Základy streleckého umenia

Keď príde na streľbu, hovoríme veľa o výzbroji. Hoci správne vybavenie z vás môže urobiť lepšieho strelca, existujú dôležité základy streľby, ktoré musíte ovládať, aby ste sa v streľbe skutočne zlepšili. Moderné príručky a inštruktori tieto zásady správnej streleckej praxe skomplikovali. Vrátime sa k skutočným základom tým, že sa zameriame na publikáciu americkej armády FM-23-31, kapitola 5: Strelecký výcvik. Štyri princípy, ktoré by ste mali ovládať, sú:

  • Strelecký postoj
  • Technika mierenia
  • Kontrola dýchania
  • Stlačenie spúšte

Princíp číslo 1: Strelecký postoj

Mnoho začínajúcich strelcov sa (oprávnene) tak sústredí na uchopenie pušky alebo pištole, že tento dôležitý prvý krok úplne vynechajú: Zaujať pohodlnú polohu v stoji, v sede alebo v ľahu. Budeme hovoriť o úchope, ale zabezpečenie stability celého rámu od hlavy až po päty zabezpečí aj minimálny citeľný spätný ráz. Pri správnej streleckej polohe je úchop druhoradý - vaše telo funguje ako nárazník na ovládanie zbrane.

Postoj (puška/strelná zbraň)

Strelecká poloha v stoji je jednou z najťažších na zvládnutie, pretože nie ste opretí o zem ani o žiadnu plošinu. Stoj je tiež to, čo by ste mali cvičiť ako prvé. Rýchlo si vybudujete istotu a naučí vás zmierňovať spätný ráz pomocou celého tela. Naučí vás, ako získať stabilnú polohu bez toho, aby ste sa spoliehali na akékoľvek pomôcky, a pomôže vám vyhnúť sa vytvoreniu zlých streleckých návykov, kým sa naučíte základy.

Osvedčené postupy

Poloha pažby: pažba by mala byť pevne pritlačená nie do ramena, ale do pravého horného (alebo ľavého horného, ak ste ľavák) kvadrantu hrudného svalu, vedľa podpazušia. Samotný vrchol pažby by mal byť v rovnakej výške ako kľúčna kosť.

Strelecký lakeť: vypnutie lakťa strieľajúcej ruky sa nazýva "kuracie krídlo" a je poznávacím znamením nového strelca. Lakeť spúšťacej ruky by mal byť pevne pritiahnutý k vášmu boku.

Nestrieľajúci lakeť: lakeť podpornej ruky by mal smerovať k zemi v relatívne strmom uhle nadol, nie do strany.

Poloha tváre, lícnica: líce, by malo pevne spočívať na pažbe, čo umožňuje, aby sa oko strelca prirodzene vyrovnalo so zameriavačom alebo optikou.

Umiestnenie nôh: nohy by mali byť od seba vzdialené na šírku ramien. Prsty oboch nôh by mali smerovať na cieľ. Strelec môže dosiahnuť stabilný postoj tak, že obe chodidlá budú rovnobežné, alebo tak, že chodidlo pod nestrieľajúcim lakťom umiestni mierne dopredu. V tomto prípade by sa mal strelec nakláňať dopredu, do zbrane.

Zlé návyky (vyhnite sa im)

Naklonenie sa dozadu: mnohí začínajúci strelci, najmä menší strelci, ktorí manipulujú s ťažkou dlhou zbraňou, majú tendenciu nakláňať sa dozadu a preč od zbrane. Ide o nestabilnú a potenciálne nebezpečnú polohu, ktorá môže mať za následok, že strelec bude od spätného rázu zrazený z nôh.

Neskláňanie sa: ďalší zlozvyk, ktorý sa často rodí z nedostatku sebadôvery, mnohí strelci správne a pevne nenatiahnu a nezasunú zbraň do hrudníka. Zbraň musíte pevne zastrčiť do hrudníka, aby ste znížili spätný ráz a vyhli sa pomliaždeniu hrudníka alebo kľúčnej kosti.

