Ako získať trávnik, na ktorý budete hrdý?

Čo je prevzdušňovanie?

Pod pojmom prevzdušňovanie sa rozumie natrhnutie trávnej mačiny trávnika, aby sa odstránil mulč (stará nasekaná tráva) a mach, aby sa podporilo prevetranie zeminy. Prvý proces prevzdušňovania sa odporúča na jar od apríla a začiatkom mája, nakoľko tráva je v tejto dobe dobre schopná regenerovať. Zemina pritom bude narezaná  niekoľko milimetrov hlboko, ostrými rotujúcimi nožmi.

Neželaná plsť na tráve a odumreté trávy budú vytrhnuté zo zeminy. Stroje so zberným košom budú tento materiál priamo zachytávať. Do koša sa tiež dostanú aj kamienky a nečistoty z trávnika, čo prispieva k jeho čistote a kráse. Pri prevzdušňovaní budú z časti vytrhané aj nie pevne zakorenené trávy. Z tohto dôvodu nesmú byť prevzdušňované čerstvo založené trávniky. Ako základné pravidlo platí: trávnik by mal byť minimálne tri roky starý než sa použije prvé prevzdušnenie.

Narezanie zelených častí rastliny a koreňov podporí vegetatívne rozmnožovanie a tým zahustenie trávy. Po prevzdušnení je vhodné hnojenie. Hnojiť treba jemnejšie, trávnik je zraniteľnejší. Podľa charakteru zeminy môže byť pôda zapieskovaná. Zlepší to jej mechanické vlastnosti a prevzdušnenie. Pri riedkom trávniku má zmysel aj zasiatie novej trávy. Po prevzdušnení trávnik znova podsejeme trávovým semenom a dobre zavlažíme.

Mach a trávna plsť (odumreté časti rastlín, zbytky pokosenej trávy, burina) zamedzujú dýchaniu trávnika, časom v ňom tak vytvoria nepriepustnú vrstvu. Vďaka vertikutácii - prevzdušňovaniu sa táto plsť a mach odstránia. Dôjde tiež k presekaniu trávových výbežkov, čím sa podporí tvorba nových výhonkov. Ľahko sa zároveň nakyprí povrch pôdy, ktorý potom lepšie prijíma vlahu, živiny a vzduch. Trávnik sa tým krásne zazelená a bohato zhustne. Vertikutátor sa dnes stal neodmysliteľným pomocníkom pre dokonalú starostlivosť o trávnik. Ideálna hĺbka vertikutácie je iba v rozmedzí niekoľko milimetrov. Prevzdušňovať treba trávnik mierne vlhký.

Ostrihajte trávnik „na ježka"...

Aby ste mali najkrajší trávnik v okolí, musíte mu venovať dostatočnú pozornosť a starostlivosť. Váš trávnik sa vám určite odmení v podobe krásneho zeleného porastu. Avšak nesmiete zabudnúť ani na nevyhnutné časti starostlivosti. Tým máme na mysli pravidelné kosenie a jarné prevzdušňovanie trávnika. Takouto starostlivosťou tiež odstránite odumreté zvyšky rastlín či pozostatky pokosenej trávy, machu, buriny, atď ... Navyše sa uvoľňuje pôdny základ, čím sa zlepšuje prístup vzduchu a vlahy. Po kvalitnom prevzdušnení sa odporúča trávnik precízne podsiať a dobre zavlažiť.

Čo získavate prevzdušňovaním ?

Aj keď sa o svoj trávnik staráte pravidelne, poctivo a s láskou, môže sa stať že aj napriek tomu nerastie do krásy. Keď je čo len chvíľu sucho, okamžite vysychá a po prípade vás trápia jeho riedke miesta. A zato môže práve fakt, že váš trávnik potrebuje prevzdušniť. Prevzdušnenie alebo vertikutácia rozrušuje nepriepustnú vrstvu, ktorú vytvorili odumreté rastliny, zvyšky pokosenej trávy a pod,... Cez ňu sa potom nemôže dostať ku koreňom voda ani živiny. Následne nie je ani trávnik hlboko zakorenený. Ak však chcete naozaj zdravý, hustý a silný trávnik, je potrebné si zadovážiť kvalitný prevzdušňovač.

