Ako tlmiče ovplyvňujú presnosť?

Otázka vplyvu tlmiča na presnosť strelnej zbrane sa rieši už od zavedenia týchto zariadení na začiatku 20. storočia - tlmiče sú na svete už viac ako 100 rokov. Dnes už vieme, že tvrdenie: "tlmič zhoršuje presnosť" je mýtus. Prinášame vám ďalšiu aktuálnu tému zo série o tlmičoch, ktorej sa venujeme v nasledujúcich riadkoch. Zameriame sa na otázky, aký vplyv môže mať tlmič na presnosť a čo môžeme urobiť, aby sme situáciu napravili alebo či je vôbec potrebné ju napraviť.

Ovplyvňujú tlmiče presnosť?

Krátka odpoveď znie: áno, tlmiče ovplyvňujú presnosť strelnej zbrane, ale nie vždy tak, ako by sme očakávali. Niekedy sa môže presnosť vašej zbrane po nasadení tlmiča zhoršiť, inokedy sa presnosť naopak zlepší. Ak vidíme zmenu k lepšiemu, je to skvelé. Ak vidíme zmenu k horšiemu, netreba sa obávať. Budeme sa zaoberať viacerými spôsobmi, ako to môžeme napraviť. Najskôr sa však pozrieme na to, prečo môže tlmič ovplyvniť presnosť.

Vplyv tlmičov na vlastnosti hlavne

Predpokladajme, že používate vysokokvalitnú strelnú zbraň, ktorú navrhli a zmontovali ľudia, ktorí vedia, čo robia, a ktorým záleží na tom, aby sa k spotrebiteľovi dostal vysokokvalitný výrobok. Hlaveň vašej strelnej zbrane je jemne vyladený kus kovu a v skutočnosti je dosť pružná a jej pohyby sú príliš malé na to, aby sme ich videli voľným okom. Akýkoľvek vonkajší vplyv na hlaveň môže zmeniť jej pohyb a fungovanie. Aj preto má väčšina dnes vyrábaných zbraní voľne plávajúce hlavne, aby sa minimalizoval vplyv akéhokoľvek tlaku, ktorý by mohol pôsobiť na hlaveň a ovplyvniť tak vyváženosť či výkon. Na vyváženosť a presnosť majú vplyv aj držanie pažby a používanie nastrelovacieho stojana alebo opierky. Štýl streľby mení spôsob, akým sa pohybuje hlaveň zbrane a môže mať vplyv na jej vyvážené vlastnosti a výkon. To isté platí aj pri nasadení tlmiča. Nemusí to byť viditeľné, ale aj najmenšia pridaná hmotnosť tlmiča mení spôsob, akým hlaveň sedí v pokoji a ako sa pohybuje pri streľbe. Výsledkom je určitá zmena vo vyváženosti.

Čo robiť, ak cítite, že vaša presnosť pri používaní tlmiča klesá

Ak je všetko v poriadku a vaša kombinácia zbrane a tlmiča je správne nastavená, pravdepodobne sa vaša presnosť zlepší. Čiastočne je to spôsobené nižším spätným rázom, ktorý pociťujete vďaka tlmiču, ktorý okrem zníženia decibelov vykonáva aj ďalšiu prácu. Ak však zaznamenáte zníženie presnosti, netreba podliehať strachu. Existuje niekoľko vecí, ktoré môžete skontrolovať, aby ste zistili, čo je príčinou.

  • Zaistite správne zarovnanie závitov

Toto sa môže zdať ako samozrejmosť, ale oplatí sa to vždy kontrolovať. Uistite sa, že je váš tlmič správne zarovnaný na závitoch hlavne. Akýkoľvek náklon alebo priečny závit, ktorý vedie k nesprávnemu zarovnaniu - bez ohľadu na to, aký malý môže byť - bude mať vplyv na vašu presnosť. Kľudne si odmontujte tlmič, skontrolujte jeho závity a závity vašej zbrane a potom ho nasaďte späť, pričom dbajte na to, aby boli správne zosúladené. Ak bola montáž zverená do rúk odborníkov, malo by to byť v poriadku.

  • Prehodnoťte svoju muníciu

Niektoré náboje a hmotnosti striel sú v určitých zbraniach výkonnejšie. Platí to bez ohľadu na to, či strieľate s tlmičom, alebo nie, to môže byť spôsobené drážkovaním hlavne a tým, ako to ovplyvňuje výkon strely. Môže sa stať, že pri tlmenej streľbe budete musieť prejsť na iné strelivo, aby ste zabezpečili najlepší výkon svojho zariadenia.

  • Premerajte si zameriavaciu optiku

Možno zistíte, že aj keď vaše náboje nezasahujú tam, kde pred nasadením tlmiča, stále sa dobre zoskupujú, len nie na rovnakom mieste. Mohli by ste jednoducho premerať svoj optický prístroj na tento nový bod zásahu. Ak plánujete často meniť streľbu s tlmičom a bez tlmiča, môže to byť trochu nepríjemné, ale určite je to jednoduché riešenie, ktoré treba zvážiť.

  • V prípade potreby použite adaptér so závitom

Je možné, že závity na vašej zbrani a tlmiči sú správne spracované bez problémov, a napriek tomu spolu dobre nefungujú. Je tiež možné, že závity na jednom alebo oboch vašich komponentoch nie sú úplne správne. To neznamená, že musíte vyhodiť viac peňazí za novú hlaveň alebo tlmič. Namiesto toho môžete skúsiť použiť závitový adaptér, ktorý bude fungovať ako akýsi prostredník medzi hlavňou a tlmičom. Adaptér môže byť schopný vyrovnať nezrovnalosti medzi týmito dvoma komponentmi.

  • Iné možné riešenia

V prvom rade sa uistite, že tlmič je správne pripevnený k vašej strelnej zbrani. Uvoľnený tlmič môže určite viesť k problémom s presnosťou. Skontrolujte ústie hlavne a uistite sa, že je riadne zakončená a bez defektov, ktoré by mohli ovplyvňovať strelu hneď, ako ho opustí. Niektoré zbrane opúšťajú továrne s drsným zakončením; je to nešťastné riešenie, ale stáva sa to. Problémy sa môžu vyskytnúť aj pri preprave tovaru. Taktiež sa môže poškodiť aj pri páde. Preto je potrebné si vždy ústie hlavne skontrolovať. Ak má poškodenie alebo iné nedokonalosti budete mať problémy s presnosťou bez ohľadu na to, či používate tlmič alebo nie. Budete to musieť vyriešiť hneď, pretože pri tomto probléme nepomôžu žiadne adaptéry na závit ani opätovné zameriavanie.

Ďalšia vec, ktorú by ste mali urobiť, je skontrolovať prepážky vášho tlmiča a uistiť sa, že sú správne dotiahnuté. Väčšina, ale nie všetky tlmiče s odnímateľnými prepážkami majú indexovacie body, ktoré zabezpečia ich správne dotiahnutie pri opätovnej montáži. Napriek tomu sa môžu vyskytnúť chyby a musíte si byť istí, že je všetko správne namontované. Ak je problém s dotiahnutím, môže to viesť k zrezaniu alebo úderom do prepážok. Je to spôsobené nárazmi striel do prepážok, čím bude výkon strely trpieť, kým tlmič neopravíte. Takýto problém určite neignorujte ani sa ho nepokúšajte odstrániť sami. Pokračovať v používaní tlmiča po náraze do prepážky je nebezpečné, a mal by ho riešiť výrobca.

Celú ponuku tlmičov nájdete na: Tlmiče na športové a lovecké zbrane