Smrtiaci úchop: pri budovaní sebadôvery majú začínajúci strelci tendenciu používať smrteľný zovretie zbrane, najmä z očakávania spätného rázu. To má nepríjemný vedľajší účinok v podobe stiahnutia ústia hlavne z cieľa a zrušenie umiestnenia výstrelu. Spätný ráz môže byť v skutočnosti horší, ak zbraň držíte príliš pevne. Váš úchop by mal byť pevný, ale nie taký pevný, aby sa vaše ruky a paže unavili. Váš hrudník by mal absorbovať väčšinu spätného rázu.

 

Postoj (pištoľ/revolver)

Ak zvládnete stabilnú polohu v stoji pri streľbe z pištole, budete skvelým strelcom. Streľba z ručnej zbrane bez polohy v stoji alebo na plošine si vyžaduje čo najpresnejšie dodržiavanie osvedčených postupov.

 

Osvedčené postupy

Postoj pri streľbe: podobne ako pri postoji pri streľbe z dlhej zbrane je najlepší strelecký postoj pri streľbe z pištole taký, pri ktorom sú nohy otočené k cieľu a sú rovnobežné, alebo nestrieľajúca noha vedie streliacu nohu, pričom strelec je opretý o zbraň.

Obojručné držanie: streľba jednou rukou sa v určitých prípadoch trénuje, ale v tomto prípade to nie je relevantné. Základy streľby vždy trénujte obojručne. Prsty strieľajúcej ruky by mali byť pevne obopnuté okolo rukoväte pištole. Palec strieľajúcej ruky by mal spočívať pod záverom, vedľa poistky a spúšte záveru. Nestrieľajúca ruka by mala obopínať strieľajúcu ruku tak, ako je to znázornené vyššie: nestrieľajúca ruka by mala byť pod strieľajúcim palcom a pred ním, pričom by sa mala opierať o rám pištole.

Umiestnenie prstov pred spúštou: stred špičky spúšťového prsta by mal stlačiť spúšť dozadu bez toho, aby ste zbraň ťahali doľava alebo doprava. Spúšťový prst by mal zostať mimo spúšte, kým nie je pripravený vystreliť.

Paže a lakte: obe ruky a lakte by mali byť vystreté a takmer rovné, ale nie zablokované. Oba lakte by mali byť symetrické a mali by smerovať nadol pod uhlom 45 stupňov.

 

Zlé návyky

Príliš vysoké alebo nízke uchopenie: pištoľ by sa mala uchopiť čo najvyššie bez toho, aby sa pás streleckej ruky dotýkal záveru. Príliš vysoké držanie ruky na zadnom páse pištole môže mať za následok, že pri cyklickom chode zbrane, skĺznica prereže ruku v blízkosti palca. Tomuto javu sa hovorí zákus záveru. Dobrý pár streleckých rukavíc môže zmierniť spätný ráz a pomôcť chrániť pred skĺznutím.

Blokovanie lakťov: blokovanie lakťov prenáša väčší spätný ráz na strelca a spôsobuje zlé nastavenie mieridiel a mierenie.

Naklonenie chrbta: začínajúci strelci sa pri manipulácii s ručnými zbraňami nakláňajú dozadu častejšie ako s dlhými zbraňami a tomu sa treba za každú cenu vyhnúť.

 

Sed (puška/strelná zbraň)

Sed (puška/strelná zbraň)

Len málo strelcov ovláda svoje pištole a revolvery z lavičky, preto sa zameriavame na sedenie s dlhými zbraňami. Do polohy v sede patrí trochu viac nuáns. Aj tu by ste mali uplatniť príslušné osvedčené postupy, o ktorých sme hovorili pri polohe v stoji.

 

Odporúčané postupy

Výška zbrane: vaša dlhá zbraň by mala byť v takej výške, ktorá je pre vás pohodlná. Keď máte lícnicu privretú na pažbe, vaša hlava by mala zostať relatívne vertikálna.

Strelecký lakeť: Strelecký lakeť by si mal zachovať rovnakú polohu ako v stoji. Teraz by však lakeť mal spočívať v 45-stupňovom uhle na vašej lavici alebo streleckej plošine.

Nestrieľajúci lakeť: bez ohľadu na to, kde spočíva nestrieľajúca ruka (na chrániči ruky alebo na pažbe, ako je znázornené vyššie), nestrieľajúci lakeť by sa mal tiež opierať o stôl alebo platformu pod uhlom 45 stupňov.

