Najčastejšie otázky o postrekovačoch

Aký benzín používať do benzínového postrekovača/ rosiča?

Keď ide o dvojtaktný motor mix benzínu a oleja, potrebujete pridávať palivo v pomere 1:50 - na 5 litrov benzínu potrebujete 1 dcl oleja.

Ako to je s pozáručným servisom a opravami?

Opravy, ako aj starostlivosť po uplynutí záručnej lehoty, sú pre nás samozrejmosťou. Máme svoje vlastné servisné stredisko, kde vám pomocníka spojazdní náš tím profesionálov.

Aká je výdrž batérie pri AKU postrekovači?

Ide o hodinu a pol pracovného času pri 4 Ah akumulátore.

Mám možnosť dokúpenia druhého akumulátora ako aj príslušenstva?

Áno, zakúpenie viacerých variant akumulátorov ako ja príslušenstva pre postrekovače, ako sú predlženia, trysky a podobné príslušenstvo, je možné. Nezabúdajte na variabilitu akumulátorov aj s inými produktami od firmy Villiger.

Ako sa starať o postrekovač po sezóne?

Pri všetkých postrekovačoch platí - a to nielen po sezóne, ale aj po každom postreku - riadne postrekovač vypláchnuť a také isté množstvo vody vystriekať, čí si ušetríte starosti so zalepenou alebo upchanou tryskou.

Pri AKU postrekovačoch je samozrejmosťou postarať sa o akumulátor - uskladniť ho mimo nepriazni počasia na teplejšie miesto a nezabudnúť ho raz mesačne napojiť na nabíjačku. Touto starostlivosťou si predĺžite životnosť akumulátora.

Pri benzínových postrekovačoch a rosičoch je dôležité odstrániť pohonné latky - benzín a otvoriť klapku páčkou sýtiču, ktorý uľahčí štart do novej sezóny.

Čo nalievať do postrekovačov?

Pesticídy sú chemické látky, ktoré sa v poľnohospodárstve a v lesníctve používajú proti chorobám, plesniam, škodcom a burine. Boli vytvorené, aby usmrcovali alebo iným spôsobom poškodzovali živé organizmy, ktoré škodia a sú škodcami.

Postreky môžeme rozdeliť podľa cieľového organizmu, na ktoré pôsobia:

- Insekticídy sú prostriedky proti hmyzu a roztočom. Rozoznávame ich podľa spôsobu prenikania organizmu na kontaktné, požierané, vdychové alebo dotykové.

- Herbicídy sú chemické látky, ktoré sa využívajú na ničenie buriny. Patria medzi pesticídy (látky ničiace organizmy). Väčšinou sa vstrebávajú cez listy a rozvádzajú sa do stopiek a koreňov. Zasiahnuté buriny zastavujú svoj rast a vývin a odumrú. Tieto sa ešte delia na totálny herbicíd (keď chceme, aby odumrelo všetko živé) a selektívny herbicíd (príkladom je postrek trávnika).

- Fungicíd je chemická látka, ktorá sa používa na ničenie húb a plesní. Patria k nim rôzne zlúčeniny medi, ortuti, zinku a iných ťažkých kovov.

- Rodenticídy sú chemické zlúčeniny určené na ničenie hlodavcov v poľnohospodárstve alebo domácnostiach. Sú založené na báze fosforovodíka, fosfidov alebo warfarínu. Tieto pesticídy sú jedovaté aj pre človeka.

- Akaricídy sú chemické zlúčeniny určené na ničenie roztočov. Sú založené na báze malatiónu alebo meoinphosu. Akarcídy sú prípravky, ktoré ničia pavúkovitých škodcov rastlín. Do tejto skupiny prípravkov patrí väčšina organofosfátových insekticídov, všetky sírnaté fungicídy a špeciálne akarcídy.

- Molluskocídy sú chemické zlúčeniny určené na ničenie mäkkýšov.

Kedy a ako postrekovať?

Postreky voľte aj podľa sezónnosti, ale hlavne podľa druhu škodca a potreby v danej situácii.

1. Predjarný postrek, aplikácia pred rozkvitnutím, keď postrek musí byť aplikovaný vo výdatnom a súvislom množstve.

2. Postrek proti voškám - voška patrí medzi najrozšírenejších škodcov v záhrade. Na Slovensku sa vyskytuje približne 600 druhov a vie sa z nich stať vážny a nebezpečný škodca, preto netreba zanedbať ošetrenie.

3. Postrek proti pásavke zemiakovej. Pásavka má v teplejších oblastiach Slovenska dve, v chladnejších oblastiach jednu generáciu za rok. Prezimuje v štádiu chrobákov v pôde, ktorú opúšťa zvyčajne od polovice mája. Pásavka zemiaková poškodzuje okrem zemiakov aj rajčiny a baklažány.

