Predstavujeme Vám značku DDupleks

HISTÓRIA

Pôvod

Začiatky výroby oceľových brokov DDUPLEKS, ktoré sa vyrábajú do dnes, siahajú až do 70-80. rokov minulého storočia. V priebehu niekoľkých rokov boli skúsenosti zhromažďované spolu s úspechmi v priemyselných výrobných technológiách, čo poskytuje základ pre širokú škálu moderných, progresívnych výrobných a vysoko účinných produktov. Skúsenosti v tvorbe oceľových brokov sa začali zbierať v časoch, kedy Lotyšsko ešte patrilo do ZSSR. Miestni lovci mali v tých časoch k dispozícii zbrane prevažne s hladkými hlavňami. Brokovnice boli používané vo všetkých druhoch honov, od lovu vodného vtáctva až po lov medveďov. Počas poľovníckej sezóny bolo vyše ako 20 000 veľkých zvieratá (losy, jelene, diviaky, srnce) ulovených práve pomocou brokovnice. Potreba vysoko presných nábojov do brokovníc smerovala k tomu, že mnoho lovcov si vyrábalo vlastné oceľové broky, ktoré im umožňovali lepšie využitie schopností brokovnice.

História výroby oceľových brokov

V roku 1983 boli vyrobené prvé oceľové broky s polyetylénovým zapuzdrením. Telo broku bolo dôkladne opracované sústruhom, na získanie tvaru, ktorý sa nemení počas celej dráhy letu. Na bezpečný prelet broku cez hlaveň, bolo jeho telo stlačené do polymérového puzdra. Do zadnej časti broku bol následne pridaný polymérový zväzok, ktorého úlohou bolo získať hnací tlak a spustiť tak bočný pohyb broku a aby zároveň slúžil ako stabilizátor počas letu.

Tieto brokové náboje strieľané zo vzdialenosti približne 100 metrov poskytovali presnosť podobnú guľkám pušky. Vysoká presnosť a stabilná dráha letu týchto brokov spolu s úspešnými dlhoročnými skúsenosťami lovcov slúžili ako základ pre prvý pilotná návrh  rozšírenia brokov. Písal sa rok 1996 a na trhu sa začali objavovať prvé vylepšené broky. Počas niekoľkých rokov boli vyvinuté rôzne návrhy vylepšujúce broky, ktoré sa odlišovali v hmotnosti, priemere tvare a schopnosti penetrácie, čo pokrýva celý rozsah lovu zvierat. V oblasti výroby oceľových brokov má DDUPLEKS viac ako 20 ročné skúsenosti a jeho produkty sú vysoko cenené v poľovníckom spoločenstve. Aj v súčasnej dobe je každý nový brok od DDupleksu vyvinutý s ohľadom na najnovšie vedecké a technické úspechy, aby sa dosiahla ešte väčšia presnosť a účinnosť.

História spoločnosti

DDupleks začal v roku 2001 vyrábať rady nábojov Monolit, Dupo a Rossa v priemyselnom meradle. Od tej doby získali náboje DDupleks povesť efektívneho brokového streliva. Od roku 2002 vyváža DDupleks svoje náboje aj do zahraničia. DDupleks je multifunkčná spoločnosť, ktorej ďalšie aktivity zahŕňajú zásobovanie armády a polície, poľovníckych združení a iné. Spoločnosť sa tiež zaoberá vzdelávaním poľovníkov a inými poľovníckymi aktivitami v Lotyšsku.

Výroba

Syntéza klasických a moderných techník spracovania kovov je veľmi vhodná pre výrobu netradičných nábojov z materiálov a tvarov skôr neviditeľných v poľovníckom muničnom odvetví. Výrobný proces streliva DDupleks sa skladá z množstva etáp, od sústruhom obrábaného tela náboja až po tepelné spracovania jeho plastového zapuzdrenia. Posledným automatizovaným procesom je plnenie nábojníc a ich balenie. Všetky fázy výroby sú plne automatizované, čím sa eliminuje manuálna práce a možné ľudské chyby.

