Priebežné výsledky jarného fotomonitoringu predátorov v biotope hlucháňa 2022

Značka TETRAO už druhý rok pomáha prinášať nové poznatky z tajomného života ohrozeného Hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus). Podporou výskumu a monitoringu tohto druhu, ktorý už dlhodobo realizuje Národné lesnícke centrum prispieva k rozširovaniu poznatkov o živote hlucháňa, poznatkov o sezónnych zmenách pri využívaní biotopu hlucháňom, prípadne o súčasnom predačnom tlaku na tohto vzácneho operenca.

Líška je najčastejšie sa vyskytujúci predátor v biotope hlucháňa

Aj jarný monitoring v roku 2022 poodhalil zaujímavé skutočnosti. Tak, ako sme na základe doterajších zistení predpokladali, v oblastiach jeho rozšírenia je v dnešnej dobe enormný tlak predátorov, ako sú líška, kuna, vlk, medveď, krkavec, či v súčasnosti sa rýchlo rozširujúca sova dlhochvostá (predácia kuriatok a mladých jedincov).

Sova dlhochvostá sa ako silný predátor neustále šíri do nových oblastí

V sledovaných lokalitách sme opäť zaznamenali hlucháňa s vejárom poškodeným od útoku orla.

Hlucháň s vejárom poškodeným po útoku orla

Oproti predošlým rokom sme zaznamenali nižší počet sliepok (najčastejšie pozorované len 1-2 sliepky na tokanisku). 

Počet sliepok z roka na rok klesá – v roku 2022 bol maximálny počet sliepok zaznamenaný na jednom tokanisku 3 kusy

Zaznamenali sa početné svorky vlkov a dokonca sa nám podaril unikátny záber nového predátora - šakala zlatého, ktorého sme zachytili až v nadmorskej výške 1450 m n. m.!!!

Šakal zlatý zaznamenaný v nadmorskej výške 1450 m n.m.

Silnejúci predačný tlak je dnes podľa našich zistení jedným z hlavných faktorom, ktorý zapríčiňuje ubúdanie hlucháňa a preto by sa tejto skutočnosti malo venovať oveľa viac pozornosti. 

Pernaté dravce ako orly a jastraby sú veľkou hrozbou pre ubúdajúceho hlucháňa

Terénny monitoring Národného lesníckeho centra podporovaný značkou TETRAO pokračuje ďalej a o zistených zaujímavostiach zo života hlucháňov Vás budeme pravidelne informovať.

Na zemi tokajúci hlucháň hôrny

Autor blogu: Národné Lesnícke Centrum