Ako vybrať kosačku?

Ktorá je pre mňa tá pravá? Ako správne používať kosačku? Ako sa správne starať o kosačku? Ako kosačku správne uskladniť? Toto všetko a ešte viac sa dočítate v našom rozsiahlom blogu.

Pri výbere tej správnej kosačky si je najskôr potrebné ujasniť, aké sú vaše nároky a možnosti. Pravidelnosť kosenia, veľkosť záhrady a dostupnosť elektriny sú hlavné parametre ovplyvňujúce vhodnú kosačku pre vás.

Kategórie kosačiek

Podľa typu konštrukcie (manipulácie):

- Kosačky položené na zem – klasické, traktorové, robotické,...

- Kosačky nosené – krovinorezy, vyžínače

Kosačky položené na zem

Táto kategória zahŕňa drvivú väčšinu kosiacich zariadení na trhu. Ide o kategóriu kosačiek, ktoré sú pri kosení v priamom kontakte s kosenou plochou (kolieskami), nielen s kosenou trávou. Do tejto skupiny spadajú takmer všetky "klasické" kosačky:

- Benzínové

- Elektrické alebo akumulátorové

- Robotické kosačky

- Kosačky traktorové

- Manuálne (vretenové)

Kosačky nosené

Táto kategória kosačiek na trávu zahŕňa také kosačky, ktoré nie sú pri kosení položené na zem a teda v plnom kontakte so zemou, ale sú nosené obsluhujúcou osobou.
Podľa hmotnosti a typu kosačky ich obsluha nosí buď voľne, alebo za pomoci popruhov. Do kontaktu s trávou a iným koseným materiálom prichádza iba kosiace médium, teda väčšinou struna alebo kovový nôž. Spadajú sem vyžínače a krovinorezy.

2. Podľa typu pohonu

- Manuálne kosačky – pohonnú energiu vykonáva človek

- Elektrické kosačky – elektromotor napájaný káblom priamo z elektrickej siete

- Akumulátorové kosačky – elektromotor poháňaný akumulátorom, ktorý treba dobíjať a vymieňať

- Robotické kosačky – elektromotor poháňaný vstavaným akumulátorom s inteligentným systémom samodobíjania

- Benzínové kosačky – benzínový spaľovací motor

Manuálne (ručné/vretenové) kosačky

Ide o najjednoduchší typ mechanizmu, ktorý možno nazvať kosačkou. Poháňané sú silou človeka (obsluhy).

Výhody:

- Jednoduchosť

- Nízka cena

- Bezúdržbovosť a nulové náklady na prevádzku

Nevýhody:

- Malá kapacitu, resp. úplná absencia zberného koša (u niektorých modelov)

- Takáto kosačka je vhodná iba na naozaj malé plochy (cca do 200 m2)

Elektrické kosačky

Kosačky sú poháňané elektromotorom napájaným pomocou kábla priamo zo siete.

Maximálna plocha kosenia je odporúčaná do cca 600 až 700 m2.

Výhody:

- Nízka hmotnosť

- Nižšia hlučnosť v porovnaní s benzínovým motorom

- Nižšia obstarávacia cena

Nevýhody:

- Nižší výkon

- Závislosť na prívode elektriny

Akumulátorové kosačky

Tento typ kosačiek má najbližšie k elektrickým kosačkám, keďže ich poháňa rovnako elektromotor. Rozdiel je ale v napájaní. Kábel nahradil vymeniteľný a nabíjateľný akumulátor.

Výhody:

- Dobrá manipulácia

- Nízka hmotnosť

- Nízka hlučnosť

Nevýhody:

- Limitovaná kapacity batérie

- Vyššia cena

Robotické kosačky

Ide o samostatne fungujúce kosačkové systémy. Robotická kosačka sa po nainštalovaní stará o trávnik sama. Sama vie kosiť, vyhnúť sa prekážkam, dobiť sa v dokovacej stanici, či sa skryť pred dažďom. Výdrž akumulátora je zvyčajne do 2 hodín, avšak kosačka funguje samostatne, takže sa o ňu nemusíte vôbec starať a po nabití pokračuje v kosení. Medzi negatíva možno zaradiť pracnejšiu prvotnú inštaláciu a vyššiu cenu.

Benzínové kosačky

Ide o najpredávanejšiu kategóriu kosačiek na trávu. Všetky kosačky tejto kategórie spája benzínový spaľovací motor, či už 2 - taktný alebo 4 - taktný. Ide o najvýkonnejšie motory, ktoré sa do kosačiek umiestňujú. Ich výkon výrobcovia udávajú buď v kilowattoch (kW) alebo konských silách (HP).

