Koniec nepríjemným návštevám hlodavcov u vás doma

Česká firma Format predstavuje firmu s 30 – ročnou tradíciou, ktorá sa v prvých začiatkoch jej vzniku zamerala na výrobu Plašičov na hlodavcov OdH1. Jej majiteľ pôvodne vyvinul a vytvoril plašič do vlastnej záhradky na vyháňanie krtkov, hryzcov a hrabošov. Od tejto doby sa ponuka výrobkov tejto spoločnosti rozšírila omnoho viac.

Výrobky OdH1 predstavujú ultrazvukové plašiče drobných hlodavcov a iných škodcov (myši, kuny, krysy, lasičky a potkany...). Predstavujú vhodných pomocníkov na vašu chatu, záhradu, okolie domu. Chráni dlhodobo celý priestor, v ktorom sa títo hlodavci zdržiavajú. Je možné ho nastaviť ako "tichý" a "počuteľný". Jeho nepravidelné ultrazvukové rôzne frekvencie, ktoré sa prerušujú, vytvárajú nepríjemné prostredie pre hlodavcom. To znamená, že hlodavci sa na danom mieste prestane usadzovať a opustia toto miesto.

OdH1 tichý – vydáva slabo počuteľné nepravidelné tóny, ktoré sú pre človeka prakticky nepočuteľné. Môžete ho teda umiestniť kamkoľvek.
OdH1 počuteľný – vydáva slabo počuteľné tóny, ktoré sa nepravidelne prelaďujú. Je vhodné ho umiestniť tak, kde sa pohybujú ľudia len krátkodobo alebo vôbec.

Elektrický odpudzovač OdH1 počuteľný

Tento prístroj je bezúdržbový. Kontroluje sa len stav batérii (cca 3 týždne). Batérie udržujú prístroj aktívny najmenej 3 mesiace. Ak vlastníte takýchto prístrojov viac, je potrebné ich umiestniť tak, aby sa rozložil ich vydávaný zvuk po celej ploche. Plochu, ktorú prístroj účinne chráni je 100m². Účinky prístroja sa znižujú, pokiaľ sa v danom objekte nachádzajú elementy, ktoré tlmia šíreniu frekvencii ( seno, drevo, nábytok....) V žiadnom prípade nekombinujte plašič s návnadami na hlodavcov. Účinnosť prístroja sa týmto znižuje. Naším odporúčaním je používať plašič aj keď škodci zmiznú. Prevencia je predsa prvoradá.

Prevádzka prístroja je veľmi jednoduchá. Je napájaný 6 ks batérii 1,5 V typu C. Pri napájaní prístroja sieťovým adaptérom, neodporúčame nechávať batérie v plašiči. Najprv pripojíme zástrčku sieťového adaptéra do konektora, ktorý sa nachádza na zadnej strane. Potom môžete pripojiť adaptér do siete 230VAC.

Elektrický odpudzovač hlodavcov OdH1 – max a OdH1 – supermax

Tento prístroj predstavuje skvelého spoločníka, ktorý chráni vaše priestory, ktoré osídlujú drobné hlodavce ako napr. myši, kuny, lasičky, potkany a krysy. Nepravidelné prerušované ultrazvuky, ktoré majú rôzne frekvencie. Tie vytvárajú pre hlodavce nepríjemné prostredie. Výsledkom je, že sa na danom mieste prestanú usadzovať, prípade ho opustia. Je vhodný k umiestneniu na miesto, kde sa ľudia pohybujú len krátkodobo alebo vôbec. Funkčnosť prístroja sa indikuje zelenou kontrolkou, ktorá bliká. Prístroj pritom vydáva pískajúce alebo syčiace zvuky, ktoré sa nepravidelne menia. Prístroj je ekologický, vôbec neobťažuje domáce zvieratá a ani vtáctvo. Nezabíja zvieratá – je humánny. Jeho rozmery sú malé a ľahké. Spotreba energie je nepatrná.

Plašič je vhodný na aplikovanie do priestorov, ktoré sú kryté pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi. Nemôže byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu a ani teplotám, ktoré sú vyššie ako 40 ˚C. Je najlepšie ho položiť do rohu priestoru na podložku tesne nad zem alebo na zem. Prednú časť treba nasmerovať do priestoru. V prípade väčšieho počtu takýchto prístrojov, treba ich rozložiť tak, aby ich zvuk vyplnil celý priestor. Účinná plocha prístroja je často do 200 m² (OdH1-max) a 400m² (OdH1-supermax).

