Tlmiče v poľovníckej praxi

Tlmiče v poľovníckej praxi

Po schválení novelizácie zákona č. 190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive, z 15.10.2022 je možné používať aj v poľovníckej praxi tlmič hluku výstrelu.  Medzi poľovníkmi začali diskusie o tom, aké sú ich výhody a nevýhody a či má vôbec význam používať tlmiče pri love. Mnoho poľovníkov odsúdi používanie tlmičov v poľovníckej praxi skôr, ako sa o nich dozvie relevantné informácie. Preto sa v nasledujúcich riadkoch budeme snažiť niektoré mýty o tlmičoch vyvrátiť a poskytneme vám informácie, na základe ktorých si môžete vytvoriť vlastný názor a rozhodnúť sa, či predsa len kúpu tlmiča nezvážite, aj keď ste doteraz boli proti.

Mýty o tlmičoch

"Tlmič je len pre pytliakov"

Výrok "tlmič je len pre pytliakov" ste už možno počul viackrát. Vychádza z predpokladu, že pri použití tlmiča nie je možné počuť výstrel, a preto je možné zatajiť ranu pri nekalých praktikách pytliactva. Nie je to však celkom pravdivé konštatovanie, pretože tlmič tlmí zvuk len na ústí hlavne. Pri použití streliva určeného na lov zveri, vzniká sonický tresk, nakoľko lovecké strelivo dosahuje vysoké rýchlosti striel. Tento zvuk tlmič nedokáže ovplyvniť, pretože nastáva v momente, keď už vystrelený projektil prekonáva rýchlosť zvuku. Použitie subsonického (podzvukového) streliva v poľovníckej praxi nie je príliš reálne, a to z dôvodu, že nedosahuje dostatočnú rýchlosť a energiu na lov raticovej zveri. To znamená, že tlmič reálne stlmí len zvuk vznikajúci na ústí hlavne a tým chráni sluch strelca a ostatných účastníkov v blízkosti strelca. Použitie tlmiča v konečnom dôsledku chráni naše zdravie.

"Tlmič zhoršuje presnosť"

Tvrdenie, že tlmič zhoršuje presnosť taktiež nie je pravdou. Tento mýtus vznikol pravdepodobne na základe toho, že použitie tlmiča môže zmeniť bod zásahu (nástrel) zbrane. Preto je po prvom namontovaní tlmiča potrebné ísť na strelnicu a vyskúšať streľbu bez tlmiča a s ním. Bod zásahu bude pravdepodobne rozdielny, no rozptyl pri streľbe s tlmičom nebude väčší. Práve naopak, tlmič znižuje spätný ráz zbrane a môže zvýšiť rýchlosť strely, čo má v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na presnosť. Je však vhodné poznamenať, že pri výbere tlmiča je dôležité si vybrať priemer otvoru tlmiča, a to, čo najbližšie k priemeru kalibru hlavne, na ktorej budete tlmič používať. Je síce možné použiť tlmič s väčším priemerom otvoru aj na menšie kalibre, no môže to spôsobiť väčší rozptyl ako pri zvolení presnejšieho otvoru tlmiča.

Skutočné výhody / nevýhody tlmičov

Ak sa pozrieme na tlmiče z praktického hľadiska ich najväčšími výhodami v poľovníckej praxi sú:

