Čo dáš to sa ti vráti

ZDRAVÁ zver = ZDRAVÝ človek, to bola myšlienka, ktorá nás inšpirovala priniesť na náš trh kvalitné a dostupné Doplnky výživy pre zver TETRAO. Ich zloženie bolo vytvorené na základe analýzy zanietených poľovníkov a odborníkov na výživu zveri, so záujmom o doplnenie výživy zveri, posilnenie jej zdravotného stavu, odolnosti a kondície v podmienkach klimatických zmien, či už vo voľných revíroch ale aj vo zverniciach.

 

TETRAO doplnky výživy a podiely ich komponentov boli zostavované a testované v spolupráci s uznávanými odborníkmi na optimalizáciu nutričných hodnôt kŕmnych zmesí a v spolupráci s odborníkmi z Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej len "TUZVO"), Katedry aplikovanej zoológie a manažmentu zveri a s praktickým odborným personálom Vysokoškolského lesníckeho podniku. Výsledky sa priebežne vyhodnocujú podľa presne stanovenej metodiky, analyzujú a slúžia ako podklad pre optimalizáciu zloženia produktov vo vzťahu k jednotlivým cieľovým druhom, pre optimalizáciu dávkovania v závislosti od prirodzenej úživnosti a sezónnej dostupnosti potravy a podobne.

 

Testovanie výživových doplnkov TETRAO TUZVO: "Testovanie prebehlo v prvej etape v laboratórnych podmienkach a bolo zamerané na porovnanie výrobcom deklarovaného a skutočného obsahu živín a komponentov, v druhej etape sa zrealizovalo testovanie atraktivity (sledovanie miery prednostnej konzumácie) pri súčasnom, ale oddelenom podávaní vybraných zmesí TETRAO a bežného jadrového krmiva a v tretej etape prebieha skúmanie preukázateľných vplyvov na zdravotný stav, celkovú kondíciu a na tvorbu parožia na vybranom súbore danielej zveri v uzavretom chove. Cieľom testovania je priebežne získavať informácie, aby sa zloženie výživových doplnkov, čas, spôsob a dávkovanie optimalizovalo podľa skúseností z praxe a preukázalo sa tak aj zlepšovanie deklarovaného účinku preparátov." Ing. Tibor Lebocký, PhD.

 

Na základe týchto získaných teoretických, ako aj praktických informácií a skúseností, vám TETRAO prináša kvalitné produkty, ktoré na našom trhu dlhodobo chýbali. Jednou z hlavných výhod TETRAO doplnkov je ich dostupnosť. Napriek vysokokvalitným zložkám a prísnemu testovaniu sú doplnky cenovo prijateľné, čím sú dostupné pre širokú škálu poľovníkov, či subjekty chovajúce divú zver. Doplnky sú balené v praktických 25 kg vreciach, čo ich robí ľahko manipulovateľnými a skladovateľnými. Sú vyrábané slovenskou firmou s viac ako 30-ročnou skúsenosťou, zameranou prevažne na výrobu kompletných kŕmnych zmesí pre zvieratá, čím sa zabezpečuje ich spoľahlivosť a kvalita.

 

Pravidelným podávaním doplnkov výživy TETRAO dosiahneme zlepšenie kvality trofejí u samcov, posilnenie zdravotného stavu, odolnosti a kondície zveri a kvalitu vývoja potomstva, ktoré sa vyvíjajú v telách matiek. Parohatá zver má v čase vývoja parožia vysoké nároky na minerálnu výživu, ktorá sa ukladá postupne v spočiatku chrupavkovitom tkanive, ktorého rast je ovplyvnený mnohými faktormi a jedným z hlavných, je správna výživa. Dostatok a kvalita výživy zveri tak zároveň môže významne znížiť poškodzovanie poľnohospodárskych a lesných kultúr, čím sa nakoniec šetria náklady pre poľovnícke revíry a ich užívateľov. Tieto doplnky svojím kvalitným zložením poskytujú všetky potrebné živiny a napomáhajú správnej funkcii a stabilizácii bachorovej mikroflóry v tráviacom trakte raticovej zveri.

 

Investujte do zdravia a rastu zveri, nakoniec aj vlastného, a dosiahnime spoločne výchovu silných a zdravých jedincov zveri vo všetkých revíroch. V praxi sa nám ukázalo, že mnoho poľovných revírov sa rozhodlo získanú finančnú podporu, teda zástrelné za lov diviačej zveri od štátu investovať späť do revíru, a to práve nakúpením Doplnkov výživy pre zver TETRAO. Oceňujeme a podporujeme toto rozhodnutie poľovníkov, z revíru nielen brať ale aj dávať. A preto čo dáš to sa ti vráti...

Autor blogu: TETRAO

Celú ponuku doplnkov výživy nájdete tu: Doplnky výživy