Pre krásny a zdravá trávnik samotné kosenie nepostačuje. Na trávniku vzniká plstenec z odumretých stebiel trávy, buriny či machu. Táto plsť pôsobí ako špongia, ktorá v sebe zadržiava vodu a živiny potrebné pre rast trávy, ktoré sa nedostanú ku koreňom a tým tráva postupne hnedne a hrozí jej vyhynutie. Práve preto sa treba o trávnik dôkladne starať, pomôcť mu a nenechať ho udusiť.

Takto sa to má robiť

Pravidelné prevzdušňovanie je tak isto veľmi dôležité k udržaniu atraktívneho trávnika ako aj kosenie, zavlažovanie a hnojenie. V našom podnebí sa podľa poveternostných podmienok môže prevzdušňovať od apríla až do septembra.

Náš tip: Tráva začína rásť pri teplote zeminy približne od 8°C. Vtedy má prevzdušňovanie zmysel. Odporúčame prevzdušňovanie aj na jeseň. Tráva sa ešte raz pred zimou zotaví a neželaný mach z leta bude odstránený a získa väčšiu odolnosť voči hubám a plesniam.

Ako správne vertikutovať / prevzdušňovať

Trávnik najprv upravte kosačkou na výšku 3 až 4 centimetre. Nože vertikutátora nastavte tak, aby sa dotýkali pôdy. Pozor, príliš hlboká vertikutácia poškodzuje koreňový systém aj rastliny samotné a navyše sú motor a nože vystavené nadmernému zaťaženiu a opotrebúvajú sa. Odporúčaná hĺbka vertikutácie je 2-3 milimetre, vtedy sa nože len ľahko dotýkajú pôdy. Ak môžete, nastavenie vykonávajte na rovnej ploche. Postupne prestavujte pracovnú hĺbku tak, aby nože zem trochu porezali. Teraz sú nože prevzdušňovača v pozícii, kedy je prevzdušňovanie efektívne. S väčším stupňom zaplesnenia a zvyšujúcim sa vekom trávnika zvyšujte hĺbku prenikania nožov do zeme. Ak vyzerá trávnik po vertikutácii poničený, nemajte obavy. Odporúčame do voľných miest, ktoré vzniknú napríklad odstránením rozmernej buriny, dosiať vhodné trávové osivo, trávnik dobre zavlažiť a mierne hnojiť. Prevzdušňovať treba trávnik mierne vlhký.

Vertikutácia sa vykonáva aspoň 2x do roka a ponúka Vám optimálny spôsob, ako sa zbaviť nepríjemných dôsledkov trávnej plsti. Jarné vertikutačné obdobie začína koncom marca, cez apríl a máj. Jesenné vertikutačné obdobie začína koncom augusta a trvá až do konca septembra.

Dokážte to sami

Každý človek čaká na svoju výzvu. So správnym strojom môže byť táto výzva sám pestovať doma krásny trávnik, ktorý budú obdivovať ostatní. Správne kosenie, dobre načasované prevzdušňovanie, boj s burinou, hnojenie a zavlažovanie nám zabezpečí trávnik z dvora anglického kráľovstva.