V porovnaní s klasicky vyrábanými nábojmi, výroba oceľových nábojov je oveľa zložitejšia a časovo náročnejšia, čo sa odráža v 5-7 krát vyšších výrobných nákladoch. Aby boli maloobchodné ceny streliva prijateľné pre poľovníkov, vysoké výrobné náklady sú minimalizované takmer plnou automatizáciou výrobného procesu. Pri výrobe oceľových nábojov sú potrebné špeciálne zariadenia, ktoré sú vyrobené samotnými špecialistami DDupleks. Vysoko automatizované a produktívne stroje sú zjednotené do výrobného cyklu, kde je každá operácia elektronicky riadená. Tým je zaistená výrobná rovnorodosť, vysoká produktivita a trvalo vysoká kvalita. Strelivo je šetrné k životnému prostrediu, nakoľko spoločnosť prispôsobila svoj výrobný proces ekologickým štandardov. Z tohto dôvodu, je zabezpečená ochrana životného prostredia a sú distribuované ekologicky šetrné výrobky.

LOTYŠSKÉ STRELIVO OD ŠPECIALISTOV NA BROKOVÉ STRELY DDUPLEKS VÁM EXKLUZÍVNE PRINAŠA IBO POĽOVNÍK. STRELIVO DDUPLEKS VÁM ODPORÚČAJÚ AJ ODBORNÍCI Z FIRMY IBO A TAKTIEŽ VŠETCI ICH SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI, KTORÍ SA RADI VRACAJÚ.

Poďme si predstaviť produkty DDUPLEKS

DDUPLEKS Dupo 16 28/65 

Precíznosť a presnosť, kontrolovaná expanzia projektilu po zásahu, oceľová zliatina, uvoľnenie energie po náraze 1620 J, 7 otvorení časti  projektilu po zásahu, exkluzívne strelivo na poľovačku, rýchlosť strely 450 m/s. 

DDUPLEKS Dupo 20 20/70

Precíznosť a presnosť, kontrolovaná expanzia projektilu po zásahu, oceľová zliatina, uvoľnenie energie na ústí 1975 J, 7 otvorení časti  projektilu po zásahu, exkluzívne strelivo na poľovačku, rýchlosť strely 450 m/s.

DDUPLEKS Dupo 23 16/70

Precíznosť a presnosť, kontrolovaná expanzia projektilu po zásahu, oceľová zliatina, uvoľnenie energie po náraze 2225 J, 7 otvorení časti  projektilu po zásahu, exkluzívne strelivo na poľovačku, rýchlosť strely 440 m/s.

DDUPLEKS Dupo 28 Magnum 12/76

Vysoká precíznosť a presnosť, kontrolovaná expanzia projektilu po zásahu, obrovské uvoľnenie energie po náraze, 7 otvorení časti projektilu po zásahu, exkluzívne strelivo na poľovačku, okamžitý smrtiaci efekt pri sile 3570 J a rýchlosti 505 m/s.

DDUPLEKS Dupo 7 410/65

Precíznosť a presnosť, kontrolovaná expanzia, aj napriek najnižšej uvoľnenej energii 780 J sa pri rýchlosti 470 m/s z tohto streliva stáva 100% zabijak.

DDUPLEKS Hexolit 32 12/70

Slabší braček magnumu, ale aj on patrí do rodinnej špičky, sila 2890 J a rýchlosť 425 m/s spôsobia okamžitý šok pri náraze a dielo dokončuje fragmentácia projektilu vo vnútri tela. Strela sa otvorí na 6 trojuholníkov, ktoré pokračujú v deštrukcii ďalej. Svetovo najsilnejšie a najefektívnejšie strelivo.

DDUPLEKS Hexolit 32 Magnum 12/76

Exkluzívny letec a zabijak, svojou silou až 3690 J a rýchlosťou 480 m/s sa z tohto streliva stáva špička o to lepšia, že nielen expanduje, ale sa aj fragmentuje na kúsky, ktoré sa vďaka jeho sile dokážu hlboko zavŕtať. Strela sa otvorí na 6 trojuholníkov, ktoré sa oddelia a pokračujú v deštrukcii ďalej.

DDUPLEKS Kaviar 26L 12/70

Ideálne požitie pre športovú streľbu, vďaka plastovému puzdru ideálne rozmietnenie brokov aj pri lete, presnosť od 2 do 50 m, bezpečné použitie aj na oceľové terče v tesnej blízkosti, najideálnejšie pre kaliber 12, vysoká rýchlosť (415 m/s).

