Vábenie srncov nebolo nikdy jednoduchšie a efektívnejšie

Čo to je Nordik ROE?

Nordik ROE je vábnička špeciálne vyvinutá pre vábenie srncov, vyrobená z kompozitného plastu. Táto vábnička je najodolnejšia a na svete najviac uznávaná.  Je predladená pre všetky štyri hlavné zvuky, ktoré potrebujete. Dajú sa na nej robiť zvuky malého srnčaťa, srny, ktorá hľadá malé srnča, zvuk naháňanej srny či pokladanej srny. Je vyvinutá vo Švédsku.

Ako ju správne použiť?

Jednoducho presuňte gumový krúžok medzi dva najvzdialenejšie zárezy na vábničke a zmeníte zvuk. Táto vábnička má dvojitú zvukovú dosku, ktorá sa používa pre lepšiu kontrolu hlasitosti. Čím viac zakryjete otvor na spodnej strane vábničky palcom, tým bude zvuk menej hlasný. Striedajte zvuky “nadviazanie kontaktu srny a srnčaťa“ so zvukmi “vzrušená rujná srna“ či zvukmi “oplodňovanej“ srny po niekoľko minút a potom opakujte približne po 20-30 minútach na rovnakom stanovišti.

Nadviazanie zvuku

Kontakt so srnou a srnčaťom naviažete tak, že umiestnite gumený krúžok do prvého (najvzdialenejšieho) zárezu od tela vábničky a vdychujte krátko do vábničky pre zvuky nadviazania kontaktu. Pre napodobňovanie zvukov vydávaných srnčím, zakusnite zubami do vábničky cez gumový krúžok a vydávaný zvuk bude vyšší.

Zvuky vzrušenej rujnej srnky: Krúžok umiestnite do druhého zárezu. Dajte zuby do uvoľneného prvého zárezu a zakusnite jemne membránu k telu vábničky. Pery pri tom položte na gumový krúžok v druhom záreze a fúknite. Čím ďalej zakusnete membránu od gumového krúžku, bude zvuk vyšší – mladá srna a naopak – stará srna.

Zvuk oplodňovanej srny: Postupujte rovnakým spôsobom ako pri napodobňovaní zvukov vzrušenej rujnej srny, ale po fúknutí do vábničky okamžite uvoľnite stlačenie zubov a pier. Tým získate hlas srny, ktorá je práve pokladaná srncom, tzv. geschreck.  Následovne striedajte kratšie zvuky vzrušenej rujnej srny s dlhšími zvukmi oplodňovanej srny.

Vábničku Nordik Roe nájdete tu: Nordik Roe