Nestrieľajúca ruka: nestrieľajúca ruka sa môže držať pažby ako v stoji, alebo by mala byť zasunutá pod pažbou a slúžiť ako sekundárna zadná opora. V tomto prípade je nestrieľajúca ruka nasmerovaná dozadu na strelca, a to poskytuje nestrieľajúcej ruke väčšiu plochu na poskytnutie lepšej opory. Táto poloha najlepšie funguje s pevnou dvojnožkou alebo streleckou opierkou.

Sedenie: celým telom by ste mali smerovať k cieľu. V závislosti od toho, na ktorú stranu strieľate, by mala byť pažba zarovnaná so strieľajúcou nohou a hrudníkom. Pri sedení môže byť pažba vyššie na kľúčnej kosti.

 

Zlé návyky

Príliš nízke sedenie: mnohí strelci sa domnievajú, že pri streľbe v sede je najlepšie dostať sa čo najnižšie na lavičku. To zaťažuje krk a núti vás krútiť hlavou pod zvláštnym uhlom. To podnecuje zlý pohľad na cieľ a následné sledovanie. Vždy si sadnite tak vysoko, ako vám to vaša dlhá zbraň a lavička dovoľujú. Trup by nemal byť naklonený dopredu o viac ako 30 až 45 stupňov, ako je znázornené vyššie. Investujte do dobrej dvojnožky alebo streleckých podložiek, aby ste pušku alebo brokovnicu vyniesli do výšky, v ktorej sedíte.

Zaťahovanie do ramena: ľahko sa môže stať, že pažba bude pri sedení jazdiť po hornom alebo vonkajšom okraji ramena. To je nestabilné a nabáda k zlému zvládaniu spätného rázu. Je to nepohodlné aj počas streľby. Udržujte pažbu zastrčenú čo najbližšie k vnútornej strane hrudníka a stredu kľúčnej kosti.

 

Predklon  (puška/strelná zbraň)

Pokiaľ ide o hornú časť trupu, všetky osvedčené postupy, ktoré sa vzťahujú na sedenie s dlhou zbraňou, platia aj pre polohu v ľahu. Táto poloha je najstabilnejším postojom pre dlhú zbraň a umožňuje strelcom plne sa sústrediť na ostatné tri základy. Dobrá poloha v predklone má dva ciele: čo najviac znížiť pohyb zbrane a citeľný spätný ráz.

 

Odporúčané postupy

Priamo na bruchu: Takto by ste mali sedieť, podobne ako strelec manipulujúci s touto zbraňou vyššie. Jeho telo je dokonale rovné na zemi a prebieha v jednej línii s puškou a cieľom. To zaručuje zmiernenie spätného rázu od ramien a hrudníka, po chrbte a do nôh. Investícia do nylonového puzdra na pušku môže poskytnúť určité polstrovanie a pohodlie aj pod hrudníkom a bruchom počas streľby v ľahu.

Nohy na rovine, nohy od seba: roztiahnite ich čo najširšie. Chcete vytvoriť čo najväčšiu plochu medzi profilom vášho tela a zemou. Udržiavanie nôh rovno a ďaleko od seba stabilizuje celé vaše telo. Týmto spôsobom sa tiež zapájajú svaly trupu a chrbta, ktoré vám pomáhajú podoprieť sa. Znižuje sa tým tlak a zaťaženie krku, ramien a lakťov.

Nestrieľajúci lakeť: lakeť, ktorý nie je vystretý, by mal pri sedení udržiavať spravidla rovnakú polohu, ako je znázornené na obrázku. Nestrieľajúci lakeť sa drží v 45-stupňovom uhle, ukotvený na zemi, pričom nestrieľajúca ruka je vpredu a podopiera pažbu alebo vzadu a podopiera pažbu.

Vystreľovací lakeť: tak isto, strelecký lakeť by sa mal držať v 45-stupňovom uhle k zemi.

Výška: pri streľbe v predklone je ešte dôležitejšie (a často aj ťažšie), aby sa vaša dlhá zbraň stretla s vami v správnej výške. Mimoriadnu pozornosť treba venovať tomu, aby ste mali k dispozícii správnu dvojnožku, streleckú opierku alebo dostatok vakov, aby ste dostali hlaveň a pažbu do výšky hrudníka.

