Elektrické ohradníky FENCEE

Ako v minulosti, tak aj dnes, je dobytok, hospodárske zvieratá a tiež domáce zvieratá potrebné ochrániť pred predátormi. Chceme ich udržať v bezpečí, resp. mať ich pod kontrolou. Tradičné ohrady boli vyrobené z drevených dosák a stĺpov. Neskôr pribudlo kovové oplotenie. Elektrické ohradníky sa začali prvýkrát používať začiatkom 20. storočia.

Ako funguje elektrický ohradník?

Elektrický ohradník sa skladá:
1. z elektrického generátora, ohradenia vytýčeného stĺpika a vodičmi

2. zo zdroja, ktorý pravidelne vysiela elektrické impulzy do jedného, alebo niekoľkých vodičov. Tieto impulzy sú charakteristické vysokým napätím a veľmi krátkym trvaním. Tie sú izolované od zeme izolátormi a dopravujú impulz po ohrade. Izolátory sú namontované na stĺpoch.
Súčasťou je aj zem, ktorá spoločne s uzemnením zabezpečuje prenos impulzu späť do prístroja, pokiaľ dôjde k dotyku zvieraťa s vodičom .
Všetky časti elektrického ohradníka tvoria systém, v ktorom musí každá časť správne plniť svoju funkciu.

Aké sú výhody použitia elektrického oplotenia?
1. Elektrický ohradník je cenovo dostupný a náklady na jeho údržbu sú oveľa nižšie ako pri bežnom oplotení,
2. Ľahké a rýchle postavenie,
3. Na postavenie elektrického ohradníka nepotrebujete špeciálne vedomosti alebo náradie,
4. Elektrický ohradník môžete inštalovať aj na existujúce stĺpiky, nepotrebujete vybudovať konštrukciu,
5. Zvieratá si na elektrický ohradník veľmi rýchlo zvyknú. Nebudú utekať a divá zver zase vnikať na plochy, kde ich mať nechceme,
6. Nespôsobuje zvieratám žiadne zranenia,
7. Rýchle a flexibilné obmeňovanie a prekladanie výbehu.

„Srdce“ elektrického ohradníka
Základ elektrického ohradníka je napájací prístroj. Ten vydáva pravidelné impulzy. Ich intenzita závisí na výkone prístroja – čím väčšia energia, tým väčšiu intenzitu má impulz.

Podľa druhu zvieraťa sa volí napájací prístroj:
• prístroje s malou energiou impulzu (<0,5 J) - sú určené pre ľahko strážené zvieratá, ohradník by mal byť krátky a zem bez porastu.
- určený pre zvieratá, ako kone , hovädzí dobytok, ošípané a ostatné domáce zvieratá
- funguje dobre, ak majú zvieratá krátku srsť, impulz tak cítia silnejšie

• prístroje so strednou energiou impulzu (do asi 5 J) - sú určené pre ťažko strážené zvieratá, ohradník by mal mať strednú dĺžku pri normálnom poraste.
- určený pre voľne žijúcu divú zver, ale aj ovce a kozy, či hydinu,
- majú hustú srsť či perie a proti impulzu sú odolnejšie.

• prístroje s veľkou energiou impulzu (nad 5 J) - sú určené pre ťažko strážené zvieratá, ohradník môže mať veľkú dĺžkou pri hustom poraste.

Aké zdroje energie poznáme ?
Poznáme tri typy napájania a to buď priamo na 220 V, na batériu alebo kombinácia týchto dvoch možností.

Priame napájanie na 220V:

Výhody:
• veľmi vysoký výkon v prípade dlhších plotov,
• dobrý výkon pri vyššej vegetácii,
bezúdržbový.

Nevýhody:
• vyššie riziko poškodenia bleskom,
zdroj treba uchovávať na suchom mieste,
• ak je plot ďalej od budovy, treba ťahať kábel, väčšie riziko poškodenia.

Batérie (12V alebo 9V):

Výhody:
• vhodné aj pre vzdialenejšie oblasti,
12V batéria je dobíjateľná, napr. aj solárnym panelom,
• môže byť tiež použitý s napájacím zdrojom s voliteľným adaptérom,
ľahké a prenosné, ideálne pre pásové pasenie a domáce zvieratá,
• jednoduchosť použitia.

Nevýhody:
• 9 V batérie nemôžete dobíjať, čo zvyšuje náklady
nevhodné pre dlhé ploty alebo silnú vegetáciu,
• vyžaduje periodické nabitia batérie
• počas dobíjania je potrebná druhá batéria
silná vegetácie znižuje životnosť batérie,
• riziko krádeže.

Kombinované:

Výhody:
• dá sa kombinovať batéria alebo 220V podľa miesta, kde je ohradník inštalovaný,

napájanie je možné pomocou adaptéra zo siete (230 V) alebo batérie (12 V), ktorá sa dá použiť aj ako záložný zdroj.

Hlavné zásady pre správnu inštaláciu elektrického oplotenia:

1. Uzemnenie je dôležité - dobre inštalované uzemnenie napájacieho prístroja je základom správne fungujúceho elektrického ohradníka, lebo prúdový okruh sa môže bez prekážok uzatvárať. Zaistite perfektné uzemnenie, minimálne 1m hlboko, poprípade na niekoľkých miestach. Je treba vybrať čo najvlhšie miesto, čím sa zvyšuje vodivosť. Všeobecne platí pravidlo, že čím je napájací prístroj elektrického ohradníka výkonnejší, tým lepšie musí byť uzemnenie.

2. Vodiče ohradníka nesmú byť nikde prerušené.

3. Používajte len dobre vodivý materiál. Použitie vodičov s malým odporom je nutné predovšetkým pri dlhých oploteniach ( cez 1 km vodiča).

4.Vodič a predovšetkým uzemňovacia tyč nesmie byť hrdzavá, pretože môžu nastať veľké straty.

5. Nepoužívajte poškodené, alebo nekvalitné izolátory, rovnako môžu spôsobiť veľké straty.

6. Zaistite dobré spojenie medzi zdrojom a ohradou, pre dokonalé spojenie použite vysokonapäťový kábel.

7. Pri batériových zdrojoch kontrolujte pravidelne stav batérie.

8. Nespájajte plastové lanká uzlami !!! - Použite originálne spojky lanka a pások. Existujú aj špeciálne prípojné káble pre prepojenie napájacieho prístroja s ohradníkovým vedením.

9. Udržujte , pokiaľ je to možné, oplotenie čisté od porastov ( tráva, kry...). Tu dochádza ku "sťahovaniu impulzov" do zeme a tým dochádza k zníženiu účinnosti oplotenia. Pri batériových zdrojoch dochádza k nadmernej spotrebe zdroja - batérie.

10. Pre tuhé ohradníky sa spravidla používajú drevené koly. Pri použití mobilných, ľahko inštalovateľných ohradníkov, sa osvedčili koly z kovu alebo plastu, ktorý sa využíva stále viac. Plastové koly sú ľahké, plne izolované a dobre odolávajú poveternostným vplyvom.

Elektrické ohradníky a príslušenstvo nájdete tu: Elektrické ohradníky Fencee