Najnovšia aktualizácia pre termovízie sérií TETRAO Bubo a TETRAO Aquila 02/2023

Čo prináša najnovšia aktualizácia pre sériu Bubo a Aquila H-35?

 • Rozšírenie nastavenia jasu a kontrastu - 1-10 úrovní (pôvodne 5)
 • Možnosť nastavenia jednotiek - meter / yard
 • Oznámenie o vypnutí zariadenia - pri vypínaní zariadenia sa zobrazí okienko odpočítavajúce 5 sekúnd do vypnutia, stlačením ľubovoľného tlačidla môžete prerušiť odpočítavanie a zrušiť vypnutie.

Ak stlačíte tlačidlo MENU, prerušíte odpočítavanie, ale aj vypnete obrazovku, a zariadenie sa prepne do režimu "standby." V tomto prípade nie je zariadenie skutočne vypnuté.

 • Výzva pri Automatickom FFC - predtým, ako zariadenie vykoná automatické FFC, na rozhraní sa zobrazí 5-sekundové odpočítavanie.
 • Obraz v obraze - funkcia PIP - zariadenie podporuje funkciu obraz v obraze v strede hornej časti zobrazenia.
 • Digitálny zoom - ak povolíte funkciu obraz v obraze (PIP) a vykonáte digitálne priblíženie, obraz sa približuje a odďaľuje iba v okne PIP.
 • Pozícia oznamovacích okien - okienka s oznámeniami typu: nízka batéria, snímka zaznamenaná, plná pamäť zariadenia, atď budú presunuté zo pôvodného zobrazovania v strede obrazovky na spodnú časť obrazovky
 • Optimalizácia jazykov - v najnovšej verzií sú optimalizované jazyky Slovenčina a Nemčina

Čo prináša najnovšia aktualizácia pre Aquila H-50?

 • Oznámenie o vypnutí zariadenia - pri vypínaní zariadenia sa zobrazí okienko odpočítavajúce 5 sekúnd do vypnutia, stlačením ľubovoľného tlačidla môžete prerušiť odpočítavanie a zrušiť vypnutie.

Ak stlačíte tlačidlo MENU, prerušíte odpočítavanie, ale aj vypnete obrazovku, a zariadenie sa prepne do režimu "standby." V tomto prípade nie je zariadenie skutočne vypnuté.

 • Typy krížov – pribudne 5 druhov krížov
 • Farba kríža a centrálny bod - zlepšila sa sýtosť farieb nitkového kríža a veľkosť centrálneho bodu.
 • Logika pohybu zámerného kríža - ak sa pri nastavovaní súradníc zámerného kríža zvýši hodnota osi Y, zámerný kríž sa posunie nahor. V opačnom prípade sa zámerný kríž posúva smerom nadol.
 • 5 profilov nastrelenia zbraní
 • Výzva pri Automatickom FFC - predtým, ako zariadenie vykoná automatické FFC, na rozhraní sa zobrazí 5-sekundové odpočítavanie.
 • Digitálny zoom - ak povolíte funkciu obraz v obraze (PIP) a vykonáte digitálne priblíženie, obraz sa približuje a odďaľuje iba v okne PIP.
 • Pozícia oznamovacích okien - okienka s oznámeniami typu: nízka batéria, snímka zaznamenaná, plná pamäť zariadenia, atď budú presunuté zo pôvodného zobrazovania v strede obrazovky na spodnú časť obrazovky
 • Optimalizácia jazykov - v najnovšej verzií sú optimalizované jazyky Slovenčina a Nemčina

Návod na aktualizáciu zariadenia:

 • Pripojte zariadenie k počítaču (v prípade aktualizácie TETRAO Aquila pred pripojením k počítaču vyberte zo zariadenia batérie)
 • Zapnite zariadenie
 • Stiahnutý súbor digicap.dav presuňte do hlavného priečinku zariadenia (nie do priečinku DCIM)
 • Odpojte zariadenie od počítača
 • Reštartujte zariadenie vypnutím a následným zapnutím zariadenia
 • Zariadenie sa automaticky aktualizuje (na displeji zariadenia bude uvedená informácia o aktualizovaní softvéru)
 • Aktualizácia je kompletná

Súbory na stiahnutie aktualizácie nájdete tu: Aktualizácie termovíznych zariadení TETRAO Bubo a Aquila