TETRAO venovalo 3000 EUR na podporu Hlucháňa hôrneho v južnej Európe

V marci 2023 podpísala značka TETRAO s Dr. Pablom Palenciom z Turínskej univerzity v Taliansku dohodu o monitorovaní populácie Hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v južnej Európe. Obzvlášť, TETRAO poskytlo produkty v hodnote 3 000 EUR, ako sú fotopasce s príslušenstvom, boxy, oblečenie a ďalšie produkty na vykonanie monitoringu prostredníctvom fotopascí, v rámci ktorej sa hodnotí intenzita predácie na hniezdach hlucháňa.

Dr. Pablo Palencia je španielsky výskumník s mnohými skúsenosťami s používaním fotopascí na monitorovanie voľne žijúcich živočíchov a zveri. Dr. Palencia vypracoval svoju doktorandskú prácu o užitočnosti týchto zariadení na odhad hustoty populácie voľne žijúcich živočíchov na Univerzite Kastília-La Mancha v Španielsku a spolupracoval s rôznymi medzinárodnými výskumníkmi; navštívil medzinárodné inštitúcie, ako napríklad Inštitút zoológie v Spojenom kráľovstve, Švédsku univerzitu poľnohospodárskych vied a Univerzitu v Turíne, kde aktuálne pôsobí.

V apríli tohto roku Pablo a jeho tím umiestnili fotopasce TETRAO v Národnom parku "Alto Pirineo" (Pyreneje, Španielsko). Populácia hlucháňa v španielskych Pyrenejach je ohrozená a nedávno bola podľa španielskej legislatívy zaradená do kategórie druhu s "ohrozením vyhynutia". V roku 2005 bolo v španielskych Pyrenejach sčítaných len 550 samcov hlucháňa. V období rokov 2000 až 2017 bol zaznamenaný pokles populácie o 50 %, čo je jedným z hlavných dôvodov nízkej miery pozorovanej produktivity. Spolu s tímom zaznamenali, že takmer polovica hniezd hlucháňov bolo napadnutých predátormi. Menej ako 50 % samíc bolo pozorovaných s mláďatami, a ak boli pozorované, v priemere pripadalo menej ako jedno mláďa na samicu. Preto sa predpokladá riziko vyhynutia v rozmedzí od 86 % do 100 % v nasledujúcich 30 rokoch. Výskum zameraný na lepšie pochopenie faktorov, ktoré podmieňujú pozorovanú nízku produkciu, sú prioritnými aspektmi na zvrátenie degradujúceho populačného trendu.

V tejto súvislosti Dr. Palencia vedie projekt, v rámci ktorého sa monitorujú umelé hniezda hlucháňa a spoločenstvá predátorov. Do umelých hniezd sú vkladané slepačie vajcia z dôvodu ich podobnosti s vajciami hluchánich sliepok. Umelé hniezda sú zostavované na základe praktických skúsenostía ochranárskych prác so skutočnými hniezdami hlucháňa. Zároveň bude možné odhadnúť celkovú početnosť druhov, ktoré hniezdo predátorsky využívajú (napr. kuny, líšky, diviaky atď.). Táto štúdia poskytne ďalšie poznatky o faktoroch predácie hniezd hlucháňa, ako sú biotop, početnosť predátorov atď.

O výsledkoch tohto zaujímavého a potrebného projektu, ktorý prispeje k ochrane hlucháňa, vás budeme priebežne informovať.

Autor: Univerzita v Turíne