Lov srnca je v plnom prúde

S príchodom vegetácie do našich lesov sa už tradične začína poľovačka na srncov. Preto sú od 16. mája, kedy sa oficiálne začína lov na srnca, všetci správni poľovníci na nohách.Lov srnca Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré rozhodujú o úspechu, je samotné sledovanie revíru. Skúsení poľovníci majú terén dôkladne zmapovaný, vedia, kde sa ktorá črieda alebo samec pohybuje. Práve v tomto období sa od stáda oddeľujú staršie, silnejšie samce a začínajú si brániť svoje územie. Slabšie jedince čakajú väčšinou na okraji teritória, kým príde ich príležitosť.

Selektívny výber na prvom mieste

Už počas sledovania revíru by sme si mali všímať správanie stád a srncov. Lovíme selektívne, vyberáme najmä fyzicky slabšie alebo nevyspelé jedince, ideálne gombičkáre a paličkáre. Často sa stáva, že nás môže zmiasť parožie, ktoré nasadil len ročný samec. Sledovaním držania tela a sociálneho správania tak vieme odhaliť nádejného a fyzicky zdatného jedinca. Samotný odstrel by mal prebiehať len za dobrých podmienok, vzdialenosť a uhol by mali byť ideálne. Riadime sa príslušnou výhláškou o odstrele. Lovená zver je nádherná a zaslúži si našu úctu, nezabúdajme na to.