Zlé návyky

Kývajúce nohy: Úplný základ polohy v ľahu spočíva v umiestnení vašich nôh. Keď sa začínajúci strelci približujú k streľbe v ľahu, majú tendenciu zabúdať na umiestnenie nôh a sústrediť sa na základy, ktoré majú priamy vplyv na zbraň. Je dôležité vyhnúť sa krúteniu nôh, ich približovaniu k sebe, ich zdvíhaniu a kopaniu (toto nie je hodinka na klebietky, vážení) alebo zdvíhaniu chodidiel.

Ľah na strane: telo chce pristupovať k streľbe v ľahu v miernom uhle, buď na ľavú, alebo na pravú stranu zbrane. To núti krk a hlavu pri zameriavaní krútiť. Uistite sa, že ležíte v dokonalej línii so zbraňou a cieľom, aby hlava zostala vzpriamená a smerovala dopredu.

Príliš nízke položenie: podobne ako streľba v sede, aj streľba v predklone nabáda k túžbe dostať sa čo najnižšie k zemi, čo však tiež vytvára tú pokrčenú, nepohodlnú polohu krku. Nezabudnite na ďalšie pomôcky ako podložky alebo na dobrú, vysokú a pevnú dvojnožku.

 

Princíp číslo 2: Mierenie

Teraz, keď už viete, ako sa dostať za svoju dlhú alebo ručnú zbraň, je čas zistiť, ako najlepšie zamieriť. Zamierenie zahŕňa oveľa viac než len vyrovnanie ústia zbrane s cieľom a stlačenie spúšte. Niektoré z týchto osvedčených postupov odporujú intuícii a vyžadujú si cvik.

Odporúčané postupy

Obe oči otvorené: Vždy strieľať s oboma otvorenými očami. Toto je najprehliadanejšia a najčastejšie používaná strelecká chyba. Aj tí najlepší strelci si zbytočne namáhajú oči tým, že majú jedno oko zatvorené a druhé sa snažia mať otvorené. Jednoducho to nefunguje dobre. Oči sú stvorené na to, aby zaostrovali a prijímali svetlo spoločne. Spočiatku sa to môže zdať zvláštne, ale ak zvládnete mieriť  s oboma očami otvorenými, eliminujete takmer polovicu napätia, ktoré strelec pociťuje pri výstrele.

Zaostrovanie: mnohí strelci majú problém s tým, na čo presne majú zaostriť. Máme sa sústrediť na zadné mieridlo, predné mieridlo alebo na samotný cieľ? Na dosiahnutie najväčšej presnosti by sa malo použiť zameranie na predné mieridlo (cieľnik). Na obrázku vyššie je vonkajší prstenec puškohľadu rozmazaný a zaostrený je len stredový červený bod. Keďže cieľ je v relatívne veľkej vzdialenosti, cieľ a predný zameriavač sa zobrazujú v rovnakej rovine a ľahko sa zaostrujú spoločne. Skutočná výzva nastáva pri streľbe na ciele na blízku vzdialenosť s ručnou zbraňou. Predný zameriavač je posunutý ďaleko od strelca a zaostrenie naň spôsobuje, že sa rozmazáva aj cieľ. Videnie rozmazaného cieľa je normálne a na zvládnutie tejto techniky je potrebné ho nacvičiť. Pri zaostrovaní môže pomôcť pár vysokokontrastných streleckých okuliarov. Pri každej streľbe je tiež vhodné používať ochranu očí.

Zarovnanie mieridiel: Predné a zadné mieridlá by mali byť pri zameraní cieľa dokonale zarovnané. Červené body, ďalekohľady a sieťky majú len jeden bod zamierenia bez predného alebo zadného zameriavača. Tieto zameriavače sa nazývajú "bezparalaxové", pretože používajú jedinú rovinu a nie je potrebné žiadne špeciálne vyrovnanie zameriavača.

Zlé návyky

Zameranie na cieľ cez zadné mieridlo: Zadné mieridlo je najbližšie k vám, takže je to to, načo sa chcete zamerať ako na prvé. Je to veľmi lákavé, aby ste získali tesný súlad. Ale jednoducho musíte pracovať na tom, aby ste sa sústredili len na jedno. Držte sa len predného mieridla.

