Ako vybrať diaľkomer

Vyhnite sa nepresným dohadom a upriamte svoju pozornosť na diaľkomery. Ak už plánujete vyraziť na lov alebo na strelnicu, nasledujúce tipy vám poradia, ako si vybrať správny diaľkomer.

Kedy zvážiť kúpu diaľkomera?

Zamyslite sa, či je pre vás vhodné nosiť zvlášť pozorovací ďalekohľad a zvlášť diaľkomer alebo radšej investujete do kombinácie binokulárneho ďalekohľadu s funkciou diaľkomeru.

Bežný diaľkomer nie je príliš vhodný na pozorovanie, a to vzhľadom na malý priemer objektívu, úzke zorné pole a nízku sveteľnosť za šera. Pri využití na strelnici je naopak výhodné mať klasický monokulárny diaľkomer kvôli jeho malým rozmerom.

Podsvietenie zobrazovaných údajov

Dôležitý faktor (hlavne na poľovačke) je, či sú zobrazované údaje na displeji podsvietené a či je možné nastaviť ich jas.

Nepodsvietené čierne čísla síce nepredstavujú žiadny problém počas dňa, ale za šera ich už nebudete vedieť odčítať a diaľkomer bude tým pádom nepoužiteľný.

Korekcia podsvietenia

Nemenej dôležitá je aj korekcia podsvietenia. Počas jasného dňa potrebujete silnejší jas, aby ste údaje vôbec videli a za šera potrebujete veľmi jemný jas podsvietenia, aby vám nepresvietil celé zorné pole.

Pri kvalitných diaľkomeroch je jas prispôsobený automaticky svetelným podmienkam a naviac si ho môžete manuálne upraviť. Ak však chcete využívať diaľkomer prevažne počas dňa, na strelnici nebudete podsvieteniu prikladať takú dôležitosť.

Meraná vzdialenosť

Podstatný údaj pri výbere diaľkomeru je maximálna vzdialenosť, ktorú je schopný diaľkomer zmerať.

TIP: Musíte si však uvedomiť, že maximálna vzdialenosť je uvádzaná za vhodných podmienok a pri určitej veľkosti a vhodnosti povrchu meraného objektu. Pri výbere diaľkomeru tento parameter „predimenzujte“ oproti vzdialenosti, ktorú budete v praxi reálne merať. To vám zabezpečí opakovane presné namerané údaje.

Priebežné meranie

Priebežné meranie - skenovanie - je funkcia, ktorá zobrazuje nepretržite vzdialenosť sledovaného objektu počas určitého časového úseku. Funkcia je vhodná na sledovanie pohybujúceho sa objektu.

Meranie sklonu

Meranie sklonu zobrazuje displej v uhlových stupňoch - je dôležitý pre výpočet bodu dopadu strely.

Snímanie atmosférických podmienok

Aj keď nejde o bežnú funkciu diaľkomerov, špičkové zariadenia disponujú snímačmi barometrického tlaku a teploty vzduchu.

Výpočet balistickej krivky

Výpočet balistickej krivky je doménou najlepších diaľkomerov, väčšinou majú možnosť prepojenia s PC, tabletom, mobilným telefónom alebo dokonca inteligentnými hodinkami. Prepojenie je možné káblom, alebo modernejším spojením cez Bluetooth.

V takýchto prípadoch má výrobca vypracovanú aplikáciu, ktorá disponuje databázou streliva rôznych značiek.

Stačí:

  1. vybrať strelivo, ktoré používate
  2. zadať ďalšie balistické údaje vyžadované aplikáciou
  3. uložiť si svoj profil
  4. prevziať uložený profil do diaľkomer - ten pri meraní urobí výpočty za vás a v závislosti na vašom nastavení vám môže zobraziť korekciu alebo počet záklikov na puškohľade potrebných pre presný zásah.

Celú ponuku diaľkomerov nájdete na: Diaľkomery