Ako nadobudnúť tlmič hluku výstrelu?

Pravdepodobne už viete, že lov s tlmičom pomáha chrániť váš sluch, znižuje hlukové znečistenie a pohlcuje spätný ráz výstrelu. Slovensko sa zaradilo k viac ako desiatke európskych krajín, kde je lov zveri s pomocou tlmiča hluku výstrelu povolený. Novelizácia zákona o zbraniach a strelive, ktorá nám umožňuje nadobudnúť a používať tlmič, platí len zopár mesiacov,  no mnohých z vás zaujíma, ako vlastne prebieha proces nadobudnutia tlmiča. Preto sme pre vás v nasledujúcich riadkoch pripravili zopár informácií ako postupovať pri kúpe tlmiča hluku výstrelu.

Celý proces by sa dal zjednodušene zhrnúť do štyroch základných bodov:

  1. Základy výberu tlmiča

Jednou so základných vecí pri výbere tlmiča je zvoliť tlmič so správnym závitom, ktorý je vhodný pre vašu zbraň. Závity, s ktorými sa väčšinou môžete stretnúť sú: M18x1; M17x1; M16x1; M15x1; M14x1; M13x1; 5/8"-24 UNEF; ½"-28; ½" -20 UNEF.

Existujú však aj tlmiče, na ktorých je možné vymieňať adaptéry s rôznymi typmi závitov ako napríklad pri tlmičoch TETRAO by B&T. To je určite výhoda ak by ste chceli použiť tlmič aj na zbrani, na ktorej máte iný závit.

Pri kúpe tlmiča je tiež potrebné myslieť na výber vhodnej skupiny kalibrov, pre ktorú je tlmič určený. Napr. ak máte .308 Win. zvolíte tlmič pre .30-tkové kalibre prípadne v metrickej sústave je to do 8 mm. Dôležité je hlavne to, aby bol priemer otvoru väčší ako priemer strely. Nie je však vhodné zvoliť príliš veľký priemer vzhľadom k vášmu kalibru, pretože to môže znížiť presnosť.

  1. Nákupné povolenie a legislatíva

Tlmič hluku výstrelu je podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive považovaný za zbraň kategórie "B" takže podlieha povoľovaciemu konaniu a ohlasovacej povinnosti. To znamená, že pred jeho kúpou je potrebné získať nákupné povolenie a po zakúpení je potrebné ho do 7 dní od kúpy, prihlásiť. Nadobudnúť tlmič hluku výstrelu môže držiteľ zbrojného preukazu kategórie: D, E, alebo F. Nákupné povolenie vám vydá Okresné riaditeľstvo policajného zboru (OR PZ) úsek evidencie zbraní a streliva v mieste vášho bydliska. Za vystavenie nákupného povolenia sa platí správny poplatok vo výške 20 EUR. Toto nákupné povolenie má platnosť 6 mesiacov, počas jeho platnosti je možné tlmič zakúpiť.

Poznámka: tlmič, ktorý kupujete, musí byť označený overovacou značkou o posúdení zhody. Všetky tlmiče v našej ponuke samozrejme spĺňajú zákonné podmienky, vybrať si môžete z našej širokej ponuky.

  1. Kúpa tlmiča

Vzhľadom na to, že podľa zákona o zbraniach a strelive sa tlmič považuje za zbraň kategórie "B",  predaj tlmičov fyzickej osobe nesmie byť uskutočnený na diaľku, to znamená, že ho nie je možné vložiť v e-shope do košíka a zaslať na adresu. Ak ste si vybrali svoj tlmič na našom e-shope, je možné si ho rezervovať v ktorejkoľvek z našich predajní, kde si ho môžete prísť osobne zakúpiť.

V prípade že si vyberiete tlmič priamo na predajni, je možné ho okamžite zakúpiť. Vždy však platí, že pri kúpe musíte predložiť nákupné povolenie. Predajca vyplní všetky diely nákupného povolenia, prevod vlastníctva a jeden diel z každého rovnopisu vám odovzdá spolu so zakúpeným tlmičom. Nezabudnite, že od dátumu kúpy začína plynúť lehota 7 pracovných dní, počas ktorej musíte tlmič predložiť na zaevidovanie rovnako ako pri kúpe zbrane.

Poznámka: pri kúpe tlmiča vám doporučujeme myslieť aj na jeho údržbu, vybrať si môžete z našej ponuky roztokov na čistenie tlmičov.

  1. Evidencia tlmiča na polícii

Po nadobudnutí vlastníctva je potrebné do 7 pracovných dní predložiť tlmič spolu s dielom "A" nákupného povolenia na OR PZ, ktorý nákupné povolenie vydal. Tlmič bude zaevidovaný rovnako, ako je to pri kúpe zbrane, vystavia vám k nemu preukaz zbrane a za tento úkon sa platí správny poplatok 6 EUR. Pri vstupe do revíru je potom potrebné myslieť na to, že okrem zbrojného preukazu, preukazu zbrane, poľovného lístku a povolenky na poľovanie si do dokladov pridáte aj preukaz k tlmiču.

Po kúpe tlmiča odporúčame zbraň vyskúšať na strelnici, pretože je pravdepodobné, že s nasadeným tlmičom sa môže zmeniť bod zásahu. V takom prípade je potrebné puškohľad nastreliť s tlmičom nasadeným na zbrani. Aj v tomto prípade môžete využiť naše služby a v prípade záujmu, vám zbraň nastrelíme.

Foto: @__radoslava__ (Radoslava Vladárová)