Ako pracovať s kosačkami na trávu?

Ako správne používať kosačku?

Kosenie považujeme za bežnú činnosť, ktorá patrí ku každej záhrade, či trávnatej ploche. Ako každý pracovný postup, aj kosenie však má svoje pravidlá a zákonitosti.

Bezpečnosť na prvom mieste

Ku každej kosačke bez ohľadu na značku, pohon a typ dostane zákazník návod na použitie. Ten si odporúčame pred prvým použitím pozorne prečítať. Okrem iného tam používateľ nájde aj pokyny BOZP, ktoré sú špecifické pre každú kosačku. Kosiť by ste nemali pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok, nemali by ste rovnako fajčiť. Podľa typu kosačky je tiež odporúčané používať vhodné ochranné prostriedky.

8 bodov správneho kosenia

1. Koste vždy suchý trávnik. Je dobré, keď aj pôda pod trávnikom trochu preschne. Pri kosení mokrej plochy, sa odkosená tráva len ťažko dostáva do zberného koša, lepí sa na nože a spodnú časť kosačky, čím stroj trpí.

2. Vždy pred kosením skontrolujte plochu a očistite ju od prekážok, ako sú palice, kamene, kovové materiály a kosti. Tieto predmety kosačku nemusia zničiť, no otupia jej nože. Tupé nože nadmerne rozstrapkávajú reznú plochu lista, ktorá schne. Trávnik je náchylnejší na choroby a v neposledom rade nevyzerá dobre.

3. Nastavte správnu výšku kosenia. Ak potrebujete trávnik radikálne skrátiť, robte to radšej na dvakrát. Trávniku spôsobíte menší stres a kosačka nebude nadmerne zaťažovaná.

4. Ubezpečte sa, že máte kosačku pevne pod kontrolou. Dôležité je najmä včasné vypnutie stroja v prípade neočakávanej situácie. Pri akýchkoľvek úkonoch spojených s údržbou kosačky sa uistite, že stroj nie je zapojený v elektrickej sieti.

5. Nekoste bosí! Profesionálni kosci majú predpísané ochranné pomôcky, aby predišli zraneniam. Zoberte si príklad a noste aspoň pevnú obuv.

6. Snažte sa viesť kosačku priamo a rovnomernou rýchlosťou. Iba tak dosiahnete že trávnik bude pokosený všade rovnako a taktiež peknú „kresbu“ čerstvo skosenej zelenej plochy.

7. Kontrolujte zberný kôš a včas ho vyprázdňujte. Nadbytočná tráva v kosačke ju nadmerne zaťažuje a vypadáva do trávnika.

8. Po kosení kosačku očistite a odložte na určené miesto. Okraje trávnika dokoste vyžínačom alebo špeciálnymi nožnicami.

Ako sa správne starať o kosačku?

Po každom kosení

Po každom kosení je nutné kosačku vyčistiť od zbytkov trávy. Tá býva prilepená najmä zo spodnej strany skeletu okolo noža, pri vyžínačoch a krovinorezoch zo spodnej strany krytu okolo strunovej hlavy. Neodporúča sa čistenie vodou, skôr suché čistenie špachtľou alebo podobným nástrojom. Pri čistení kosačku opatrne nahnite smerom dozadu. Ak je to potrebné, zaťažte rukoväť, aby vám stroj vydržal mierne zdvihnutý. Nakláňajte pomaly a opatrne, aby z kosačky nevytiekol olej alebo palivo (u benzínových kosačiek). Kosačku by ste nemali stavať na bok. Pri čistení skontrolujte ostrosť noža, prípadne zostatok struny v strunovej hlavici (pri vyžínačoch a krovinorezoch). Pri elektrických kosačkách týmto údržba prakticky končí.

Pri akumulátorových kosačkách sa po každom kosení odporúča dobiť akumulátor. Zložitejšia údržba sa týka kosačiek s benzínovým pohonom, u ktorých je vhodné po každom kosení aj skontrolovať hladinu oleja a paliva. Pri zistení nízkych hodnôt je nutné prevádzkové kvapaliny doplniť.

Netreba zabúdať ani na pohyblivé časti kosačiek, ktoré je potrebné premazávať pravidelne vhodným mazivom.

Servis benzínových kosačiek

Benzínové kosačky si vyžadujú ako každé iné spaľovacie motory aj výmeny oleja, sviečky a vzduchového filtra. Každá kosačka by mala mať dodržaný takzvaný servisný interval.

- Výmena oleja

Prvá výmena je odporúčaná po 5 hodinách prevádzky a následne po každých 50 – tich hodinách. Minimum je však 1x ročne. Zvyčajne sa používajú syntetické oleje do štvortaktných motorov SAE 30. Pri dvojtaktných motoroch (zväčša u krovinorezov) sa olej pridáva priamo do benzínu v pomere 1:40 až 1:50.

- Výmena vzduchového filtra

Podobne ako olej, rovnako sa má čistiť a vymeniť minimálne raz ročne aj vzduchový filter. Nie je na škodu, keď sa vzduchový filter prečistí po každom kosení. Vzduchový filter sa dá vyčistiť tlakom vzduchu, molitanové filtre sa dajú vyčistiť vo vode so saponátom. 

- Sviečka zapaľovania

Podobne ako olej a vzduchový filter, je potrebné aj sviečku raz ročne vymeniť, prípadne aspoň skontrolovať jej stav.

- Benzín

Po každej sezóne je vhodné vyprázdniť palivovú nádrž. Platí to nielen u dvojtaktných motorov, u ktorých je to prevencia oddelenia oleja a benzínu a následného upchávania karburátora, rovnako sa upchávaniu karburátora predchádza aj u štvortaktných motorov.

Uskladnenie kosačky

Kosačka by mala byť po sezóne, ale aj medzi používaním uskladnená na suchom miestie, ideálne na spevnenom podklade. Na miesto nesmie pršať, fúkať sneh a podobne. Zvýšená vlhkosť a zlé poveternostné podmienky sú nepriateľom skeletu ale aj motora.