Tlmiče hluku TETRAO

(18)
Tlmič hluku predstavuje úsťové zariadenie, ktoré znižuje intenzitu zvuku po výstrele. Je súčasťou zbrane, ktorá sa vyznačuje ako pomôcka pre ochranu zdravia a životného prostredia. Znižuje hladinu zvuku, spôsobenú expanziou plynov horenia prachu na ústí hlavne. Aj to nie na 100%.
... čítať viac   skryť
995.95 €
124.95 €
124.95 €
124.95 €
Stránky, na ktoré sa chystáte vstúpiť sú určené pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva. Vstupom na ne vyhlasujete, že ste držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

Hore