  • Výrazné zníženie spätného rázu : tlmič dokáže znížiť spätný ráz pri výstrele až o 50%, čo je určite nezanedbateľná hodnota. Hlavne pri používaní výkonných kalibrov je streľba s tlmičom oveľa príjemnejšia a možnosť opakovania streľby rýchlejšia, pretože zdvih hlavne je po výstrele menší a viete tak rýchlejšie opäť zacieliť.
  • Tlmenie extrémnych zvukových vĺn, ktoré spôsobujú poškodenie sluchu: kritická hranica hluku, ktorá môže spôsobiť okamžité poškodenie sluchu je 160db. Avšak, postupné poškodzovanie sluchu môže vznikať už pri 140db. Ak zmeriame hluk pri strelcovi s výkonnou zbraňou, môžeme sa dostať aj na 170db (merané za ústím hlavne v pozícií strelca). Ak zoberieme do úvahy, že tlmič stlmí hluk na ústí hlavne v priemere o 30 db, dostaneme sa na hranicu únosného hluku pre náš sluch. Mnoho poľovníkov tento faktor podceňuje, no vo vyššom veku je výrazné zhoršenie sluchu bežným problémom lovcov na celom svete.
  • Zníženie stresového faktoru zveri pri love: lov je pre zver stresovým faktorom a silný zvukový efekt tento stres umocňuje ešte viac. Pri použití tlmiča je zver menej stresovaná a skôr sa vracia na miesta, kde ste lovili.
  • Menší hluk pri love v blízkosti obývaných oblastí: hlavne pri ochrane poľnohospodárskych plodín pred raticovou zverou sa často loví aj v oblastiach bližšie k obývaným miestam. Použitie tlmiča je v tomto prípade určite opodstatnené, aby sme pri love, hlavne v neskorých večerných hodinách znížili hlučnosť výstrelov.
  • Eliminácia záblesku na ústí hlavne: pri streľbe v znížených svetelných podmienkach a pri použití nočného videnia pri znižovaní početnosti stavov diviakov v súvislosti s AMO, nám môže záblesk na ústí hlavne znemožniť sledovanie značenia zveri po zásahu. Tento jav vo veľkej miere (prípadne úplne) odstránime použitím tlmiča. Okrem zníženého spätného rázu zbrane, ktorý zvýši stabilitu zbrane pri streľbe, nám pohltenie záblesku na ústí hlavne tlmičom napomôže lepšie sledovať značenie zveri po zásahu.

Nevýhody tlmičov v poľovníckej praxi sú:

  • Zväčšenie rozmerov zbrane: napriek moderným poznatkom sú zákony fyziky neúprosné a rozmery tlmičov, ktoré sú schopné utlmiť dostatočne hluk na ústí hlavne, sú pomerne veľké. Aby sa celková dĺžka zbrane nestala nepraktickou, je vhodné zvoliť pri používaní tlmiča kratšie hlavne.
  • Zvýšenie hmotnosti zbrane: v závislosti na použitých materiáloch, tlmič viac-menej zvýši celkovú hmotnosť zbrane. Používajú sa rôzne materiály, ako napr. oceľové, ich nevýhodou je vyššia hmotnosť, no majú dlhšiu životnosť. Hliníkové majú nižšiu hmotnosť aj životnosť. Titánové majú nižšiu hmotnosť, dobrú životnosť, ale vysokú cenu.
  • Tlmič nedokáže úplne utlmiť hluk z výstrelu: napriek tomu, že je dobrým doplnkom pre utlmenie hluku pri výstrele a chráni naše zdravie, nedokáže hluk úplne eliminovať.

Výber  tlmiča

Výber tlmiča je pomerne jednoduchý, sú však základné pravidlá, ktoré by ste pred výberom mali vedieť:

  • výber správneho závitu pre vašu hlaveň:  na ústí hlavne môžu byť rôzne závity, preto je dôležité vybrať tlmič so správnym závitom.  Výhodné môže byť, ak si vyberiete tlmič, ktorý má možnosť vymeniteľných adaptérov pre rôzne závity. Môžete tak ušetriť, ak by ste chceli použiť tlmič aj na hlavniach s iným závitom.
  • správny priemer otvoru tlmiča pre skupinu kalibrov, do ktorej spadá vaša hlaveň: tlmiče sú vyrábané s otvorom, ktorý má určitú toleranciu. Táto tolerancia je určená pre určitú skupinu kalibrov podľa priemeru strely. Podstatné je vybrať tlmič s priemerom otvoru minimálne takým, ako najväčší kaliber, aký plánujete s tlmičom používať. Príliš veľké tolerancie však môžu spôsobiť zníženie presnosti.

 Množstvo kvalitných tlmičov od svetových výrobcov a čistiace prostriedky nájdete na: Tlmiče na športové a lovecké zbrane