DVD - Encyklopédia zveri Českej a Slovenskej republiky
Zľava 25%

DVD - Encyklopédia zveri Českej a Slovenskej republiky

Kód produktu: PO215
Záručná doba: 2 roky
Dostupnosť: Dostupný
31.43 € s DPH 41.90 €
Encyklopédia zveri Českej a Slovenskej republiky
I. diel - Vtáky - 103 minút
II. diel - Cicavce - 79 minút
106 druhov zveri
Jená sa o súbor dvoch DVD, Encyklopédia zveri ČR. Recenziu vykonal kolektív Prírodovedeckej fakulty Ostravskej univerzity pod vedením Prof. RNDr. Jaromíra Ašmery, DrSc.
Oba diely obsahujú 16 radov, 25 čeľadí a 106 druhov zveri zoologicky zoradených. Odborný komentár nahovorili hlásatelia ostravskej televízie. Režisér a kameraman Zdeněk Kouřil žil po tri roky len so svojim psom v lese, na horách a u vody, aby natočil život vo voľnej prírode.
Prostredníctvom týchto DVD môžete spoznať vzácne druhy vtákov, počuť ich hlasy, vnímať majestátnosť dravcov alebo sa zoznámiť so všetkými druhmi vodného vtáctva. Môžete byť v tesnej blízkosti říjného jeleňa, pozerať sa do očí (svetiel) zúrivého kanca, sledovať súboje danielov na říjišti, byť v spoločnosti divých mačiek, pozorovať ladné pohyby rysa, vydier, ťahajúce svorku vlkov, divokosť kun i rodinku medveďov pri kúpaní a ďalšie unikátne zábery.
Encyklopédia je vysoko hodnotená nielen odborníkmi z oblasti školstva, prírodných vied a poľovníctva, ale aj širokou verejnosťou. Bola ocenená na výstavách s prírodnou tematikou, dostala niekoľko prvých cien v súťažiach celoštátneho chrakteru. Rovnako bola kladne hodnotená aj v zahraničí. Autor bol za natočenie Encyklopédia vyznamenaný asociáciou lovcov bez zbrane SR Rádom "Bezflinťáků".
Pre ľahkú orientáciu v bohatej a obsažné náplni DVD je na vyhľadávanie priložený zoznam, kde je presná stopáž.
Schválené MR SPZ z 22.1.1999 ako učebná pomôcka.

Recenzie produktu DVD - Encyklopédia zveri Českej a Slovenskej republiky

Hore