4. Hospodársky najvýznamnejšou chorobou viniča je múčnatka viniča. Napáda strapce, listy i letorasty viniča. Najväčšie škody spôsobuje pri skorom napadnutí mladých bobúľ, ktorých povrch stvrdne, zhnedne a ich pokožka často aj praská. Na povrchu dozrievajúcich bobúľ vzniká lúčovite sa rozrastajúca sieť hubových vláken pôvodcu ochorenia. Podobné príznaky možno pozorovať aj na letorastoch. Tu už na mieste pri väčších plochách zapojte do práce rosič.

5. Pre nadšencov pekného trávnika je tu selektívny postrek Bofix, ktorý zabezpečí pekný trávnik bez buriny.

6. Postrekovač alebo rosič nemusí byť len nástroj ničenia, ale môžete ho použiť na prihnojenie rôznymi hnojivami či listovými výživami.

Ako pripraviť postrekovač na zimu?

Kľúčové je čistenie

Hoci váš postrekovač nie je medveď, aj ten musíte pripraviť na zimný spánok:

1. Postrekovač dôkladne vyčistite zvonka aj zvnútra.

2. Skontrolujte, či nemá praskliny, úlomky alebo škrabance.

3. Do postrekovača aplikujte nemrznúcu zmes.

4. Zabaľte postrekovač do prachu vzdorného igelitu a odložte na bezpečné miesto so stálou teplotou.

Postrekovač je citlivé zariadenie, keďže pre správne fungovanie pracuje s tlakom a množstvom malých trubičiek a súčiastok. Tie je potrebné pred zimou dôkladne vyčistiť a uzavrieť ich konce. Cez ne by sa mohli do zariadenia dostať pavúky, spraviť si tam hniezdo a trubky upchať.

Nezabudnite vyčistiť aj zásobníky a nádrže. Najlepšie je postrekovač úplne demontovať, skontrolovať ventily a filtre, všetky vyčistiť a následne opäť zmontovať. Cieľom čistenia postrekovača pred zimou je odstrániť všetky zostatkové chemikálie, ktoré by mohli v systéme začať oxidovať a spôsobiť koróziu. To ho môže nenávratne poškodiť.

Skontrolujte praskliny a trhliny

Popri tom, ako budete postrekovač demontovať a čistiť jednotlivé diely prístroja, nezabudnite skontrolovať aj náhodné praskliny, škrabance a malé úlomky. Ak ich včas zachytíte, viete si s prasklinami jednoducho poradiť špeciálnou páskou na praskliny, trhliny a škáry. Tieto lepiace pásky sú vyrobené zo špeciálneho papiera, ktoré poznáte z kúpaliskových nafukovačiek.

Zabránia prietoku či úniku vody a rozširovaniu trhliny v postrekovači. Včasným objavením poškodenia viete rýchlo predísť aj korózii, ktorá sa odstraňuje komplikovaným spôsobom a postrekovač môže úplne poškodiť. Ideálne je s postrekovačom zaobchádzať opatrne a vyhnúť sa akémukoľvek fyzickému poškodeniu.

Nezabudnite na nemrznúcu zmes

Nezabudnite na aplikáciu nemrznúcej zmesi do postrekovača. Citlivé filtre a trubky v postrekovači môžu byť v zime ľahko poškodené náhlym poklesom teploty. Dbajte o to, aby chladiaca zmes obsahovala najmä inhibítor tolil-triazol a monoetylénglykol a namiešali ste ich s destilovanou vodou. Zabezpečíte rovnomernú cirkuláciu nemrznúcej zmesi v celom systéme ostrekovača.

Posledným krokom, na ktorý nezabudnite, je správne uloženie postrekovača do pivnice či skladu. Odporúčame vám zariadenie zabaliť do ochrannej fólie alebo pevného igelitu. Vďaka nemu sa k trubkám nedostanú hlodavce, ktoré by ich mohli prehryznúť. Rovnako ani hmyz, ktorý by si v tesných častiach postrekovača mohol spraviť vlastné hniezdo, či úkryt a postrekovač upchať.

Dôkladne zabalený postrekovač odložte na miesto s nekolísavou teplotou až do momentu, keď ho budete opäť na jar potrebovať. Takto vyčistený postrekovač, do ktorého ste aplikovali nemrznúcu zmes a uložili ho na bezpečné miesto bez prístupu škodcov, bez problémov vydrží do jari a bude fungovať ako úplne nový. Správnou starostlivosťou vám vydrží dlhé roky.