti útočiacim psom či iným zvieratám. Samotný dostrek spreja je až do 10 metrov a dostatočne široký rozptyl látky. Dokáže vyvolať okamžitý účinok takže medveďa to môže zdržať na niekoľko minút. Výhodou tohto spreja je jeho účinnosť, rozptyl a agresivita. Okamžitý účinok zaručí, že medveď a iné zviera nemá šancu najbližších 5 minút akéhokoľvek zásahu. Spôsobí slzavenie očí, podráždenie slizníc, dočasné oslepnutie (do 5 minút), štipľavú bolesť okolo úst. Preto sa spreje považujú za najlepšiu sebaobranu. 

Je vybavený ochrannou poistkou, s ktorou je manipulácia veľmi jednoduchá a rýchla. Dostatočne pevne drží spúšť spreja v stave, aby nedošlo k samovoľnému uvolneniu látky. Komponenty spreja sú vyrobené v USA, konštruovaný je v EÚ. 

Výhodou použitia obranného spreja TETRAO je aj fakt, že pri prípadnom použití nedôjde k trvalému zraneniu alebo smrti zvieraťa. Tým sa stáva sprej proti medveďom nie len účinnejším a bezpečnostnejším spôsobom obrany, ale taktiež aj etickejším. Nosenie spreja proti medveďom predstavuje užitočný nástroj ochrany pre všetkých, ktorí sa pohybujú v prírode či už rekreačne alebo pracovne. Nechajte strach doma a užívajte si prírodu s istotou.

OC (Oleoresin Capsicum) - je prírodným netoxickým výťažkom kajenského korenia – čili papričiek, ktorý má po zasiahnutí takmer okamžitý zastavovací účinok a spôsobuje silné slzenie očí, silné pálenie v oblasti dýchacích ciest, dráždivý kašeľ, pocit dusenia, a aj pálenie zasiahnutej pokožky. Okamžité zastavovacie účinky zneškodnia aj zvieratá so zvýšeným prahom citlivosti na bolesť. Zastavovacie účinky trvajú dlhšie ako 20 minút a tým poskytnú potrebný čas na útek pred zvieraťom.

K obrannému spreju proti medveďom odporúčame dokúpiť ochranné puzdro, ktoré vám zaručí pohodlné nosenie na opasku.

Parametre produktu: 

Objem: 200 ml
Dosah: do 10 m
Rýchlosť látky: až 114 km/h
Zloženie: 15% OC (obsah OC 15%, MC 2%), alkohol, propán bután
Vyrobený v:
Komponenty vyrobené v: USA
Použitie: medveď, šelmy, útočiace zvieratá a pod.

Návod na použitie: 

Pred použitím potiahnite oranžovú plastovú poistku smerom k sebe. Stlačte tlačidlo a prúd plynu smerujte na hlavu. Použite len v prípade obrany. Po odistení aplikujte priamo na určené miesto zo vzdialenosti 80 - 120 cm v krátkych dávkach 1 - 2 sekundy, v smere vetra. Účinný dosah do 10 metrov.

Výstražné upozornenia:
H223 - Horľavý aerosol. 
H229 - Nádoba je pod tlakom, pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 - Dráždi kožu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 

Predlekárska prvá pomoc: Zasiahnuté miesta vymývajte prúdom vody, pokožku umyte vodou a mydlom. Nechajte samovoľne odoznieť príznaky. 

Bezpečnostné upozornenia:
P102
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P211 - Nestriekajte na otvorený oheň ani na iný zdroj vznietenia.
P251 - Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P270 - Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P302 + P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P314 - Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P403 - Uchovávajte na dobre vetranom miestre.
P410 + P412 - Chránte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C / 122°F.

Zakúpením produktov modernej a profesionálnej značky TETRAO podporujete návrat ohrozeného druhu Hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) späť do prírody. IBO POĽOVNÍK sa aktívne podieľa na zvýšenie populácie tohto druhu vo voľnej prírode a zároveň na zlepšení kvality jeho životného prostredia.

Recenzie produktu Obranný sprej proti medveďom TETRAO Bear Spray USA edition 200 ml

Anonym
Dobrá cena
Anonym
Dufam, ze sa o pravdivosti tychto tvrdeni nikdy nebudem musiet presvedcit na vlastnej kozi. Chodim bajkom po horach, chcel som nieco, co naozaj viem mat vzdy pri sebe, ci uz berem ruksak alebo iba ladvinku.Malý, spratný a napriek tomu dostrek až 10m alebo aj proti vetru čo konkurenčné nemali. Lacný a silný.

Hore