Výhody:

- Výkon

- Možnosť kosenia väčších plôch

- Dlhá životnosť

- Neobmedzený pohyb s kosačkou

Nevýhody:

- Vyššia hmotnosť

- Vyššia hlučnosť

- Vyššia cena

3. Podľa spôsobu kosenia

- Rotačné

- Bubnové

- Lištové

- Strunové

- Vretenové

Rotačné kosačky

Najzastúpenejší druh kosačiek na trhu využíva pohon motora na pohon noža, ktorý rotuje v spodnej časti kosačky a svojim pohybom kosí steblá trávy. Zahŕňa kosačky benzínové, elektrické a tiež akumulátorové. Použitím takejto kosačky dosiahnete pravidelne nízko skosený trávnik.

Bubnové kosačky

Kosačky sú podobné tým rotačným s tým rozdielom, že nôž je v nich konštrukčne navrhnutý vyššie a teda sú vhodné na kosenie vyššej, nie často udržiavanej trávy. Obyčajne sú poháňané benzínovým motorom. Nízky pravidelný trávnik s takouto kosačkou nedosiahnete. Ide vyložene o kosačky, ktoré sú vhodné na použitie v menej udržiavaných miestach s vyššou trávou.

Lištové kosačky

Zvyčajne benzínovým motorom poháňané lištové kosačky pracujú na princípe proti sebe pohybujúcich sa nožov v lište. V zásade sa to dá prirovnať k strojčeku na strihanie vlasov. Systém kosenia je postavený na jednoduchosti a účinnosti. Kosačky tohto typu nájdu uplatnenie najmä na veľkých plochách, ako napríklad horské členité lúky.

Strunové kosačky

Táto samostatná podkategória kosačiek, ktorá ako jediná spadá do skupiny nosených kosačiek zahŕňa všetky vyžínače a krovinorezy. Majú iné primárne využitie ako kosačky položené pri práci na zem.

Strunové kosačky využívajú na kosenie trávy primárne strunu, ktorá je dostupná v rôznych tvaroch, hrúbkach a typoch, podľa typu strunovej kosačky. Vyžínače ako menej výkonné varianty zvyknú mať okrem benzínového aj elektrický, alebo akumulátorový pohon. Naopak u výkonnejších krovinorezov, ktoré si poradia aj s drevnatými stonkami, či náletovými drevinami je skoro výhradne pohon benzínový. U krovinorezov je okrem možnosti kosenia strunou aj možnosť kosenia nožom (takzvaným trojzubom alebo dvojzubom).

Strunové kosačky sa používajú v členitom a neraz aj ťažko dostupnom teréne. Často sa využívajú na „dokončenie práce“ po rotačných kosačkách, kedy sa nimi dokosia priestory okolo stromov, múrov, chodníkov a podobne.

Vretenové kosačky

Vretenové kosačky ako jediné v našom porovnávacom článku spadajú do podkategórie manuálne poháňaných. Fungujú na princípe kombinácie jedného pevného noža a na vretene pripevnených špirálových nožov. Sú využívané náročnými záhradkármi na udržiavanie tzv. anglického trávnika, nakoľko poškodenie trávnika je minimálne. Pri jemnom odrezávaní zvrškov stebiel trávy tieto steblá neroztrapkáva a zostávajú “profesorsky” pokosené. Svoje využitie nachádzajú vretenové kosačky napr. aj pri údržbe golfových ihrísk.

Ktorá je pre mňa tá pravá?

Keď sme si už prešli základné rozdelenie kosačiek, prejdeme k oboznámeniu sa s kritériami kosenej plochy a parametrami jednotlivých typov kosačiek. Rovnako ako samotné kosačky, sú aj kosené plochy veľmi špecifické a ťažko by sme hľadali dve úplne rovnaké.

Parametre kosenej plochy

Pred výberom kosačky je dobre zamyslieť sa, aké plochy potrebujete kosiť.