V žiadnom prípade nekombinujte plašič s návnadami na hlodavcov. Účinnosť prístroja sa týmto znižuje. Naším odporúčaním je používať plašič aj keď škodci zmiznú. Prevencia je predsa prvoradá. Uvedenie do prevádzky spočíva v prvom rade pripojením zástrčky sieťového adaptéra do dierky na zadnej strane. Na napájanie slúži napájací zdroj 9 až 12 VDC, 100mA. Funkčnosť prístroja je indikovaná blikajúcou LED kontrolkou, ktorá sa nachádza na prednej strane škatuľky.

Elektrický odpudzovač hlodavcov OdM a OdM3

OdM odpudzovač je prístroj na odpudzovanie drobných hlodavcov ako sú napr. myši, kuny, potkany, lasice a potkany... Predstavuje odpudzovač, ktorý je akustický. Generuje zvuk trvalo v určitej frekvencii zvuku. Napriek tomu, že je počuteľný pre človeka, je vhodný do vami vhodných vnútorných priestorov. Pokiaľ sa nachádza v danom priestore človek, hlasitosť je možné znížiť pomocou kolieska na prednej strane prístroja, kde sa ľudia pohybujú len krátkodobo alebo vôbec. Zvuky, ktoré vydáva odpudzovač, sú pre hlodavce nepríjemné. Tým pádom sa v daných priestoroch neusadí alebo ho úplne opustí.

Napájanie prístroje spočíva vložením batérií (ak je nimi napájaný) na zadnej strane škatuľky. Na spustenie prístroje je potrebných 6 ks 1,5 V bateriek typu C. Ak je odpudzovač napájaný sieťovým adaptérom, neodporúča sa nechávať batérie v prístroji. Najprv je potrebné pripojiť zástrčku sieťového adaptéra do konektora na zadnej strane škatuľky, až potom adaptér do siete. Funkčnosť odpudzovača spočíva indikátorom blikajúcej LED kontrolky na prednej strane prístroja.

Pokiaľ sa v priestore nachádza viac takýchto prístrojov, je potrebné umiestniť ich tak, aby vyplnili zvukom celú rozlohu priestoru. Účinnosť odpudzovača predstavuje cca 100 m². Jeho účinok sa znižuje, pokiaľ sa v priestore nachádzajú veci, ktoré tlmia zvuk (napr. seno, nábytok atď. Nedoporučuje sa používať odpudzovač spolu s návnadou na hlodavcov. Účinky sa znížia a efektívnosť prístroja nie je žiadna. Odporučuje sa používať toto zariadenie aj po zmiznutí hlodavcov z vašich priestorov. Prevencia je prvoradá.

Elektrický odpudzovač hlodavcov OdKH2

Plašič OdKH2 je prístroj na úspešné odpudzovanie krtkov, hryzcov a hrabošov. Jeho približná funkčnosť je na vzdialenosť až 400 m². Odháňa drobné hlodavce, hryzcov, krtkov a hrabošov. Jeho rozmery sú malé a ľahké. Je vysoko humánny, nezabíja žiadne živočíchy, len ich odháňa. Nezabraňuje voľnosť vtákov a ani domácich zvierat. Taktiež je ekologický a žiadnym spôsobom neohrozuje životné prostredie. Je vhodný do vonkajších aj vnútorných priestorov. Zvuk prístroja, ktorý vydáva, je generovaný v časových intervaloch, ktoré sú náhodné. Frekvencie sa menia tiež náhodne.

Ak máte v záhrade krtkov alebo hrabošov, pre aplikovanie tohto prístroja treba vykopať priestor, ktorý nebude oveľa väčší ako samotný plašič. Musí byť vložený do zeme zvislo, hore víčkom. Do zeme sa vkladá len dvoma spôsobmi: buď sa vsunie čiastočne do zeme len po víčko alebo úplne do zeme. V prípade uloženia celého plašiča do zeme, odporúčame si miesto uloženia označiť. Účinok prístroja sa očakáva v kruhu s polomerom do cca 12 metrov, čo predstavuje plochu asi 400 m².

Pokiaľ máte väčšiu plochu, odporúčame umiestniť viac takýchto plašičov, umiestnených v rojnici. Dlhoročné skúsenosti s odpudzovačmi doporučujú používať plašič hlodavcov nie len jednorázovo ale ponechať ich vo vašej záhrade preventívne dlhšie. Obmedzí to ich návrat späť do záhrady.

Napájanie: batériové, 6x1,5 V
Typ batérii: 6 x typ C (stredné monočlánky)
Doba prevádzky pri jednej sade batérií: cca až 5 mesiacov (záleží na kvalite batérií)
Pracovné prostredie: vnútorné a vonkajšie
Rozsah pracovných teplôt: - 20 ˚C až + 50 ˚C

Odpudzovače na hlodavcov, krtkov a hrabošov nájdete na: Odpudzovače hlodavcov