Dokonalé lovecké trofeje: uznanie prírody a zachovanie výnimočnosti s TOP produktami

Lovecké trofeje majú v histórii ľudstva významné miesto. Sú vašimi pamiatkami na lov a dobyté zvieratá, symbolizujú nielen zručnosť lovca, ale aj rešpekt voči prírode. Starostlivosť o tieto trofeje je neoddeliteľnou súčasťou loveckej etiky a zodpovednosti voči životnému prostrediu.

Jedným z najdôležitejších aspektov starostlivosti o lovecké trofeje je uchovanie etického pôvodu každej z nich. Lov by mal byť vykonávaný v súlade s miestnymi a medzinárodnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany divočiny a ohrozených druhov. Lovecké trofeje by mali pochádzať zo spravodlivého a udržateľného lovu, kde je dodržiavaný princíp prírodnej rovnováhy.

Aby sme zachovali výnimočnosť loveckých trofejí, je nevyhnutné venovať im primeranú starostlivosť. Prvým krokom je ich správne očistenie a konzervácia. Odborníci odporúčajú, aby sa trofeje po zbavení kože a mäsa spracovali tak, aby sa minimalizovalo riziko hniloby a poškodenia. Použitie profesionálnych techník a prostriedkov na konzerváciu sú kľúčové pre udržanie krásy a trvanlivosti.

  • Prípravok na čistenie trofejí sa dokonale postará o vyvarenie vašej trofeje. Pomocou tohto prípravku dokážete omnoho ľahšie opracovať lebku. Pomáha skrátiť aj čas varenia. Tkanivá sa s týmto prípravkom rýchlo uvoľňujú. Stačí jednoducho počas varenia nasypať podľa odmerky dostatočné množstvo prípravku a premiešať.

  • ALBINIZER je prípravok na vyváranie a odmastňovanie trofejí. Je určený k úprave trofejí (vyváraniu) a príprave k následnému vybieleniu peroxidom vodíka. Prípravok obsahuje látky, ktoré za tepla rozkladajú tkanivo a zároveň dokonale odmasťujú kosti. Z tohto dôvodu nedochádza ani po dlhšej dobe k zožltnutiu lebky vplyvom zostatkovej mastnoty, ktorá časom vystupuje z nedokonale odmastených kostí. Hlavnou výhodou použitia prípravku je skrátenie času potrebného na vyvarenie trofeje minimálne na polovicu a súčasne aj dokonalé odmastenie trofeje.

  • Bielidlo na trofeje s obsahom 11,99% peroxidom vodíka sa postará o dokonalé vybielenie každej trofeje. Aplikácia bielidla je veľmi jednoduchá. Odporúčame manipuláciu s bielidlom pomocou ochranných pomôcok (rukavice, okuliare).

  • Prípravok na dofarbovanie trofejí slúži na dofarbenie parožia a pôsobí úplne prirodzene. Na trofej nanášame malým štetcom rovnomerne po celej dĺžke parohov. Následne po 20 minútach handričkou vyhladíme konce a zotrieme prebytočnú farbu.

  • Ochranný vosk na trofeje predstavuje akúsi impregnáciu. Je predurčený na ochranu lebiek a samotných trofejí. Aplikovaním vosku sa vytvára ochranný film, ktorý chráni trofej pred všetkými poveternostnými vplyvmi, pred oxidáciou a ožltnutím. Zachováva prirodzený vzhľad trofeje a jej lesk.

Miesto vystavenia loveckých trofejí je ďalším dôležitým aspektom. Vzhľadom na ich povahu a rozmery môžu byť tieto trofeje veľké a nápadné. Je vhodné vyhradiť im priestor, ktorý im umožní vyniknúť, no zároveň by mali byť chránené pred priamym slnečným žiarením, vlhkosťou a nežiaducimi dotykmi. Vitríny alebo skrine s prúdením kontrolovaného vzduchu môžu byť ideálnym riešením. Trofeje ako spomienky na váš lov dokonale vyniknú na podložkách na trofej.

V súvislosti so starostlivosťou o lovecké trofeje je dôležité aj ich historické a vzdelávacie hľadisko. Každá trofej má svoj príbeh a je spojená s konkrétnym lovom. Poznanie histórie každej trofeje a pochopenie kontextu, v ktorom bola získaná, prispieva k ich kultúrnemu a vzdelávaciemu významu.

Starostlivosť o lovecké trofeje je teda viac než len udržiavanie fyzickej podoby. Je to aj vedomie o význame a hodnote prírody, ktorá nás obklopuje, a o zodpovednom prístupe k lovu a ochrane divočiny. Vo svojej podstate je to prejav úcty k prírode a snaha zachovať výnimočnosť každej loveckej trofeje pre budúce generácie.

Všetko, čo potrebujete k starostlivosti o trofeje nájdete tu: Lebky a úprava trofejí