 

DDUPLEKS Monolit 21 20/70

Vhodný pre všetky kalibre, nižšia razancia ako pri vyšších modeloch, avšak zaručená presnosť, váha projektilu a jeho vysoká rýchlosť z neho robia zaručeného zabijaka.

DDUPLEKS Monolit 25 16/70

Vhodný pre všetky kalibre Vašej brokovnice, agilný a rýchly projektil s minimálnou vibráciou v lete, presný a smrtiaci efekt zaručený pri sile 2260 J, rýchlosť strely 425 m/s.

DDUPLEKS Monolit 28 12/70

Brokový jednotný náboj DDupleks Monolit 28g v kalibri 12x70. Monolitná strela s obrovskou prieraznosťou a vysokou presnosťou zásahu i pri streľbe skrz krovie a mladina. Aj keď strela zasiahne vetvu, pôsobenie zotrvačnosti a obtekajúceho vzduchu ju opäť vráti do pôvodného smeru. Monolitné strely sa vyrábajú v prevedení 28 a 32 gramov, pričom Monolit 28 má menšiu dopadovú energiu, ale vďaka tomu aj menši spätný ráz. Ideálne použitie pri love, vysoká precíznosť, ľahká oceľová zliatina,, projektil po zasiahnutí zostáva v celku, nerozbíja sa na menšie kúsky, minimálne vibrácie v lete, o niečo nižšia rýchlosť oproti prevedeniu magnum (445 m/s).

DDUPLEKS Monolit 28 Magnum 12/76

Brokový jednotný náboj DDupleks Monolit 28g magnum v kalibri 12x76. Monolitná strela s obrovskou prieraznosťou a vysokou presnosťou zásahu i pri streľbe skrz krovie a mladina. Aj keď strela zasiahne vetvu, pôsobenie zotrvačnosti a obtekajúceho vzduchu ju opäť vráti do pôvodného smeru. Monolitné strely sa vyrábajú v prevedení 28 a 32 gramov, pričom Monolit 28 má menšiu dopadovú energiu, ale vďaka tomu aj menši spätný ráz. Ideálne použitie pri love, vysoká precíznosť, ľahká oceľová zliatina,, projektil po zasiahnutí zostáva v celku, nerozbíja sa na menšie kúsky, minimálne vibrácie v lete, vysoká rýchlosť (540 m/s).

DDUPLEKS Monolit 32 12/70

Brokový jednotný náboj DDupleks Monolit 32g v kalibri 12/70. Najvhodnejší pre prerastený terén vášho poľovného revíru, prejde všetkým (konáre, kríky, tráva) bez zmeny dráhy letu, vhodné pre veľký a nebezpečný lov, hlavne na dostrel poranenej a ukrytej zveri, oceľové prevedenie, rýchlosť strely je nižšia ako pri prevedení magnum (430m/s).

DDUPLEKS Monolit 32 Magnum 12/76

Brokový jednotný náboj Dupleks Monolit 32g magnum v kalibri 12/76. Najvhodnejší pre prerastený terén vášho poľovného revíru, prejde všetkým (konáre, kríky, tráva) bez zmeny dráhy letu, vhodné pre veľký a nebezpečný lov, hlavne na dostrel poranenej a ukrytej zveri, oceľové prevedenie, rýchlosť strely 480 m/s.

DDUPLEKS Rossa 32 12/70

Brokový jednotný náboj Ddupleks Rossa 32g v kalibri 12/70. Tato expanzná netrieštivá strela je veľmi presná, po zásahu do zveriny sa roztvára a vďaka veľkému priemeru a vysokej rýchlosti spôsobuje v tele podtlakový efekt a má výborný zraňujúci účinok. Strela Rosa 32 sa roztvára na priemer 27 mm. Tento projektil sa vyznačuje štandardnou silou 2620 J a svojou rýchlosťou 405 m/s nepatrí medzi najrýchlejších letcov avšak o to je presnejší a expanzia strely je širšia a v 7 bodoch.

DDUPLEKS Super Target 12/70

Vysoká precíznosť, ideálne centrovaná dráha letu, presnosť na 50 m pri stabilnom cieli a 35 m pri pohybujúcom, ideálny pre strelecké súťaže, oceľová guľa s brúsenou špicou, ktorá dáva projektilu presnosť a vyrovnanosť.