Ako sa starať o lesný revír

V minulosti a dnes

Les je pre nás prospešný, pretože produkuje kyslík, chráni úrodnú pôdu, zachytáva čistú vodu, pohlcuje prach, dezinfikuje životné prostredie a iné. To, že o lesy je potrebné starať sa, vedeli ľudia už pred niekoľkými stovkami rokov. Dokonca, cisárovná Mária Terézia sa zaslúžila o rozvoj hospodárstva lesov. Chcela, aby sa lesy chránili a obnovovali. Napísala princípy, ktoré hovorili o obhospodarovaní lesov. Dnes Ministerstvo hospodárstva SR pravidelne vydáva Zelenú správu, kde nájdete presné informácie o stave a vývoji lesov, hospodárení, spracovaní dreva, atď.

Povinnosti majiteľa

Pokiaľ les zdedíte, môžete ho niekomu prenajať alebo ho budete využívať sám. No musíte dodržiavať lesný hospodársky plán a zamestnať odborného lesného hospodára. Ten bude kontrolovať či je o les správne postarané. To znamená, že sa nemôžete len tak rozhodnúť vyrúbať všetky stromy v lese alebo na pozemku zasadiť stromy, ktoré tam nepatria. Pokiaľ sa v lese objaví drevokazný hmyz, je nutné zabrániť jeho šíreniu. Musíte myslieť na to, že by ste mali zvyšovať kvalitu lesa a jeho stabilitu. Majiteľ lesa by mal lesu poskytnúť plnohodnotnú starostlivosť tak, aby v ňom pestoval sadenice, ochraňoval ich pred škodlivým hmyzom, zalesňoval ho, vyžíňal, vypiľoval krovy, atď.

Zver v lese neignorujte

V lese žije aj lesná zver, ktorá taktiež potrebuje kontrolu. Zvieratá v lese nemôžete ignorovať, musíte sa o ne starať. Napríklad, ak nemajú dostatok potravy, je potrebné prikrmovať ich, zadovážiť im kamennú soľ. Problém s nedostatkom potravy má zver najmä v zime, pretože snehová prikrývka im zabraňuje dostať sa k potrave. Krmivá, ktoré zvieratám zadovážite, musia byť čerstvé a trvanlivé.

V revíte je potrebné zachovávať rovnováhu medzi početnosťou raticovej zveri a prostredím, udržovať kvalitu genofondu zveri, cielene zvyšovať chov kvalitnej zveri, upravovať populáciu zveri na optimálnu početnosť, sexuálnu a vekovú štruktúru, zachovávať biodiverzitu. Pokiaľ je niektorá zver ohrozená, jej početnosť je veľmi nízka, je nutné zvýšiť ju. Chceme predsa, aby boli v prírode zachované všetky druhy zvierat. Na to, aby ste mohli poľovať na zver v lese, musí byť váš pozemok uznaný za poľovný revír a poľovanie môžete vykonávať len podľa zákona o poľovníctve a vydaných predpisov.

Starostlivosť o les v júli

V júli sa lesníci zameriavajú na zbieranie semena brezy a snažia sa odhadnúť, koľko semennej úrody by mohlo byť na budúci rok. Kontrolujú či sa v porastoch nepremnožila mníška obyčajná a robia postrek proti sypavke borovicovej, ktorá je nebezpečným škodcom. Taktiež ochraňujú malé stromčeky proti burine, prikrmujú zver a lovia srncov, ktorých lákajú na vábenie.