Ďalšia významná spolupráca IBO s.r.o s IFSA Slovakia a krúžkami na Technickej Univerzite vo Zvolene

Dňa 29. novembra 2022 sa v aule Technickej univerzity vo Zvolene konala Jubilejná akademická slávnosť TUZVO. Pri tejto príležitosti prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., privítal na pôde univerzity prezidenta Dr. h. c. doc. JUDr. Ivana Gašparoviča, CSc., akademických funkcionárov slovenských univerzít a tiež predstaviteľov mesta a regiónu, predstaviteľov odborových zväzov na Slovensku a predstaviteľov lesníckej a drevárskej praxe.

Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) si v roku 2022 pripomína tri významné jubileá. 260. výročie vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 215. výročie vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku a 70. výročie lesníckeho a drevárskeho vysokého školstva vo Zvolene. Akademická oslava troch významných výročí bola na univerzite ukončená krstom, v poradí už tretej, jubilejnej publikácie TUZVO.

Študenti TUZVO na túto počesť 70. výročia univerzity usporiadali slávnostný Megakvíz v Kongresovom centre za účasti rektora a členov vedenia univerzity. Súčasťou akcie bolo aj slávnostné podpísanie dohody rektorom Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom Kropilom, PhD. a Ing. Igorom Boledovičom o dlhodobej spolupráci medzi firmou IBO s.r.o s IFSA Slovakia a krúžkami TUZVO, ktorých sa týmto stáva hlavným sponzorom.

Rektor TUZVO vo svojom príhovore poďakoval za túto spoluprácu v mene študentov majiteľovi Ing. Boledovičovi a vzdal mu poctu, ako bývalému študentovi TUZVO, za vybudovanie profesionálnej a úspešnej firmy, s ktorou podpísal už niekoľkú významnú spoluprácu.

Touto dohodou sa Firma IBO s.r.o. stáva hlavným sponzorom a zaväzuje sa, že bude sponzorovať a podporovať krúžky IFSA Slovakia, Woodenworld, Kynologický krúžok pri Technickej Univerzite vo Zvolene, Poľovnícky krúžok, Vábničiarsky a Trubačský krúžok hmotnými darmi a žiakom bude poskytovať zľavy na všetky produkty v IBO s.r.o., za ktoré študenti budú reprezentovať značku IBO na podujatiach, súťažiach a reprezentáciách ako na Slovensku tak aj v zahraničí.

Študenti zároveň odovzdali členom vedenia univerzity ďakovné plakety a jednotlivým krúžkom boli odovzdané vecné dary venované firmou IBO s.r.o. Po tejto ceremónií pokračovalo občerstvenie pripravené študentmi a samotný Megakvíz, pri ktorom sme sa nielen zabavili, ale si aj zaspomínali a znovu sa vrátili do krásnych študentských čias. Jednotlivé tímy boli na konci Megakvízu vyhodnotené a rovnako ocenené.

Ďakujeme Technickej univerzite vo Zvolene a rovnako aj študentom IFSA Slovakia a krúžkom TUZVO za pozvanie a organizáciu a tešíme sa na spoluprácu a ďalšie spoločné akcie!

Vivat academia,
Vivant professores!