Rozhodujú najmä:

- Veľkosť plochy

- Členitosť/svahovitosť terénu

- Typ trávy

- Prekážky na kosnej ploche

Od veľkosti plochy sa odvodzuje typ pohonu kosačky. Pokiaľ potrebujete kosiť malú predzáhradku, dvor, či iný pozemok, postačuje vám kosačka elektrická, akumulátorová, prípadne pri rovnom teréne aj robotická.  Ak však máte pozemok väčší ako cca 600 m2, vhodnejšie pre vás bude zaobstaranie kosačky s benzínovým pohonom. Pri plochách väčších ako cca 1500 m2, je už na mieste premýšľať pri nie príliš členitom teréne o kúpe traktorovej kosačky. Ak sa na vašom pozemku nachádza veľa prekážok ako sú napríklad stromy, kríky, chodníky, múriky a podobne, budete zrejme musieť obrátiť svoj zrak aj na kategóriu vyžínačov a krovinorezov, ktoré sú stvorené pre takéto typy kosenia. Pri zohľadnení typu trávy máme na mysli to, či je tráva vysoká/nízka, prerastená drevnými náletmi alebo pekne upravená? Pri anglickom trávniku dobre funguje aj vretenová kosačka, zatiaľ čo pri prerastenenej hustej tráve s náletom drevín na horských lúkach treba zvoliť kosačku lištovú, prípadne výkonný krovinorez.

Parametre kosačky

Najdôležitejšie parametre kosačky, podľa ktorých si ju vyberáme sú:

- Motor a jeho výkon

- Šírka záberu

- Veľkosť nádrže a spotreba paliva (benzínové kosačky)

- Typ a kapacita akumulátora (akumulátorové kosačky)

- Veľkosť zberného koša (u kategórií so zberným košom)

- Hmotnosť (vyžínače a krovinorezy)

Motor a jeho výkon

Typ pohonu, rovnako ako výkon, vyberáme podľa veľkosti a iných parametrov kosenej plochy. V zásade však platí, že sa orientujeme najmä veľkosťou plochy.

Pri malých záhradkách stačí pohon elektrický a akumulátorový, pri väčších je potrebnejší benzín s vyšším výkonom. Okrem veľkosti záhrady treba prihliadať aj na šírku záberu kosačky. Pri tomto parametri platí priama úmera: čím väčší záber, tým vyšší výkon je potrebný pre kosenie. Keďže nie každý výrobca udáva hodnotu výkonu v rovnakých jednotkách, je dobré vedieť, že 1 konská sila (HP) = 745,7 W. Kým kosačky poháňané elektromotorom (či už elektrické alebo akumulátorové) dosahujú zvyčajne výkon do 2500 W, benzínové kosačky dosahujú výkon aj 6500 W. Treba ale jedným hlasom doplniť, že čím je vyšší výkon, tým je vyššia aj hlučnosť, preto nie je vhodné kupovať zbytočne kosačky s vysokým výkonom do záhradky na predmestie.

Iné hodnoty dosahujú motory krovinorezov a vyžínačov. V zásade platí pri výkone nasledovné:

- 650 – 1000 W: dokončenie práce po rotačnej kosačke, jemné steblá dužinatých tráv, prehľadný terén

- 1100 – 2100 W: prerastené trávnaté plochy s ťažko prístupným a členitým terénom

- 2100 – 3000 W: ťažko prístupný terén, prerastená vysoká tráva, drevnaté stonky a kroviny

TIP: Rovnako ako pri každej technike, aj vo svete výrobcov benzínových motorov existujú "veľké mená". Ide o overených výrobcov, ktorých motory sú spoľahlivé a dosahujú to na trhu už dlhú dobu. Reč je najmä o firmách HONDA a BRIGGS & STRATTON.

Šírka záberu

Vo svete kosačiek ide o zásadný údaj, ktorý udáva, aký široký pás jednorázovo vykosíte. Udáva sa v centimetroch a znova sa vyberá podľa veľkosti kosenej plochy. Mohlo by sa zdať, že čím väčší záber, tým lepšie, no treba mať na pamäti, či nebudete kosiť aj užšie miesta, ako je samotný záber kosačky.

Všeobecne odporúčané hodnoty sú:

- Záhrada do 150 m2 – pracovný záber 30 cm

- Záhrada do 500 m2 – pracovný záber 40 cm

- Záhrada do 750 m2 – pracovný záber 45 cm

- Záhrada do 1000 m2 – pracovný záber 50 cm

- Záhrada nad 1000 m2 – pracovný záber cez 50 cm

Veľkosť nádrže a spotreba paliva (benzínové kosačky)

Zdanlivo je to detail, no pri kosení väčších plôch rýchlo poznáte rozdiel. Všeobecne platí, že čím väčší objem nádrže, tým lepšie, pretože nebudete musieť tak často zastaviť kosenie a dopĺňať benzín. Úzko to súvisí aj so spotrebou paliva, kde platí pravidlo, čím nižšia, tým lepšie.

