Firma IBO získala certifikáciu kvality ISO 9001

Čo to vlastne ISO 9001 je?

Norma vydaná v Slovenskej republike je pod názvom Systém manažérstva kvality s označením STN EN ISO 9001:2009 (#ISO 9001:2015).

ISO 9001 sa zameriava na riadenie kvality, nie na certifikáciu výrobku. Týka sa všetkých čŕt produktu vrátane služby, ktoré zákazník vyžaduje. Riadenie kvality znamená, čo robí organizácia pre to, aby zabezpečila, že jej produkty vyhovujú požiadavkám zákazníka, čiže výrobky aj služby. ISO 9001 je určitá značka kvality produktu a zároveň jedna časť záruk. Ak má organizácia certifikovaný systém riadenia podľa medzinárodne platnej normy, znamená to, že nezávislý audítor mal na starosti kontrolu, či proces, ktorý ovplyvňuje kvalitu, vyhovuje požiadavkám príslušnej medzinárodne platnej normy.

Kvalitné výrobky či kvalitný zákaznícky servis síce v prvom rade preverí vernosť klientov, no ISO certifikát je niečo ako medzinárodne nastavená kvalitatívna latka. V očiach zákazníka je teda firma s certifikátom kvality bezpečným výberom, pretože vie, že sa v nej dodržujú isté kvalitatívne štandardy, bez ktorých by inak firma certifikát nezískala.

Sme 100% dôveryhodní

Akreditovaný certifikačný orgán osvedčil, že firma IBO s.r.o. zaviedla a používa systém manažérstva kvality pre: 

  • Predaj a servis záhradnej, lesnej a komunálnej techniky, strojov a náradia 
  • Predaj zbraní a streliva, poľovníckych potrieb a vybavenia pre ochranárov
  • Dodávky a montáž zabezpečovacích a monitorovacích systémov
  • Komplexnú starostlivosť o lesy, lesníctvo a spracovanie dreva, výrobu reziva a piliarsku výrobu