Príliš dlhé mierenie: je jednoduchým faktom, že ak sa pokúšate zaostrovať príliš dlho pred stlačením spúšte, vaše oči sa unavia. Stratíte ostrosť, vaše ruky a úchop sa môžu unaviť a nakoniec si zničíte obraz mieridiel a budete musieť znova nastavovať.

Odvrátenie očí od cieľa: prekonanie tohto zlozvyku si vyžaduje čas. Začínajúci strelci majú tendenciu pri stláčaní spúšte zatvárať oči alebo odťahovať pohľad od mieridiel alebo optiky. Je to prirodzená reakcia na náhly spätný ráz. Musíte si natrénovať, aby ste si udržali obraz v hľadáčiku a sledovali výstrel. Pracujte na tom, aby ste udržali zaostrenie predného cieľnika a vyrovnanie mieridiel počas celého stlačenia spúšte.

Princíp číslo 3: Dýchanie

Toto je druhý neprehliadnuteľný princíp dobrej streľby, ktorý samozrejme viac ovplyvňuje nových strelcov: práve dýchanie. Zohráva väčšiu úlohu pri umiestnení a presnosti výstrelu, ako si myslíte. Ešte horšie je, že keď sa dostanete za spúšť prirodzene to vyvoláva nervozitu a určitá vzrušenie, čím sa zvyšuje vaša srdcová frekvencia, a tým aj nutkanie rýchlo dýchať.

Odporúčané postupy

Dýchajte pomaly a zhlboka: keď začínate strieľať po prvýkrát, pred každým výstrelom venujte chvíľu vedomej kontrole každého svojho nádychu. Vdychujte zhlboka a pomaly, ale bez toho, aby ste sa snažili naplniť pľúca, akoby ste sa mali ponoriť. Na jednu sekundu sa zastavte a rovnakým spôsobom vydýchnite.

Pri výdychu stlačte spúšť: pri nádychu sa vám rozšíri hrudník, zvýši sa tep, rozšíria sa cievy a pri tejto chvíľkovej kontrolovanej pauze môžete cítiť tlak v pľúcach a hlave. Všetky tieto faktory môžu brániť výstrelu. Najlepšie je vydýchnuť a až potom stlačiť spúšť. Keď sú pľúca prázdne, hrudník a vnútorné svaly jadra sa prirodzene stiahnu. Chvíľkové upokojenie v dôsledku nižšej srdcovej frekvencie vytvára dokonalé okno na vykonanie čistého výstrelu.

Medzi jednotlivými výstrelmi sa nadýchnite: jeden plný nádych medzi jednotlivými výstrelmi vás núti udržiavať stabilné dýchanie a vytvára konzistentnú kadenciu, ktorá vám umožní viac sa sústrediť na ostatné základy. Tempo záberov s dýchaním pomáha rozvíjať aj svalovú pamäť v rukách aj v pľúcach.

 

Zlé návyky

Zadržiavanie dychu: tá polsekundová pauza medzi nádychmi spôsobuje, že chcete zadržať dych úplne. Robíme to často, keď sa sústredíme na dôležité úlohy, ktoré si vyžadujú jemnú motoriku. Toto je zlozvyk, ktorého sa musíte zbaviť, ak sa chcete stať skvelým strelcom. Skutočne, je to zlozvyk, ktorého sa treba úplne vzdať: zadržiavanie dychu spôsobuje nedostatok kyslíka v mozgu a môže brzdiť jemnú motoriku. Môže dokonca spôsobiť tunelové videnie a závraty. To sú dve veci, ktoré nechcete zažiť pri obsluhe nabitej strelnej zbrane.

Príliš pomalé alebo rýchle dýchanie: je ľahké príliš sa sústrediť na základné veci. Nebojujte so svojou prirodzenou kadenciou dýchania, inak sa vám aj tak zatočí hlava a budete mať nedostatok kyslíka. Ak sa vám zahmlieva optika alebo strelecké okuliare, urobte si prestávku a osušte ich.

Princíp číslo 4: Stlačenie spúšte

Základný princíp č. 4: Stlačenie spúšte

Konečne okamih pravdy: zamerali sme sa na to, ako sa pri streľbe nehýbať, čo je celkom jednoduché. Stláčať spúšť a robiť to správnym spôsobom, ale také jednoduché nie je. Je to moment, keď si nacvičujete neuveriteľne presné a kontrolované pohyby s vedomím, že nad vašou rukou a pred vašou tvárou vybuchne výbušnina. Práve preto je stlačenie spúšte najťažším základom na zvládnutie.