Kosenie je najznámejšia a najčastejšie vykonávaná činnosť pri údržbe trávnika. V našich podmienkach kosíme 1 až 2 krát do týždňa na výšku 3,5 až 5 cm. V horúcich letných mesiacoch zvýšime výšku kosenia o ďalšie 1 až 2 cm. Dôležité je, aby mala kosačka možnosť zberu pokosenej trávy a neustále naostrený nôž. Po každom kosení a hlavne v letných mesiacoch trávnik dôkladne zavlažíme. Odborníci vravia, že nízke kosenie môže urobiť viac zla ako dobra. Vyšším kosením sa trávnik stáva viac tolerantný a vyskytuje sa v ňom menej burín. Frekvencia kosenia záleží od vlastností trávnika. Ak ste vynechali kosenie pár týždňov a tráva je oveľa väčšia ako je potrebná výška, je potrebné kosiť trávnik na viackrát a medzi dvoma koseniami je ideálne vynechať pár dní. Odporúčame meniť smer kosenia, lebo ak stále budete kosiť jedným smerom, steblá trávy budú mať tendenciu si ľahnúť a kosenie bude nedostatočné. Pri kosení nízkeho trávnika, alebo mulčovaní (zdvojenie noža a rozdrvenie trávy) nie je nutné odstraňovať pokosené zvyšky trávy – po pár dňoch zvädne, a tým dodá do pôdy späť výživné látky. Kosenie menej často ako raz týždenne počas aktívneho rastu trávnika má za následok redukciu veľkého množstva listov. Výsledkom je oslabenie trávnika a invázia burín a machu. Odporúča sa preto trávnik kosiť aspoň 2 x týždenne, prípadne v lete keď je rast trocha spomalený 1 x týždenne. Kosiť odporúčame špičkovými kosačkami VILLAGER a SABO.

Prevzdušňovanie

V jarných mesiacoch v apríli, máji je vhodný čas na to, aby sme trávniku pomohli so štartom do novej sezóny. Odumreté časti tráv, pokosené steblá a ostatný biologický materiál spôsobujú vytvorenie vrstvy, cez ktorú len veľmi ťažko prenikajú živiny, vlaha, vzduch a je živnou pôdou pre rôzne hubové infekcie. Musíme ju každoročne odstrániť vertikálnym prerezaním, tzv. vertikutáciou. Táto práca sa vykonáva pomocou motorových vertikutátorov - prevzdušňovačov SABO.  K zaisteniu zdravého, silného a hlbokého zakorenenia je odstraňovanie trávnej plsti nevyhnutné. Vertikutácia sa vykonáva aspoň 2x ročne a ponúka Vám optimálny spôsob, ako sa zbaviť nepríjemných dôsledkov trávnej plsti. Jarné vertikutačné obdobie začína koncom marca, cez apríl do začiatku mája.  Jesenné vertikutačné obdobie začína koncom augusta a trvá až do konca septembra.

Po vertikutácii vyzerá trávnik zničený. Nie je to však dôvod k obave. Po vertikutácii je vhodná aplikácia štartovacieho hnojiva, dobré zavlaženie a oprava poškodených miest  prísevom regeneračnej trávnej zmesi. Podľa plochy a požiadaviek Vám odporučíme SABO prevzdušňovač s elektrickým motorom, alebo benzínovým. Zo značkovou kosačkou a kvalitným prevzdušňovačom SABO môžete vo svojej záhrade vykonávať prácu kvalifikovaného záhradníka.

Boj s burinou

Na trávnatých plochách musíme venovať pozornosť burinám. Trváce buriny opatrne vyrezávame aj s koreňmi ostrým nožom, alebo vypichujeme špeciálnym náradím, aby sme nepoškodili okolitý porast. Buriny sú rastliny rastúce na nežiaducom mieste. Nie je neobvyklé vidieť novozaložený trávnik s veľkým množstvom burín. Pravidelná údržba a kosenie zmení zásadne spektrum burín. V trávniku zostanú len buriny s podobnými vlastnosťami ako trávy. Sú to jednak jednoročné buriny, ale väčšinou sú to trváce buriny, ktoré sa každoročne objavujú v trávniku.

Pri akejkoľvek dobrej starostlivosti sa vždy objavia v trávniku aj buriny rozširujúce sa vetrom a vtákmi. Chemické odstránenie buriny robíme postrekom na rozrastenú burinu, s nasadeným listom, teda niekoľko dní po pokosení. Prípravky trávu nepoškodzujú. Postupovať treba vždy podľa pokynov výrobcu herbicídu. Mechanický boj proti burine robíme ručným vytrhávaním, vyrezávaním a jednoduchým nenáročným vytrhávačom buriny FISKARS.