Typ a kapacita akumulátora (akumulátorové kosačky)

Podobne ako pri benzínových kosačkách, ide aj pri akumulátoroch o výdrž a teda dobu kosenia. Čím väčšia kapacita, tým dlhšie vydržíte kosiť. Do kosačiek sa používali nasledovné typy akumulátorov:

- Ni-Cd – starý typ akumulátorov, ktorý sa rýchlo vybíja a rýchlo stráca životnosť

- Ni-Mh – po čase sa samé vybíjajú a strácajú napätie

- Li-on – v súčasnosti používaný typ akumulátorov, netrpí stratou napätia a vydrží najdlhšie

Veľkosť zberného koša (rotačné, traktorové, vretenové kosačky)

Od veľkosti zberného koša závisí počet zastávok na jeho vyprázdnenie. Čím väčší zberný kôš, tým menej často ho budete musieť vyprázdňovať.

V zásade platí, že najväčšie zberné koše majú traktorové kosačky, ktoré sú určené na veľké, súvisle zatrávnené plochy. Koše mávajú objem zväčša od 40 do 75 litrov.

Hmotnosť

Hmotnosť kosačky je dôležitá najmä pri kosačkách nosených, teda vyžínačoch a krovinorezoch. Je určite rozdiel mať na popruhoch zavesený krovinorez s hmotnosťou 5 kilogramov a 10 kilogramov. U ostatných kosačiek závisí hmotnosť s ovládateľnosťou kosačky. Čím je kosačka ľahšia, tým sa s ňou ľahšie manipuluje.

Ďalšie dôležité detaily

- Použité materiály: Použité materiály vplývajú pozitívne ale aj negatívne najmä na životnosť celej kosačky. Pri výrobe kosačiek sa najčastejšie používajú materiály ako plast, hliník, železo a rôzne zliatiny

Plast ako materiál je veľmi ľahký, lacný, ale zvyčajne má krátku životnosť. Používa sa najmä pri výrobe elektrických a akumulátorových kosačiek

Hliník má výhodu v nízkej hmotnosti, v tom, že nepodlieha korózií, ale rovnako ako plast nie je sám o sebe príliš odolný

Kov alebo železo je materiál veľmi odolný, no oproti prvým dvom menovaným je aj ťažší. Takisto je náročnejší na údržbu, keďže kov poslieha korózii.

Zliatiny viacerých kovov predstavujú kombinačne ideálne riešenie nižšej váhy a dlhej životnosti. Ich hlavnou nevýhodou je vysoká cena, preto ich možno nájsť hlavne na kosačkách vyššej cenovej kategórie

- Kolieska: Platí pravidlo, že čím väčšie kolieska, tým jednoduchšia manipulácia. Dôležité je aj to, z akého materálu sú kolieska vyrobené a ako sú navrhnuté konštrukčne. Kolieska s plastovým puzdrom sú jednoduchšie, lacnejšie, ale sú nevhodné do členitejšieho terénu, kde sa zvyknú poškodiť a lámať. Naopak kolieska s guľôčkovým ložiskom sú síce drahšie, ale výrazne kvalitnejšie a odolnejšie.

Je dobré, ak kosačka má...

- Centrálne nastavenie výšky kosenia: Funkcia, ktorá je už v dnešnej dobe u benzínových kosačiek takmer samozrejmosťou, je prínosom pri komforte kosenia Zvyčajne sa nastavuje pákou, čo je veľká výhoda oproti pracnému nastavovaniu skrutkami u jednotlivých kolies.

- Elektrický štart: U benzínových kosačiek je štandardom štartovanie pomocou ťahania štartovacej šnúry. Kosačky vyššej triedy však majú v dnešnej dobe aj funkciu elektrického štartu tlačidlom, kde sa obsluha vôbec nenamáha.

- Výškovo nastaviteľná rukoväť: Ľudia, rovnako ako kosačky sú výškovo rôzni. Je preto vhodné, ak je rukoväť kosačky výškovo nastaviteľná.

- Pojazd: Najmä u ťažších benzínových kosačiek je výhodou funkcia pojazdu, kedy je kosačka schopnná ťahať sama a odpadáva teda nutnosť kosačku fyzicky tlačiť. Túto funkciu ocení obsluha najmä pri svahovitom a členitejšom teréne.

- Mulčovanie: Táto funkcia umožňuje kosačke trávu nezbierať do koša, ale ju najemno rozsekať a hneď na to ju rozhádzať na pokosený trávnik, čo zároveň trávnik hnojí.