 

Odporúčané postupy

Ťahajte s bruškom prsta: bruško je stred prsta medzi posledným kĺbom a končekom prsta. Je to miesto, kde nájdete stredový vír odtlačku prsta. Na stlačenie spúšte používajte len bruško prsta. Väčšina spúští má ťahovú hmotnosť od 1,3 do 3,6 kg a používanie bruška prsta zaručuje, že všetku túto silu ťaháte priamo dozadu, nie doľava alebo doprava a vyhadzujete hlaveň mimo cieľ.

Praktizujte jedno plynulé stlačenie: čím viac stlačíte spúšť, tým viac sa stlačí pružina za ňou. Táto kompresia sťažuje ďalšie stláčanie spúšte. Aby ste tento postupný nárast tlaku prekonali dôsledne a plynulo, musíte sa oboznámiť s tým, aká veľká sila je potrebná na to, aby kladivko padlo. Rovnakú silu použite pri každom stlačení spúšte. Ak zistíte, že vaša spúšť je jednoducho príliš ťažká, každý strelec môže znížiť hmotnosť ťahu alebo vylepšiť pružiny.

Nepredpokladajte: je isté, že keď budete sledovať začínajúceho strelca, ako prvých niekoľko tucetkrát stláča spúšť, bude sa triasť. Najdôležitejšie je, že sa zachveje pred výstrelom alebo pri výstrele. Prečo? Pretože očakávajú okamih, keď sa spúšť odlomí od záveru a nechá kladivko alebo úderník zapáliť náboj v komore. Prekonať to je jednoduché a vyžaduje si to nácvik plynulých stlačení spúšte. Ak zakaždým použijete konzistentnú silu bez zaváhania, moment, keď kladivko padne, bude prekvapením. To je dobré, pretože to znamená, že vy, strelec, nemôžete ovplyvniť trajektóriu nábojov trhnutím zbrane pred tým, ako vystrelí.

Následný výstrel: všetky spúšte majú určitý stupeň prekročenia dráhy. Nasledovať znamená stlačiť spúšť za bod, kedy sa zlomí jazýček a dokončiť celý pohyb spúšte. Predstavte si to ako golfový švih a sledujte jeho priebeh, aby ste zaistili, že celý pohyb bude plynulý a dobre rozohraný. Ignorovanie spúšte a počúvanie len samotného pohybu spúšte vám pomôže prekonať to chvenie a trhanie, ktorým trpia noví strelci pri získavaní dôvery.

Zlé návyky

Šklbanie spúšťou: netrhať spúšťou je výzvou pre každého strelca. Jeho prekonanie nie je len mentálnym, ale aj fyzickým výkonom. Vaše svaly využívajú dva typy vlákien, ktoré sa nazývajú rýchlymi a pomalými vláknami. Vlákna s rýchlym zhybom vyvolávajú rýchle, náhle pohyby. Pomaly šklbajúce vlákna zabezpečujú to "pomalé spaľovanie", konzistentný pohyb pod záťažou alebo tlakom. Hovoríme tu len o prstoch a spúšťačoch, ale je to dôležité a veľmi použiteľné. Musíte trénovať spúšťací prst, aby ste používali vlákna pomalého svalu s premysleným tempom.

Šliapanie na spúšť: je to škaredý bratranec trhnutia. Zriedkavo úplne začínajúci strelci doslova plácajú prstom po akcii, čím budujú hybnosť pred kontaktom so spúšťou. To je ešte horšie a je to neklamný znak toho, že vaša spúšť je príliš ťažká alebo ste príliš nervózni.

Stláčanie v mieste kĺbu: toto nadväzuje na myšlienku, že spúšť môže byť prekvapivo ťažká na stlačenie. Ak sa strelcov prst na spúšti unaví, môže namiesto toho zamestnať prvý kĺb na prste. To prakticky zaručuje, že vytiahnete spúšť mimo terča v smere vašej strieľajúcej ruky, a mali by ste sa tomu vyhnúť.

Zdroj:  FM-23-31, Chapter 5