Boli sme súčasťou veľkolepého XVII. ročníka Memoriálu Františka Sigeta

V dňoch 8. a 9. január sa konala významná udalosť – v poradí XVII. ročník Memoriálu Františka Sigeta, pri príležitosti celoštátnych duričských skúšok s udeľovaním titulu víťaza SR 2021 a CACT, na ktorej organizácii sa podieľa aj Slovenská poľovnícka komora.

Pán Fratišek Siget sa narodil 26. apríla 1944 v Radošine. Študoval na gymnáziu v Topoľčanoch, neskôr na terajšej Technickej univerzite vo Zvolene a následne pracoval v Lesoprojekte v Piešťanoch. Poľovníctvu a kynológii sa venoval od detstva, a poľovníkmi boli aj bratia a otec. Venoval sa poľovníckym psom, ktorých niekoľko vycvičil a predviedol na skúškach. Išlo o plemená jazvečíkov, jagdteriérov a ďalšie duričské plemená. Stál aj pri zrode slovenskej poľovníckej kynológie.

Má veľkú zásluhu na rozšírení a zveľadení chovu slovenského kopova, farbiarov, na vyšľachtení slovenského hrubosrstého stavača a jeho uznaní za naše národné plemeno. Okrem funkcie kynologického rozhodcu bol skúšobným komisárom pre skúšky kandidátov z poľovníctva a prispieval do odborných poľovníckych a kynologických časopisov. Plánoval spracovať históriu poľovníckej kynológie na Slovensku, no ťažké ochorenie mu zabránilo tento plán uskutočniť. Z vďaky za jeho takmer dvadsaťročnú prácu v kynológii, sa usporadúvajú na jeho počesť celoštátne duričské skúšky ako Memoriál Františka Sigeta pre plemená duričov, teriérov, jazvečíkov a sliedičov.

Ako hlavný partner Slovenskej poľovníckej komory sme sa zúčastnili týchto skúšok aj my. Počas skúšok sa využívali aj naše GPS obojky Dogtrace X30, ktoré výrazne napomáhali pri vyhodnocovaní výsledkov jednotlivých psov.

Memoriál oficiálne začal v piatok, 7. januára na chate Lesanka - Turá Lúka, kde bolo sústredenie účastníkov, prezentácia vodičov a veterinárna prehliadka psov. Nasledujúci sobotný deň bol dňom D, kedy bola naplánovaná spoločná poľovačka na diviaky, pri ktorej sa mali preveriť fyzické ale aj vrodené vlastnosti a predpoklady samotných psov. Boli sme naozaj poctení, že sme sa tejto krásnej poľovačky mohli zúčastniť aj my.

Ešte pred samotným začiatkom spoločnej poľovačky sme pomohli vedúcim kynologického odboru SPK pomôcť s nakalibrovaním a spárovaním samotných obojkov, ktoré psy mali počas celého dňa na sebe. Obojky s GPS lokátormi od Dogtrace sú skvelým pomocníkom práve aj v takýchto situáciách, kedy potrebujú napr. v tomto prípade rozhodcovia poznať presnú trasu psa pre lepšie vyhodnotenie jeho práce v teréne. Trasy sa bezproblémovo nahrali a rozhodcovia spolu s predsedníctvom mohli na nasledujúci deň plnohodnotne vyhodnotiť prácu psov a udeliť jednotlivé ceny.

Čestné predsedníctvo tvoril Ing. Tibor Lebocký, PhD. - prezident SPK, JUDr. Jaroslav Puškáč - viceprezident SPZ, Ing. Jozef Jursa, CSc. -predseda KR SPZ a SPK a prezident SKJ, PaedDr. Imrich Šuba, PhD. - riaditeľ kancelárie SPK a SPZ, Pavel Halabrín -  primátor mesta Myjava a v neposlednom rade  manželka a synovia Františka Sigeta.

Absolútnym víťazom memoriálu a držiteľom titulov Víťaz SR 2021, Diviačiar, CACT a najlepšia práca v revíri sa stal hrubosrstý jazvečík Duffy Korybako, ktorého viedol pán Ing. Martin Nagy.

Ešte raz by sme sa chceli poďakovať za možnosť zúčastnenia sa XVII. ročníka Memoriálu Františka Sigeta, ktorý bol skvelo zorganizovaný a počas celého memoriálu vládla príjemná a priateľská atmosféra. Spoločne sme si domov odniesli skvelé zážitky a pocity, ktoré nám navždy zostanú v pamäti. Veríme, že sa ešte určite v zdraví opäť v budúcnosti pri podobnej krásnej príležitosti stretneme.

Lesu, lovu a duričom zdar!

Autor článku: Veronika Geletová
Autor fotografií: Eva Nagyová