TETRAO dezinfekčný prostriedok (aj na ruky) na báze alkoholu (univerzálny) s rozprašovačom 500ml
Zľava 65%

TETRAO dezinfekčný prostriedok (aj na ruky) na báze alkoholu (univerzálny) s rozprašovačom 500ml

Kód produktu: TX-500ML/R
Záručná doba: 2 roky
Dostupnosť: Dostupný
3.47 € s DPH 9.90 €

  TETRAO dezinfekčný prostriedok je univerzálny tekutý prípravok na báze alkoholu, určený na rýchle a bezpečné čistenie. Obsahuje účinné látky ETANOL ( min. 80% v/v ), ajatín a glycerín. Je vhodný na čistenie a dezinfekciu rúk, riadu, kľučiek a iných materiálov bez vody a mydla. Univerzálny čistiaci prípravok na báze alkoholu.

  Všeobecné informácie

  Vzhľad: číra bezfarebná kvapalina
  Zápach: typický alkoholový
  Hodnota pH pri 20 °C: 6,5 (koncentrát)
  Teplota varu a destilačné rozpätie: neuvedená
  Teplota vzplanutia: 18°C (uzatvorená nádoba)
  Horľavosť: veľmi horľavá kvapalina
  Výbušné vlastnosti: neuvedené
  Oxidačné vlastnosti: produkt nie je nebezpečný z hľadiska explózie
  Tlak pár (hPa): neuvedené
  Rozpustnosť vo vode (g.l-1): miešateľný vo vode
  Rozdeľovací koeficient n-okt./voda: neuvedené
  Viskozita: neuvedené
  Hustota pár: neuvedené

  Recenzie produktu TETRAO dezinfekčný prostriedok (aj na ruky) na báze alkoholu (univerzálny) s rozprašovačom 500ml

  Anonym
  splňa čo sľubuje
  Anonym
  príjemná vôňadávkovač nie je veľmi vhodný, lepší by bol rozprášovač.

  Hore