Zdravá zver a kvalitnejšie trofeje s Doplnkami výživy TETRAO®

ZDRAVÁ zver = ZDRAVÝ človek, to bola myšlienka, ktorá nás inšpirovala priniesť na náš trh kvalitné a dostupné doplnky výživy pre zver. Ich zloženie bolo vytvorené na základe analýzy zanietených poľovníkov a odborníkov na výživu zveri, so záujmom o doplnenie výživy zveri, posilnenie jej zdravotného stavu, odolnosti a kondície v podmienkach klimatických zmien, či už vo voľných revíroch ale aj vo zverniciach.

TETRAO doplnky výživy a podiely ich komponentov boli zostavované a testované v spolupráci s uznávanými odborníkmi na optimalizáciu nutričných hodnôt kŕmnych zmesí a v spolupráci s odborníkmi z Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej len "TUZVO"), Katedry aplikovanej zoológie a manažmentu zveri a s praktickým odborným personálom Vysokoškolského lesníckeho podniku. Výsledky sa priebežne vyhodnocujú podľa presne stanovenej metodiky, analyzujú a slúžia ako podklad pre optimalizáciu zloženia produktov vo vzťahu k jednotlivým cieľovým druhom, pre optimalizáciu dávkovania v závislosti od prirodzenej úživnosti a sezónnej dostupnosti potravy a podobne. Na základe týchto získaných teoretických, ako aj praktických informácií a skúseností, vám prinášame kvalitné produkty, ktoré na našom trhu dlhodobo chýbali.

Jednou z hlavných výhod TETRAO doplnkov je ich dostupnosť. Napriek vysokokvalitným zložkám a prísnemu testovaniu sú doplnky cenovo prijateľné, čím sú dostupné pre širokú škálu poľovníkov, či subjekty chovajúce divú zver. Doplnky sú balené v praktických 25 kg vreciach, čo ich robí ľahko manipulovateľnými a skladovateľnými. Sú vyrábané slovenskou firmou s viac ako 30-ročnou skúsenosťou, zameranou prevažne na výrobu kompletných kŕmnych zmesí pre zvieratá, čím sa zabezpečuje ich spoľahlivosť a kvalita.

Pravidelným podávaním doplnkov výživy TETRAO dosiahneme zlepšenie kvality trofejí u samcov, posilnenie zdravotného stavu, odolnosti a kondície zveri a kvalitu vývoja potomstva, ktoré sa vyvíjajú v telách matiek. Parohatá zver má v čase vývoja parožia vysoké nároky na minerálnu výživu, ktorá sa ukladá postupne v spočiatku chrupavkovitom tkanive, ktorého rast je ovplyvnený mnohými faktormi a jedným z hlavných, je správna výživa. Dostatok a kvalita výživy zveri tak zároveň môže významne znížiť poškodzovanie poľnohospodárskych a lesných kultúr, čím sa nakoniec šetria náklady pre poľovnícke revíry a ich užívateľov. Tieto doplnky svojím kvalitným zložením poskytujú všetky potrebné živiny a napomáhajú správnej funkcii a stabilizácii bachorovej mikroflóry v tráviacom trakte raticovej zveri.

Ak hľadáte kvalitné a dostupné doplnky výživy pre zver, TETRAO doplnky výživy sú správnou voľbou. Investujte do zdravia a rastu zveri, nakoniec aj vlastného, a dosiahnime spoločne výchovu silných a zdravých jedincov zveri vo všetkých revíroch.

Raticová zver

- Slúžia na zlepšenie kvality a rastu trofejí u samcov, posilnenie zdravotného stavu, odolnosti a kondície

- Výsledkom po určitom období pravidelného podávania je rast kvalitného a mohutného parožia

- Efektívne napomáhajú k správnej funkcii a stabilizácii bachorovej mikroflóry v tráviacom trakte

- Môžu významne prispieť k zníženiu poškodzovania poľnohospodárskych a predovšetkým lesných kultúr

- Doplnenie výživy zveri, posilnenie jej zdravotného stavu, odolnosti a kondície

- Zlepšenie kvality kondície zveri a kvality vývoja potomstva, ktoré sa vyvíjajú v telách matiek

- Vhodný na celoročné podávanie

Bažanty & prepelice

- Kompletná štartovacia kŕmna zmes vysokej kvality

- Napomáha rýchlemu rastu a zdravému vývinu organizmu

- Zdravšie, krajšie a životaschopnejšie jedince

- Kompletná rastová kŕmna zmes

- Vychovanie stabilného genetického základu chovu

- Silné lietajúce vtáky, zníženie úmrtnosti

Využite naše množstevné ZĽAVY:

Množstvo Zľava
40 vriec (celá paleta) 25% zľava
20 vriec 15% zľava
10 vriec 10% zľava

Zakúpením produktov modernej a profesionálnej značky TETRAO podporujete návrat ohrozeného druhu Hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) späť do prírody. IBO POĽOVNÍK sa aktívne podieľa na zvýšenie populácie tohto druhu vo voľnej prírode a zároveň na zlepšení kvality jeho životného prostredia.

Všetky kvalitné TETRAO® doplnky výživy pre zver nájdete tu: Doplnky výživy TETRAO

Ďalšie podrobné informácie nájdete tu: TETRAO Doplnky výživy pre zver