Dobrá rada nad zlato

Napriek podrobnému prečítaniu a naštudovaniu materiálov o kosačkách sa predsa môže stať, že si nebudete vedieť sami vybrať správnu kosačku, prípadne, pre ktorú sa rozhodnúť. V dobrom obchode Vám vždy rád poradí profesionálny školený personál. Stačí, ak predajcovi opíšete plochu, ktorú chcete kosiť. Podľa vášho opisu potom predajca vyberie z ponuky tú najlepšiu možnosť presne pre vás.

FAQ : Často kladené otázky:

1. Mám si kúpiť elektrickú, akumulátorovú, či benzínovú kosačku?

Odpoveď: Záleží to najmä od veľkosti záhrady. Na menšie stačia elektrické alebo akumulátorové kosačky, na veľké plochy určite zvoľte benzínovú kosačku.

2. Aký je rozdiel medzi vyžínačom a krovinorezom?

Odpoveď: Rozdiel je najmä v hriadeli a výkone. Kým vyžínač má hriadeľ zahnutý, u krovinorezu je hriadeľ rovný, ukončený uhlovou prevodovkou. Krovinorez je oproti vyžínaču aj výkonnejší a má širšie spektrum využitia.

3. Je údržba kosačky náročná?

Odpoveď: Údržba kosačky nie je náročná vec, spočíva najmä v pravidelnom čistení. Pri benzínových kosačkách je údržba trochu zložitejšia, občas treba vymeniť olej, vzduchový filter, či sviečku. Ak si však na takúto údržbu netrúfate, pomôžu vám v každom servise záhradnej techniky.

4. Aký benzín mám tankovať do kosačky?

Odpoveď: V súčasnej dobe, kedy štandardný benzín s označením Natural 95 má čím ďalej, tým vyššiu BIO – zložku, je vhodnejšie do kosačiek a záhradného benzínového náradia tankovať benzín s vyšším oktánovým číslom, napríklad 98.

5. Oplatí sa investovať do drahšej, značkovej kosačky?

Odpoveď: Investovať do drahšej kosačky svetovej značky je určite z dlhodobého hľadiska dobrým krokom. Na trhu kosačiek sa okrem lacnejších variant pohybujú aj „veľké mená“, ktoré neustále vylepšujú svoje produkty, prichádzajú s inováciami a ich kvalita je povestná. Ide napríklad o kosačky značiek SABO, STIHL alebo HUSQVARNA, ktorí ručia za kvalitu svojich produktov. Takéto kosačky zvyknú mať cenovku vyššie, ako bežne dostupné značky, avšak za viac peňazí dostanete kvalitu, spoľahlivosť a trvácnosť. Aj použité materiály sú u týchto kosačiek na vyššej úrovni, ako u kosačiek lacnejšej kategórie. Pre časté a profesionálne používanie je kúpa drahšej značkovej správnou voľbou.

6. Dá sa kúpiť za lacný peniaz dobrá kosačka?

Odpoveď: Určite áno. Na občasné alebo domáce použitie nemusíte mať práve kosačku svetoznámej značky. Ide o to, nájsť ten správny pomer cena / kvalita. Z menej známych značiek na trhu môžeme vyzdvihnúť napríklad značku VILLAGER, ktorá poskytuje na všetky svoje výrobky rozšírenú 3 – ročnú záruku. Máte teda istotu, že nejde o žiaden výrobok pochybného pôvodu.

7. Ako často mám kosiť trávu?

Odpoveď: V sezóne sa tráva kosí v intervale raz za 7 až 14 dní. Na jar sa kosí častejšie, keďže aj rast trávy je rýchlejší. Naopak v lete, kedy v suchom období je rast trávy spomalený, môžete interval natiahnuť aj na dlhšie obdobie.

8. Môžem kosiť mokrú trávu?

Odpoveď: Neodporúčame to. Mokrá tráva sa na kosačku lepí, sťažuje to zber do koša a kosačka je nadmerne zaťažená. Takisto sa ničí aj samotný trávnik.

9. Ako často meniť olej v benzínovej kosačke?

Odpoveď: Prvá výmena je odporúčaná po 5 hodinách prevádzky a následne po každých 50. Minimum je však 1x ročne.

10. Akú strunu si vybrať do vyžínača/krovinorezu?

Odpoveď: Každá strunová hlavica má istý limit v hrúbke struny, ktorý je dobre poznať. V zásade platí, že čím hrubšia tráva, tým hrubšia, resp. ostrejšia struna. Do malého elektrického vyžínača postačuje okrúhla struna priemeru 1,3 mm. Do krovinorezu s dobrým výkonom sa nemusíte báť ani struny s priemerom 3 mm a viac.