Hnojenie

Kosením stále odoberáme biologickú hmotu z trávnika a s ňou aj živiny z pôdy, ktoré boli potrebné na jej rast. Dusík sa odčerpá z pôdy najrýchlejšie, fosfor a draslík neskôr. Ak živiny do pôdy nevrátime, trávnik zostane bledý, pomaly rastie a stáva sa riedkym. Čo potrebuje trávnik?

Dusík N – stimuluje rast trávnika, zabezpečuje sýtozelenú farbu listov. Účinok: zelená farba trávnika a rýchli rast. Hnojivo na jarné a letné hnojenie musí obsahovať dusík, ak nie, nekupujte ho. Dusík môže byť v pomaly alebo rýchlo uvoľňujúcej sa forme. Rast trávnika nie je žiadúci v zime, preto hnojivo na jesenné hnojenie by malo mať nižší obsah dusíka. Fosfor P – podporuje rast koreňov. Účinok: stimuluje tvorbu koreňového systému, čo má za následok skorší príjem živín z pôdy na jar, zvýšený príjem živín a vody počas leta, výraznejšiu tvorbu bočných výhonkov na jeseň.

Draslík K – podporuje dobrý zdravotný stav trávnika. Účinok: podporuje odolnosť trávnika voči stresovým faktorom – sucho, choroby a chlad. Kedy hnojiť? Nehnojíme za dlhodobého suchého počasia. Hnojíme, ak je trávnik suchý a pokosený. Ak neprší do dvoch dní po hnojení, dôkladne zavlažíme. Dusíkom hnojíme ako prvým skoro na jar, nakoľko trávnik začína intenzívne rásť. Môžeme hnojiť kombinovaným hnojivom spolu s fosforom a draslíkom. Je vhodné aplikovať v rýchlo pôsobiacej i pomaly pôsobiacej forme. Možno použiť hnojivo s herbicídnym účinkom. Na jeseň zásadne nehnojíme dusíkom v rýchlo pôsobiacej forme. Použijeme hnojivo s obsahom draslíka, ktorý podporí dobré prezimovanie. Zvlášť si dajte záležať na hnojení po veľmi suchom lete. Na chudobnejších plochách porast hnojíme hneď po jeho kosení.

Zavlažovanie

"Bez vody nie je život" - toto konštatovanie platí u trávnika dvojnásobne. Potrebná koreňová sústava sa vyvinie len pri dostatočnom prísune vody. V teplom počasí polievame vo večerných, prípadne skorých ranných hodinách, keď je vyparovanie na minime. Bez možnosti zabezpečiť dostatočnú závlahu nemá zmysel investovať do kvalitného trávnika a hnojiva. Trávnik zavlažujte do hĺbky 10-20 cm dávkou 25-30 mm raz alebo dvakrát týždenne. Týmto spôsobom zavlažovania rastú korene do väčšej hĺbky a trávnik bude tolerantnejší k suchu. Prispôsobte zavlažovanie trávniku.

Trávnik založený na piesočnom základe alebo pôde potrebuje zavlažovať častejšie, trávnik založený na hlinitej pôde, alebo v tieni zavlažujte menej často, aby voda stihla vsiaknuť. Každodenná závlaha sa neodporúča, nakoľko sa príliš rozšíri mach a burina a trávy vytvárajú plytký koreňový systém. Ak nezabezpečíme trávniku dostatok vlahy, tráva začne usychať. V extrémnych prípadoch úplne vyschne a jej miesto zaujmú jednoročné buriny. Ďalšou nevýhodou je, že buriny omnoho viac tolerujú sucho ako kultúrne rastliny a veľmi rýchlo sa rozšíria medzi oslabenými trávami. Trávnik potrebuje okamžité zalievanie, ak uvidíme na ňom stopy po chôdzi alebo sa konce listov začínajú skrúcať (skláňať dolu).

Na zavlažovanie odporúčame pomôcky pre zavlažovanie FISKARS.