TETRAO - príbeh značky so šľachetným úmyslom

Predstavujeme Vám novú slovenskú exkluzívnu značku TETRAO. Jedinečný brand, ktorý vznikol s ušľachtilou myšlienkou - podporiť návrat ohrozeného druhu Hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) späť do prírody. Značka, ktorá sa aktívne podieľa na zvýšení populácie tohto druhu vo voľnej prírode a zároveň na zlepšení kvality jeho životného prostredia. Hlucháň, silne komunikatívny, kriticky ohrozený druh, ktorého tokanie pozorovať, je malý zázrak prírody, patriaci k symbolom prírody.

Toto všetko vysvetľuje charakter TETRAO. Prichádza, aby sa stala symbolom spojenia síl všetkých, ktorí milujú prírodu. Ako malý zázrak, kedy sa dokázali spojiť lesníci, poľovníci, ochranári, súkromné firmy, orgány štátnej správy, užívatelia pozemkov, odborníci zo Slovenska ale aj okolitých krajín, a mnoho nadšencov so srdcom na správnom mieste, v jeden ušľachtilý projekt, ktorý je v strednej Európe jedinečný. Značka TETRAO približuje Hlucháňa hôrneho k ľuďom a k lesu. Aktívne sa podieľa na oživení historicky jedinej odchovne ohrozeného jedinca na Slovensku.

Pripravujeme projekty na telemetrický monitoring jeho pôvodnej populácie, rovnako aj vypustenej populácie do prírody z odchovne, monitoring a tlmenie jeho predátorov. Pripravovaná je spolupráca pri monitoringu vypustených jedincov, ako aj spolupráca pri propagácii problematiky záchrany Hlucháňa hôrneho, fotomonitoring umelo nastavených návnad a znášok, telemetrické označenie predátorov a analýza ich časovo-priestorovej aktivity. Edukačná činnosť má zahŕňať organizovanie stretnutí s mladými priateľmi poľovníctva na školách, realizáciu exkurzií a prednášok pre odbornú a laickú verejnosť aj priamo v odchovni. Toto miesto v srdci Slovenska, pri Muránskej planine, spadá do jadrovej zóny populácie tohto druhu pre Západné Karpaty.

Má produkovať Hlucháňa našej geografickej rasy - Tetrao urogallus major. Areál odchovne sa rozprestiera približne na 2 ha a bude modifikáciou modelu z Poľska a Česka, kde majú praktické skúsenosti s touto problematikou a uspokojivé kvantifikované výsledky.

Podieľame sa aj na aktívnom zbere a vyhodnotení snímok z fotopascí zo slovenských revírov. Ide o zber zaujímavých fotopoznatkov, kategorizáciu, vyhľadávanie nových a sledovanie starých lokalít výskytu. Značka TETRAO má príbeh z hlbokých lesov Slovenska. Produkty používajú lesníci, poľovníci a rovnako aj ochranári, ktorí sa na tvorbe týchto produktov podieľajú  a zároveň ich testujú.

Tieto skupiny tak priamo spája. Slovenská značka od IBO POĽOVNÍK sa snaží čo najviac produktov vyrábať na Slovensku, čím podporuje slovenský trh. Tie, ktoré nie je možné vyrobiť na Slovensku, produkujeme v okolitých krajinách. K produktom pristupujeme citlivo, tvoríme ich srdcom, snažíme sa ponúknuť jedinečné, ucelené portfólio so silnou myšlienkou. Zakúpením produktov modernej a profesionálnej značky TETRAO tak môžete pomôcť k realizácii tohto jedinečného projektu na záchranu ohrozeného druhu. Podobný projekt, ktorý TETRAO spája, zatiaľ neexistuje.