Ďalšia významná spolupráca pre IBO a značku TETRAO®

Dňa 14.06. 2022 sme vo Zvolene podpísali spoločne ďalšiu významnú spoluprácu, a to Memorandum o spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene (ďalej len TUZVO). Partneri v zastúpení rektorom TUZVO Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfom Kropilom, PhD. a konateľom IBO, Ing. Igorom Boledovičom si dnes podpísaním zmluvy a priateľským podaním ruky dohodli dlhodobú spoluprácu, ktorej cieľom je spojenie vedy a obchodu, za účelom pomoci populácii hlucháňa hôrneho a pomoci pri vedecko-výskumnej, vývojovej a vzdelávacej činnosti TUZVO.

Predmetom spolupráce je pomoc a podpora slovenskou značkou TETRAO® pri aktivitách, smerujúcich k zlepšeniu stavu biotopov a populácie hlucháňa hôrneho, pri výskume genetiky a krajinnej ekológie hlucháňa. Tento výskum prebieha na TUZVO a vzbudenie záujmu širokej škály verejnosti, navštevujúcej lesné prostredie o problematiku hlucháňa.

Logom produktov TETRAO® je hlucháň hôrny publikovaný a vnímaný ako dôležitá súčasť našich krásnych slovenských lesov. Spoločnosti IBO s.r.o, ako vlastníkovi a výhradnému predajcovi TETRAO® nie je osud hlucháňa ľahostajný a týmto memorandom chce podporovať výskum hlucháňa svojimi produktmi a technickým zabezpečením, potrebným pre tieto účely na TUZVO.

Ďakujeme TUZVO, pánovi rektorovi ale aj výskumníkovi Ing. Petrovi Klingovi, PhD. za takúto dôveru a podpísanie pre nás významného Memoranda. Tešíme sa na spoločné dosiahnuté výsledky a vážime si takúto ušľachtilú spoluprácu, o to viac, keď je spísaná s bývalým študentom TUZVO.