Test fotopasce Spromise S328 a S358 - Mendelova univerzita v Brne

Týmto taktiež ďakujeme za poskytnutie zľavových poukážok na nákup priložených k príspevku. Veľká vďaka patrí tiež Radimovi Plhalovi za milé rady pri testovaní fotopasce. Fotopasce už dávno nie sú vo svete poľovníctva žiadnou novinkou. Z počiatku boli záležitosťou pomerne drahé, nedostupné a kontroverzné, ako takmer každá takáto technická novinka. Začali k nám prenikať v polovici deväťdesiatych rokov zo Severnej Ameriky. So znižujúcou sa cenou a lepšími vlastnosťami sa z nich stali čoraz viac rozšírené súčasti vybavenia milovníkov prírody a predovšetkým poľovníkov, ktorí fotopasce využívajú na sledovanie alebo aj zisťovanie početných stavov zveri. Svoje uplatnenie však nachádzajú napr. aj pri strážení nehnuteľností či drevo na skládkach a pod.. Medzi uznávané svetové značky patrí napr. Bushnell, Cuddeback, SPYPOINT, Moultrie, Spromise, ScoutGuard a ďalšie. Keďže je Radim zvedavejší, než je zdravé, a chcel by si nejakú fotopascu časom zaobstarať, zavítal do predajne poľovníckych potrieb, kde mu milý pán vedúci prepožičal dve fotopasce na vyskúšanie. Jednalo sa o modely SPROMISE S328 a SPROMISE S358.

                                                                      Obr. 1: Fotopasce SPROMISE S328 a S 358

Z technických parametrov uvedieme len tie najdôležitejšie. Obe fotopasce môžu byť napájané až 12 AA batériami, možno ich opatriť až 32 GB pamäťovou SD kartou a tiež dátovou SIM kartou pre odosielanie snímok na mobilný telefón či email, lebo fotopasce sú vybavené GSM modulom pre bezdrôtový prenos dát. Rozlíšenie snímok je až 12 megapixelov, kvalita videa až 1080 p, samozrejmosťou je možnosť použitia infračerveného osvetlenia pre nočný záznam. Fotopasce zhodne vážia 350 g, ich rozmery sú 152 × 127 × 88 mm a sú vybavené 2.0 farebným LCD displejom.

                                               Obr. 2: Princíp bodového ohodnotenia citlivosti pohybového senzora testom "Shootout"

Uvedenie fotopascí do prevádzky a ich nastavenie je pomerne jednoduché a prehľadné s možnosťou nastavenia slovenčiny. Samozrejme je potrebné sa zorientovať v priloženom návode na použitie, kde sa názvy položiek menu nie vždy zhodujú so skutočnosťou, pričom bystrý používateľ sa s týmto zádrheľom hravo popasuje. Podľa zvolenej možnosti nadobudnutie fotografií alebo videa je možné následne zvoliť ich kvalitu, nastavenie počtu snímok v jednej sekvencii, interval spúšte, dĺžku videa, citlivosť časozberné snímanie, presný čas, kedy bude fotopasca aktívna, zobrazenie časovej známky na spodnom okraji snímke pod., spozornieť by sme mali pri položke formátovanie, ktorá je jedinečnou príležitosťou, ako si všetky dáta zmazať. Samozrejmosťou je podrobné nastavenie bezdrôtového odosielanie snímok a inštalácia príslušného SW do počítača. Pre overenie funkčnosti fotopascí existuje celý rad testov. LEF sa rozhodol pre pomerne jednoduchý test, ktorý je však na vyhodnotenie pre poľovnícku prax v našich podmienkach dostatočne smerodajný. Ide o test označovaný ako "Shootout", ktorý overuje vhodnú synchronizáciu detekčného uhla pohybového senzora, uhla záberu objektívu a rýchlosti spúšte. V teste je experimentálne simulovaný pohyb zveri (figuranta) kolmo na os objektívu a následne vyhodnotená rýchlosť, s akou je pohybujúci sa objekt fotopascí zachytený na zázname. V našom prípade sa figurant pohyboval konštantnou rýchlosťou kolmým smerom k objektívu vo vzdialenosti 8 m, a to v piatich sériách priechodu zľava doprava a späť. Pre každú fotopascu bolo teda zadovážené 10 snímok v 5 sériách. Snímky boli rozdelené na 10 rovnako širokých sektorov a obodované podľa toho, v akom sektore bol figurant zachytený, pričom za prvý sektor získal film 10 bodov a za posledný 1 bod. 10 bodov znamená, že snímač reaguje na pohyb takmer okamžite, 1 bodom ohodnotíme veľmi oneskorenú reakciu (Obr. 2). Počet bodov oboch snímok v jednej sérii bol spriemerovaný a bol určený tiež celkový bodový zisk oboch fotopascí (max. 100 bodov).

                                                                 Tab. 1: Výsledky bodového hodnotenia "Shootout" testu

Z výsledkov je zrejmé, že model S358 vykazuje so ziskom 82,5 bodu vyššiu citlivosť a rýchlejšiu reakciu pohybového senzora ako model S328, ktorý získal 74 bodov (Tab. 1). Možno tiež konštatovať, že obe čidlá lepšie reagujú na pohyb sprava. Snímky modelu S358 sú viacmenej všetky ostrejšie ako u druhého modelu, kde je väčšina mierne rozmazaná.

Ak zhrnieme výsledky nášho "Shootout" testu, ako víťaza jasne zvolíme model S358, čomu zodpovedá aj jeho obstarávacia cena, ktorá je zhruba o 100€ vyššia ako cena modelu S328. Záleží teda celkom na konkrétnom užívateľovi, o akej vysokej investície, a teda aj kvalite fotopasce, bude uvažovať. V oboch prípadoch sa ale určite stane užívateľom spokojným, ktorý sa onedlho bude môcť tešiť jedinečnými fotografiami zo svojho poľovného revíru.

Za túto recenziu ďakujeme Medelove univerzite v Brne - Lesnická a drevárska fakulta

Fotopasca Spromise si môžete zakúpiť na tomto linku: Fotopasce Spromise S328 a S358