Naozaj potrebujeme úsťovú brzdu?

V nasledujúcom blogu sa budeme venovať terminológii z oblasti strelných zbraní, o ktorých často počujeme v poľovníckom a streleckom priemysle. Dnešný blog je venovaný úsťovým brzdám.

Čo je úsťová brzda?

Príslušenstvo, ako je úsťová brzda, sa dodáva v rôznych veľkostiach a tvaroch. Môže strelcovi pomôcť viac sa sústrediť na samotnú streľbu a pomôcť zlepšiť presnosť znížením citeľného spätného rázu. Úsťová brzda je zariadenie v tvare oceľovej rúrky, vyrobené pre rôzne zbrane so špeciálnymi výrezmi a otvormi. Tie pomáhajú presmerovať plyny vychádzajúce z ústia hlavne na zníženie určitých kľúčových funkcií pri konečnom procese streľby rozptýlením týchto plynov cez otvory alebo špeciálne výrezy na zariadení.

Úsťová brzda

Úsťová brzda v podstate presmerováva plyny vychádzajúce z hlavne cez jej otvory a výrezy. To, kde sú tieto otvory na samotnej brzde vyrezané, určuje účinky brzdy a mieru redukcie spätného rázu na základe jej konštrukcie a funkcií.

Aké sú výhody a nevýhody týchto prídavných zariadení?

Výhody: Pokiaľ ide o výhody úsťovej brzdy, najmä ak hovoríme o rôznych typoch bŕzd, všetky majú jednu spoločnú vlastnosť, a tou je zníženie spätného rázu. Prejdime si niektoré výhody úsťových bŕzd.

  • Môže vám pomôcť zamieriť na cieľ oveľa rýchlejšie
  • Môžu strelcovi pomôcť odhaliť miesto zásahu tým, že znižujú skok ústia hlavne
  • Zlepšuje presnosť znížením citeľného spätného rázu, najmä pre nových strelcov

Nevýhody: V skutočnosti neexistujú žiadne nevýhody. Pre väčšinu strelcov výhody prevažujú nad nevýhodami. Prejdime si niekoľko z nich, na ktoré sa podľa nás treba pozrieť, a sami sa môžete rozhodnúť, či sa oplatí mať ju alebo nie.

  • Pridajú vašej zbrani na dĺžke a mierne ju zaťažia
  • Hlasný hluk a potenciálne poškodenie uší, ak neurobíte dodatočné opatrenia a nepoužijete ochranu na uši
  • Ovplyvní spôsob, akým vaša zbraň strieľa, v dobrom alebo zlom

Vzhľadom na širokú škálu úsťových bŕzd na výber v rôznych štýloch a prevedeniach je najlepšie ďalej skúmať, aké brzdy vám budú najlepšie vyhovovať. Bežnejšie viacsmerové brzdy (radiálne porézne) poskytujú najmenšiu redukciu, zatiaľ čo zadné uhlové rezy poskytnú väčšiu redukciu. Pochopenie typov bŕzd a spôsobu, akým boli skonštruované a navrhnuté, vám výrazne pomôže pri rozhodovaní a pri výbere, ktoré budete potrebovať pre svoje strelecké zámery a účely.

Problémy a ich riešenie

Existujú informácie o tom, že úsťové zariadenia ovplyvňujú presnosť guľovnice. Zoberte to do úvahy, keď budete nabudúce na strelnici strieľať zo zbrane s novou úsťovou brzdou a roztiahne sa viac ako zvyčajne. Ak používate staršiu brzdu, skontrolujte, či sa v kanáliku a portoch nenahromadil karbón a podľa potreby ich vyčistite. Nesprávna veľkosť bŕzd, zlá kvalita, nesprávne nastavenie pri inštalácii a zlé závity môžu brániť účinnosti akýchkoľvek bŕzd a môžu spôsobiť niektoré vážne zranenia.

Pri výbere úsťovej brzdy odporúčame vyberať ju na základe jej funkčnosti na daný účel, a nie čisto len na základe vzhľadu alebo toho, ako "cool" vyzerá na zbrani. Nech už sú vaše názory na úsťové brzdy akékoľvek, vždy je skvelé viesť konštruktívnu diskusiu o love, streľbe a strelných zbraniach.

Ponuku príslušenstva k zbraniam nájdete na: Zbrane a strelivo