Prečo nosiť do lesa TETRAO BEAR SPRAY?

TETRAO BEAR SPRAY je aerosólový sprej určený na obranu proti medveďom s dostrekom až do 10 metrov. Používa sa, aby sa človek mohol chrániť pred útokom zvierat - predovšetkým medveďov, ktoré sa vyskytujú v divokej prírode.

TETRAO BEAR SPRAY obsahuje kombináciu najsilnejšej synergickej zmesi fyziologicky najúčinnejších zneschopňujúcich dráždivých látok s kombinovanými účinkami označovanými ako CS, CN, OC, CR. Tieto látky spôsobujú takmer okamžitý zastavovací účinok a ich účinnosť trvá minimálne 15 až 30 minút. Po zasiahnutí pri kontakte so sliznicami alebo kožou zvierat spôsobuje okamžité pálenie a bolesť. Zvieratá sú na takéto látky extrémne citlivé, pretože majú oveľa senzitívnejšie receptory na teplo a bolesť ako ľudia. Pri použití sa sprej rozprašuje vo forme oblaku, ktorý sa rozptyľuje vzduchom s dosahom až do 10 metrov. Po zasiahnutí sa zviera stáva dočasne paralyzovaným, vďaka čomu získava človek potrebný čas na uniknutie. Vysoký tlak v nádobe spreja zaisťuje, že pri použití naberá tryskajúca látka rýchlosť až 114 km/h čo umožňuje použitie spreja aj v nepriaznivom počasí a silnom protivetre.

V prípade ak sa medveď cíti nebezpečne alebo ohrozene, môže kvôli svojej sile a veľkosti pri potenciálnom útoku predstavovať obrovskú hrozbu pre človeka. Použitie spreja proti medveďom môže pomôcť zabrániť útoku medveďa a chrániť ľudí pred zraneniami alebo smrťou a to bez spôsobenia trvalého zranenia zvieraťa. TETRAO BEAR SPRAY sa oplatí zaobstarať každému, kto sa rád vydá do prírody a to najmä do oblastí, kde sa vyskytujú medvede alebo iné nebezpečné zvieratá. Nemenej dôležitý je aj výber správneho spreja proti medveďom, pretože existujú rôzne druhy líšiace sa vo veľkosti, type fľašky a taktiež v obsahu účinných látok. Je dôležité si vybrať sprej, ktorý má dostatočný výkon, účinok a dostrek na to, aby účinne ochránil používateľa.

Sprej proti medveďom je dlhodobo považovaný za účinný spôsob ochrany proti útokom zvierat. Odborníci na divokú prírodu a ochranu zvierat ho často odporúčajú ako súčasť základného vybavenia pre každého, kto sa vydáva do prírody. Niektoré štúdie a skúsenosti ukázali, že použitie spreja proti medveďom má vysokú úspešnosť v zastavení útoku medveďa.

Podľa skúseností Správy národných parkov v Spojených štátoch, mal sprej proti medveďom úspešnosť až 90% v zastavení útoku medveďa grizzly  a 92% úspešnosť v zastavení útoku medveďa čierneho.

Zaujímavé poznatky získali aj výskumníci z Univerzity of Calgary v Kanade, ktorí sa venovali porovnaniu účinnosti použitia spreja proti medveďom voči strelným zbraniam. Prezentovali výsledky štúdie, v ktorej sa potvrdilo, že sprej proti medveďom bol oveľa účinnejší ako strelná zbraň v zastavení útokov medveďov. Na základe reálnych útokov medveďov grizzly a čiernych medveďov sa ukázalo, že sprej proti medveďom zastavil útoky v 92% prípadov, zatiaľ čo strelné zbrane boli úspešné iba v 67% prípadov.

V súčasnej dobe mnoho parkov a národných rezervácií v Spojených štátoch a Kanade vyžaduje, aby návštevníci nosili sprej proti medveďom pri návšteve parku povinne. V prípade možného útoku medveďa by tak boli schopní ochrániť seba aj svojich blízkych.

Výhodou použitia TETRAO BEAR SPRAY sa teda stáva aj fakt, že pri prípadnom použití nedôjde k trvalému zraneniu alebo smrti zvieraťa. Tým sa stáva sprej proti medveďom nie len účinnejším a bezpečnostnejším spôsobom obrany, ale taktiež aj etickejším. Nosenie spreja proti medveďom predstavuje užitočný nástroj ochrany pre všetkých, ktorí sa pohybujú v prírode či už rekreačne alebo pracovne.

Zakúpením produktov modernej a profesionálnej značky TETRAO podporujete návrat ohrozeného druhu Hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) späť do prírody. IBO POĽOVNÍK sa aktívne podieľa na zvýšenie populácie tohto druhu vo voľnej prírode a zároveň na zlepšení kvality jeho životného prostredia.

Kompletnú ponuku obranných sprejov TETRAO nájdete tu: Obranné spreje TETRAO